การดูโขน

ปกหน้า
Watthanā Phānit, 1985 - 99 หน้า
0 บทวิจารณ์
On history of khone, Thai classical masque and dance-drama on themes from Rāmmakīan.

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

กำเนิดโขฆ
1
วิธีเล่นโขน
2
กใรพากยและการเจรจา
5

51 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

ฯลฯ ๆ กัน ๆ เช่น ๆ นั้น 1ล้น ก็ กร กรองคอ กราวนอก กราวใน กรุงลงกา กลม กับ การดูโขน กำไลแผง กุมภกรรณ ขา ขาว ห้ว เขยว เขํมขํด เขิยว เขียว หัว แขน โขน โขนกลางแปลง โฃน คน ครั้น คอ คือ คุกพาทย์ เครองแตํงกายและเครองประดบ ของ จมูก จับ จําพวก จําอวด ชมพูพาน ชั้น ชายแครง ชายไหว ชึ๋อ ชุด เช่นกล่าวว่า เชิด ฐานะ ดกดําบรรพ์ ด่าง ด่าง ๆ ได้แก่ ตรืเมฆ ตลก ตอน ตูม แต่ ทรพา ทศกัณฐ์ ธันวาคม พ-ศ นวมคอ นอกจากนั้น นั่นเอง นางมณโฑ นี้ ใน ในชุด ในเรึ๋องโขน ในวรรณคด ในวรรณคดีเรยกว่า บ้าง ประเภท ปราโมช ปะวะหลํ่า ปันตาลน ปากแสยะ ปี เป็น เป็นด้น แปลว่า โปรด พระ พระนคร พระราม พระลักษมณ์ พระสัดรุด พระอินทร์ พิเภก เพราะ เพลง มกราคม มังกรกัณฐ์ มีอ มื เมึ๋อ พ-ศ ไมยราพณ์ ยกเตยง ยักษ์ รัดองค์ ราชาแห่งกรุง รามสูร ร่าเริง รํา เรยกว่า ทองกร เรียกกันว่า โรง ลัทธาสูร ลําคอ ลิ ลี แล้ว และ วัน ว่า วานร สั่ง สี สุคริพ เสมอ หนุมาน หมายความว่า หรอ หรีอ หว ห่างบ้าง กระชั้นติด แหวนรอบ ให้ความหมาย ไว้ว่า อ^บะ หรือ พวงดอกไม้ องค์ องคต อโยธยา ออกมาทางปาก

บรรณานุกรม