พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ปกหน้า
Rātchabandittayasathān, 1998 - 405 หน้า
1 บทวิจารณ์
English-Thai dictionary of fine arts.

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

บทวิจารณ์จากผู้ใช้ - ทำเครื่องหมายว่าไม่เหมาะสม

STANFORD

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
79
เลขส่วนเนื้อหา 2
26
เลขส่วนเนื้อหา 3
26

21 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

ฯลฯ ๑๔ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ กร กรรม กรรมการ กระบวน กระบวนแบบ กลุ่ม ก่อน กัน กับ การ ของ ขึ้น คน ความ คอ คือ เครื่อง งาน จะ จาก จิตรกร จิตรกรรม เช่น ใช้ ซึ่ง ด้วย ดัตช์ ดา ด้าน ดุ ดู ดูภาพที่ เด เดอ โดย ได้ ได้แก่ ต่างๆ ตาม ทั้ง ทาง ที่ ไทย นั้น นามธรรม นิยม นิ้ว นี้ ใน ค.ศ ในคริสต์ศตวรรษที่ แบบ โบราณ ประ ประกอบ ประติมากร ประติมากรรม ประมาณ ค.ศ ปะ ปี เป็น เป็นด้น แปลว่า ไป ผนัง ผลงานของ ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส จิตรกร พิมพ์ ฟาน ภาพ ภาพที่ มา มาก มี เมื่อ แม่ ไม่ เยอรมัน รูป เรียกว่า ลักษณะ ลาย แล้ว และ โลหะ ว่า วิธี ศตวรรษที่ ศิล ศิลปะ ศิลปิน สถาปนิก สถาปัตยกรรม สมัย สร้าง ส่วน สัตว์ สาร สี สีนํ้า สูง เส้น แสง แสดง หนึ่ง หรีอ หรือ หิน ให้ อง อนุกรรมการ อบ อเมริกัน อเมริกัน จิตรกร อยู่ อังกฤษ อาคาร อิตาลี

บรรณานุกรม