บุญบั้งไฟยโสธร: ประเพณีขอฝนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

ปกหน้า
สํานักพิมพ์ ที เจ เจ, 2003 - 192 หน้า
0 บทวิจารณ์

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
เลขส่วนเนื้อหา 2
เลขส่วนเนื้อหา 3

14 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

ๆ เงย ๆ ๑๐ ๑๑ ๑๒ กิโลกรัม ๑๕ ๑๘ ๒๔๔๑ ๒๕๑๘ ๒๕๒๑ ๓ แบบ ดังนี้ ก็ กรุงเทพมหานคร กัน กันมา กิโลกรัม เกิด ขึ้น ขบวน ของ เขา คณะ คน ควาย คา เดือน ค้าง งาน จน จะ จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด เจ้า ช่าง เช่น ซึ่ง ซึ่งเป็น เซิ้ง ฐาน ด้วย ดัง ดังตัวอย่าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ดังนั้น ดำ ดี ดู เดือนเก้า เดือนห้า โดย ได้ ได้แก่ แต่ ถึง เถิง ททท ทั้ง ทาง ไทย นัก นักศึกษา นั่ง นา ใน ในปี บรรจุดินปืน บริษัท บั้ง บั้งไฟ บั้งไฟหาง บ้านสิงห์ท่า บุญ บุญบั้งไฟยโสธร เบิ่ง โบราณ ประเพณี ประเพณีบุญบั้งไฟ ประมาณ ปัจจุบัน ปี เป็น เป็นการบูชาพญาแถน เป็นต้น ไป ผู้ที่ พระธาตุยโสธร พฤษภาคม เพี่อ ไฟ ภาคอีสาน มหาสารคาม มา มิถุนายน มี ความ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ เมตร เมื่อ แม่ เลย ไม่ ยโสธร ยัง รำ เรียกว่า ผัด เรื่องและภาพประกอบ เลี้ยงควายด่อนให้เป็นโตเขาคำ เลี้ยงใหญ่ แล้วให้ออกลูก แล้ว ว่า สถาน ที่ สวน สาธารณะพญาแถน สิ หน้า หรือ เหล้า ให้ อง อย่าง อีสาน อีสานคดี เอา ฮา าเภอ คือ าเภอปาติ้ว าเภอเลิงนกทา าเภอกุดชุม าเภอเมืองยโสธร

บรรณานุกรม