วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน: พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา

ปกหน้า
Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2001 - 236 หน้า
0 บทวิจารณ์
Research on community development in Thailand.

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
1
เลขส่วนเนื้อหา 2
9
เลขส่วนเนื้อหา 3
43

6 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

ๆ กัน ๆ เช่น ๆ ด้าน ๆ ทั้ง ๆ นั้น ๆ ในลังคม ๆ มา ๆ มากมาย ๆ ว่า ก็คือ กฏหมาย กระบวนการ กล่าว กล่าวคือ การเกษตร การพัฒนา การเมือง ขณะเดียวกัน ขณะที่ ครัวเรือน ความ ความสัมพันธ์ คาร์ล คําว่า คิดว่า คือ ฆทฑ ฆททึ่ จอห์น จะพบว่า จะเห็นได้ว่า ชนชั้น ชึ่ง ชึ่งหมายถึง ชุมชน เช่น การ เชียงใหม่ ด้วย ด้วยเหตุนี้ ด้วยเหตุนี้เอง ดังนั้น โดย ได้ ตัวเมือง ต่าง ๆ ตามนัยดังกล่าว แต่ ทรัพยากร ท้องถิ่น ทั้ง ๆ ทําให้ ที่ ที่สําคัญคือ ทุนนิยม เท่านั้น แท้จริงแล้ว โทมัส ฮอบลั ไทย ธรรม ธรรมชาติ นอกจากนั้น นั่นก็คือ นั่นคือ นั่นเอง นิธิ นี้ ใน ในการผลิต บทสรุป แบบ ป็ญหา ประกอบด้วย ประการ ประการคือ ประการทึ่สอง ประการแรก ประเทศไทย ปรากฏว่า ปา เป็น เป็นต้น เปลี่ยนแปลง ผลก็คือ ผลที่ตามมาก็คือ ผลิตใหม่ พบว่า พร้อม ๆ พัฒนา พาร์ลัน เพราะ เพื่อ มนุษย์ มาก มากขึ้น มิเชล ฟูโก มี ไม่ ไม่ว่าจะเป็น รวม รัฐ รัฐบาล ล่วน ล็อค ลังคม แล้ว และ และคณะ ธ และความ วัฒน วัฒนธรรม เวเบอร์ ศักดินา ศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สิทธิ หมายถึง หมู่บ้าน หรือ หาก เห็นว่า อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม อานันท์ กาญจนพันธุ อํานาจ เอกชน เอง ฮอบสั

บรรณานุกรม