สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ลาวครั่ง

ปกหน้า
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2005 - 29 หน้า
0 บทวิจารณ์

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
เลขส่วนเนื้อหา 2
เลขส่วนเนื้อหา 3

คำและวลีที่พบบ่อย

๒๓๖๐ ๒๓๘๔ ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒ นิ้ว ๒ ฟุต ก^งเทพฯ กลองยาว กล่าวกันว่า กวน กาญจนบุรี ไก่ ขวด ขวัญ ขี้คั่ง เข่น เขมร เข้าพรรษา แขวง แขวงหลวงพระบาง คทนายเทตุรัชกาลที่ ๒ คน คนทรง ครั่ง ครัว ความ เชื่อ คอ คุณเอมอร จะ จังหวัดชัยนาท จังหวัดเลย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี จาก ชัยนาท เช่น คำว่า ซึ่งเป็น ดอก ดินะ แดง ได้แก่ ตัว ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม แต่ แต่ง ถาวรพัฒน์ เอมอร เชาวน์สวน ทอสมุดแท่งชาด ทัง ทาง ทำไร่ ที่ เท โทรสาร นครปฐม นอกจากนั้น นา นี้ บ้านโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำ๓อทัพทัน บ้านนา ประเพณี เป็น เป็นต้น เป้นตัน ผู้ใหญ่ประทีป พิลึก ภาษา มา มี รดนามนต์ ราชบุรี เรียกว่า ลพบุรี ลาว ลาวครั่ง เลขที่ 00 เลขที่ ๒๓๗ และ วรรณยุกต์กลาง วัฒนธรรม วัน ว่า สงกรานต์ สมัยรัชกาลที่ สาชาวิชามานุษยวิทยา สุพรรณบุรี เสันตินสอชาว เสือ หน่วยเสียง หน่วยเสียง คือ หมาก หมู่ 0 บ้านกุดจอก หมู่ที่ 0 ตำบลโพรงมะเดื่อ หมู่บ้าน หรีอ หรือ ภูครัง อง อยู่ ออกพรรษา อา อำ๓อเมือง เออ

บรรณานุกรม