ศิลปะถ้ําสมัยประวัติศาสตร์: Phāk Klāng, Phāk Tai

ปกหน้า
Krom Sinlapākō̜n, 1991
0 บทวิจารณ์

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
เลขส่วนเนื้อหา 2
เลขส่วนเนื้อหา 3

3 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

๑๐ ๑๒ ๑๖ ๑๙ ๑ เมตร ๒๐ ๒๔๒๙ ๒๕ ๓๐ ๖๐ กรมศิลปากร กรมศิลปากร จัดพิมพ์ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ก่อน กัน การ กิโลเมตร เก ขนาด ขนาดสูง ของ ขึ้น เข้า เขาคูหา เขางู คน ความหมาย คือ คูหา จังหวัด จังหวัดตรัง จาก ฉบับที่ เช่น เชนติเมตร ใช้ โดย ได้ ได้แก่ ตรัง ตัว ถา ทั้ง ทาง ทำ ที่ ใน บน ผนัง บาท บ้าน ป้น ประ ปี ปีที่ ปูน เป็น ไป ผนัง พระ พระ พุทธ รูป พังงา พุทธ เพดาน ภาคกลาง ภาคใต้ ภาพ ภาพที่ มา มี เมดร เมตร เมตร กว้าง เมตร เป็นภาพ เมื่อ ยะลา ยาว ระ รัชกาลที่ ลพบุรี ลักษณะศิลปกรรม ลิบดา เล่ม แล้ว และ และการอนุรักษ์ และแวง วัด ว่า วิหาร ไว้ ศักยภาพ ศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ ศิลปากร สงขลา สมัย สระบุรี สร้าง สารานุกรม สารานุกรม วัฒนธรรมภาคใต้ สุราษฎร์ธานี สูง สู่แหล่ง หน้า หมายถึง หมายเลข หมู่ หรือ หิน แห่ง แหล่ง อง องค์ องศา อมรา ศรีสุชาติ อย่าง อยู่ ออก อำเภอ

บรรณานุกรม