การแปลอังกฤษเป็นไทย: แนวคิดและวิธีการ

ปกหน้า
Samnakphim Dūang Kamon, 1994 - 120 หน้า
0 บทวิจารณ์

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

ความหภชข 84การ I๗II
1
บทที่
7
ความหมายของค่าที่ขั้นอกับใจความ
13
ลิขสิทธิ์

16 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

ฯลฯ ๆ ไป ๒โ 3กฝ่ ๖๒ ๖ฟ กระ กริยาวิเศษณ์ กลุ่มเก่งผิดร้อยละ กลุ่มอ่อนผิดร้อยละ กับ กา การ การแปล เก เก่งผิดร้อยละ เกลือ ขน ของ ข้อมูลสถิติ ะ เขา คณะอักษรศาสตร์ คน ความ คอ คอ กลุ่ม คะแนน ค่าว่า คำ คำแป8 คำว่า คือ จะ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสกลนคร จาก เจ้า ฉัน ชอง เช่น ด้วย ดังนึ้ เด็จ พระ ได้ ได้แก่ ต่าง ๆ แต่ ถง ถ้า ทาน ที่ ที่เป็น เท แทน เธอ นั้น นี้ ใน บทที่ แบบ ป้ญหา ประ ประโยค ปี ปึ เป็น แป•ว่า แปล ผเงา ฝน พยัญชนะ พระ พระนคร พฤติกรรม ฟน ฟุต มนุษย์ มัน มาก แม่ ไม่ ไม่แปล ยง ยา เยอรมัน ระบบ รา ราช ลุง เลย แล้ว และ ว่า สม สมเด็จ พระ บรม สมเด็จพระบรมรา?น สมเด็จพระบรมราชกุมาร สมเด็จพระบรมราชชนน สมเด็จพระยุพราช สัตว์ หนง หมายถึง หรอ หรีอ หรือ อง อย่างไรกํตาม อาหารจีน ะ คำว่า านวน เๆเน เ1เน เา เา6โ เาเ3 เาเ8 เเ

บรรณานุกรม