กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย

ปกหน้า
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2002 - 474 หน้า
0 บทวิจารณ์

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
3
เลขส่วนเนื้อหา 2
140
เลขส่วนเนื้อหา 3
140

15 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

3กฝ่ กรรม กรุงเทพฯ กลุ่ม กัน กับ กา การ ลง การลงทุน เก เกิด ของ ขาย ขึ้น ความ ความเสี่ยง คอ ค่า คือ เงิน ทุน จาก จึง ชึ้อ เช่น ซอ ซึ่ง ดอกเบี้ย ดังนั้น เดือน โดย ได้ ได้แก่ ตรา สาร ตลาด ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อ ต้อง ตัวอย่างเช่น ตาม แต่ ถึง ทรัพย์ ทั้งนี้ ที่ จะ ที่มี ทุน เท เท่า ธนาคาร ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธุรกิจ นอกจากนั้น นอกจากนี้ นั้น นี้ ในปี พ.ศ บริการ บริษัท บริษัทเงินทุน บาท ประ ประกอบด้วย ประเทศ ประเทศไทย ประเภท ปี เป็น เป็นด้น ไป ผล ผู้ ผู้ลง ผู้ลงทุน พันธบัตร เพิ่ม เพื่อ มา มาก มี มูลค่า เมื่อ เมื่อเป็นเช่นนี้ ไม่ ยัง ระ ระบบ รัฐบาล รา ราคา ราย ลง ทุน ล้านบาท แล้ว และ วัน ว่า ส่ง สถาบัน สถาบันการเงิน ส่วน สัญญา สามารถ สาร สินค้า สินทรัพย์ เสนอ หริอ หรือ หลัก หลักทรัพย์ หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ ให้ อก อง อนึ่ง อย่างไรก็ดี อย่างไรก็ตาม อยู่ ออ ออก อัตรา อาจ อายุ ากัด มหาชน านวน าหนด

บรรณานุกรม