กระเช้าสีดา

ปกหน้า
Bamrung Sān, 1984 - 784 หน้า
0 บทวิจารณ์

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

คำและวลีที่พบบ่อย

ๆ นํอย ๆ ๆ นะ ๆ ว่า ๆแ ก็ กน กว่า ก่อน กุณ ขน ของ ของเขา เขา เขาก็ เขาคอบ เขาถาม เขาบอก เขาว่า คณอา คน คร่ค่อมา ความ ความจริง ค่อย ๆ คํงนน คะ คี คุณ คุณอา คู เค็ม เคียว แค่ ใครๆ ไค้ เงิน เงียบ ไง ๆ จน จริง จริง ๆ จริงไหม จะ ใจ ฉน ชา เชา ใช่ ใช่ไหม ถาม ถามว่า ถํา ถึงอย่างไร ทง ๆ ทํา ที แท่ นน นอน น่ะ นะคะ นา นาง นํา นําที ใน ไนย บคนั้ บอก บาง ไป ผม ผู้หญิง พลาง พ่อ พาที พิงค์ เพราะ เพราะงน เพราะฉะนน เพราะฉะนั้น มน มาก แม่ แม่นุ่ม ไม่ ยํงไง รา รํา รํานํา รํานําว่า เรา เรึ๋อง ลือ เลย แลํว และ วน ว่า เวไนย หนํา หมค หรอก หรีอ หล่อน หล่อนยกไหล่นิค หาก แหละ ใหม่ ไหน ไหม อย่างนํอย ๆ ออ อะไร อารมณ์ อีก เอง เออ เเค่ เเฉํว เเท่ เเม่ เเม่นุ่ม เเลํว เเละ เเหม เเหละ เเอําว เเ

บรรณานุกรม