สรุปย่อผลงานวิจัยยาเสพติด

ปกหน้า
Kō̜ng Wichākān læ Wāngphǣn, Samnakngān Pō̜. Pō̜. Sō̜., Samnak Nāyok Ratthamontrī, 1990 - 115 หน้า
0 บทวิจารณ์
Brief summaries of 37 research reports on narcotics in Thailand, submitted to the Office of the Narcotics Control Board during 1983-1989.

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
6
เลขส่วนเนื้อหา 2
12
เลขส่วนเนื้อหา 3
16

9 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

ๆ ไป 2.1 การเผยแพร่การป้องกันยาเสพติด 2528 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 4เ หลงทาง 91 และมาตรา 92 กทม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กลุ่ม กลุ่มคือ กลุ่มที่ กัญชา กัญชา เฮโรอีน การ การ์ตูน การประเมินความแม่นตรงของการโฆษณา การประเมินคําขวัญ 4เ ข้อเสนอแนะ ข่าว คน ผลของการวิจัย ครั้ง ความหวัง แ คะแนน คือ จังหวัด จำนวน จําหน่าย ฉ่น ชั่วโมง ชาย เช่น ณ ศูนย์บังคับบำบัดรักษา ดัาน เด็กเล็ก เด็กเล็ก โรงเรียนระดับสูง เด็กอายุปานกลาง เด็กอายุปานกลาง-โต โดย ไดัแก่ ตามลำดับ โตย ทินเนอร์ ทุกระดับโรงเรียน เทวดา โทรทัศน์ นอกจากนื้ นักเรียน นักศึกษา นั้น นําเขัา ในเขตกรุงเทพมหานคร บาท บิดามารดา บุหรี่ บุหรี่ เหสัา ป็ ประเด็นโฆษณา เเ ประพฤติ ประเภท ปี รัอยละ เป็น เป็นการเนันดัานสุขภาพ เป็นดัน ผู้ปกครอง พบว่า พุทธ เพศ เพศชาย เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศหญิง เพศชายและหญิง เพศหญิง เพศหญิง เพศหญิง ภาคอีสาน ภาพยนตร์ มอร์พีน เฮโรอีน มอร์ฟิน มาก มากที่สุด มาตรา มาเลเชีย มีอายุระหว่าง ยากระตุ้นประสาท ยากล่อมประสาท ยาแกัง่วง ยาขยัน ยามัา ยาเสพติด รวม รองลงมาคือ รองลงมาไดัแก่ ระเหย รัอยละ ราย ผลของการวิจัย รูปแบบ โรงเรียน โรงเรียนระดับกลาง เพศชาย โรงเรียนระดับตํ่า โรงเรียนระดับสูง เพศหญิง และ และกัญชา และคณะ วัน วิทยุ วิธึดําเนินการวิจัย เศรษฐกิจ ส่วน ส่วนใหญ่ สารคดี สํานักงาน สําหรับ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือ เหสัา-เบียร์-ไวน์ แห่ง อายุ แอลเอสดี เฮโรอีน เเละคฌะ เเ ความหวัง

บรรณานุกรม