สาระไทย: รวมบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย

ปกหน้า
Sathāban Thaisưksā, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2000 - 175 หน้า
0 บทวิจารณ์
Essence of Thai traditional festivals, ceremonies, and customs.

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
3
เลขส่วนเนื้อหา 2
เลขส่วนเนื้อหา 3

22 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

๑๐ ๑๑ ๑๕ ๑ มกราคม ๒ ข้าง ๒ แบบ กระเทียม ก่อน กะปิ กัน กับ กานพลู การ เกลือ แกง ขนม ของ ข้าว ขึ้น เข้า แขน คน คนไทย ครั้ง ความ คา คืบ คือ คือ ๑ เครื่อง เงิน จน จะ จาก จึง เจ้า ชา ชาย เช่น ใช้ ซึ่ง ญวน ดังนี้ เดอร์ ลา เดียว โดย ได้ ได้แก่ ตรง ต้อง ตอนที่ ตะไคร้ ตั้ง ตัว ตาม ติด แต่ แต่ง ถึงรัชกาลที่ ทรง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทั้ง ทาง ที่ ไทย นอก นั้น นา นิ้ว นี้ เนื้อไก่ ใน สมัย โบราณ ประการที่ ประมาณ ปัจจุบัน ปี เป็น เป็นต้น แปลว่า ไป ผ้า ผืน พระ พระโกศ พระ บรม พระ ราช พริกไทย พริกแห้ง พอ พิกุล พิมเสน พุทธ ฟักทอง มา มาก มี เมื่อ ไม่ ยัง ยาวประมาณ รัชกาลที่ รา เรียก เรียกว่า ลง แล้ว และ วัด วัน ว่า เวลา ไว้ ส่วน เสี้ยว หนึ่ง หมาก หรือ หอม เห็น ให้ อง อย่าง อีก เอา า ด้วย าว่า

บรรณานุกรม