การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐

ปกหน้า
Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 1993 - 201 หน้า
0 บทวิจารณ์
Study of second fall of Ayutthaya, former capital i.e. second Burmese conquest of Thailand in 1767.

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

คำและวลีที่พบบ่อย

๐๐ ๐๐๐ คน ๑,๐๐๐ ๑๐ ๑๐๐ เชือก ม้า ๑๑ ๑๕ ๒ เดือน ๒ พ.ศ ๒๐,๐๐๐ คน ๒๐๐ เชือก ๒๓ ๒๓๐ ๒๓๐๒ ๒๓๐๓ ๒๓๐๗ ๒๓๐๙ ๒๓๑๐ ๒๕ ๒ค๐๙ ๒ต๐๙ ๓๐๐ ลำ ๕๐๐ ก็ กระบอก ทหาร กรุงศรีอยุธยา กอง ทัพ กองทัพ กัน กาญจนบุรี การ การเคลื่อนที่ การประกอบกำลัง การรบ กำลัง กำลังพล ของ ข้อพิจารณา ขั้นที่ ข้าง เข้า ครั้งที่ คองบอง ค่าย คือ จะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้า ช้าง ช้าง ๒๐๐ เช่น เชือก เชือก รถบรรทุกปืนใหญ่ ด้วย โดย ได้ ต่อ ตัว ทหาร ตาม แต่ ทวาย ทหาร ทหาร ๓๐,๐๐๐ คน ทั้ง ทาง ทำ ที่ ที่หมาย ไทย นั้น ใน บาง ปี เป็น ไป ผู้บังคับบัญชา แผนที่ ฝ่าย ฝ่ายไทย ฝ่ายพม่า พม่า พระ พระเจ้าอลองพญา พระนคร พิมพ์ครั้งที่ พิษณุโลก มกราคม ม้า ม้า ๒,๐๐๐ มี เมษายน เมษายน พ.ศ เมือง แม่ทัพ ไม่ รธา รบ ราชบุรี เรือรบ ลง ละ ลำ ทหาร แล้ว และ วันที่ ว่า สถานการณ์ต่อ สุพรรณบุรี หน้า หรือ อยุธยา อยุธยา พ.ศ อยู่ ออก

บรรณานุกรม