ตาม่องล่าย: (แปดภาษา) นิทานพื้นบ้านจังหวัดประจวบคิริขันธ์

ปกหน้า
กองทุน หม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล, 2006 - 102 หน้า
0 บทวิจารณ์
Thai folktale about Ta Mong Lai, a fisherman in Prachuab Kirikhan Province that explains the origin of the islands and mountains of the area. Includes translations into English, Chinese, Japanese, French, German, Spanish, and Italian. Published as a memorial to M.R. Ayumongol Sonakul, a Thai columnist.

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
11
เลขส่วนเนื้อหา 2
15
เลขส่วนเนื้อหา 3
86

1 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

บรรณานุกรม