แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552

ปกหน้า
Khana Kammakān Phūsūng ʻĀyu hǣng Chāt, Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2010 - 81 หน้า
0 บทวิจารณ์
First revised national care plan for the elderlies of Thailand, second issue, 2002-2021.

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

บรรณานุกรม