ประวัติอักษรไทยพ่อขุนรามคําแหงและการแพร่กระจายสู่อาณาจักรล้านนา-ล้านช้าง

ปกหน้า
สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2006 - 132 หน้า
0 บทวิจารณ์

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
4
เลขส่วนเนื้อหา 2
31
เลขส่วนเนื้อหา 3
49

3 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙๕๔ ๒๐ ๒๒ ๒๕๒๕ ๒๕๒๖ ๒ รูป ๒ หลัก กัมพูชา การ ของ คำ คำอ่าน คือ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน เจ้า ฉะนั้น เช่น เซเดส์ ณ นคร ดังนี้ ด้านที่ ได้ ได้แก่ ตัว แต่อย่างไรก็ตาม ถึง ทน้า ที่ ไทย นอกจากนี้ นั้น นั่นคือ ใน บทที่ บรรทัด บริเวณ บ้าง บาลี แบบ ป.พิบูลสงคราม ปี ปุณโณทก เป็น เป็นต้น เป็นต้นมา ไป พบ พม่า พยัญชนะ พระ พ่อขุนรามคำแหง พุทธ พุทธศตวรรษที่ ภาคกลาง ภาษาบาลี มอญ มา มี เมื่อ พ.ศ ยา รูปสระ ล้านนา ลายลือไทย ลาว แล้ว และ โท วรรณยุกต์ ว่า สมัย สระ สร้าง พ.ศ สุโขทัย หน้า หรีอ หรือ หลวงพระบาง หลักที่ แห่ง อ.เมือง อยู่ อักขรวิธี อักษร อักษรขอมโบราณ อักษรคฤนถ์ อักษรไทย อักษรปัลลวะ อักษรพราหมี อักษรยวนล้านนา อา อี เอก

บรรณานุกรม