สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: กะซอง และ ซัมเร

ปกหน้า
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2005 - 32 หน้า
0 บทวิจารณ์

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

ฉบับอื่นๆ - ดูทั้งหมด

คำและวลีที่พบบ่อย

ฯลฯ 21 หน่วยเสยง กระจก กลาง กลุ่ม กลุ่มมอญ-เขมร กะซอง กัน กับ การ การแต่งกาย ไก่ ข้าว ข้าวสาร คน คนไทย ครั้ง ความหมาย คู่ เครื่องเช่น เงิน จะ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จันทบุรี จาก จากนั้น ชั้น ชัมเ ร ชาว กะ ชอง ชาว ชัมเ ชึ่ง เช่น ใช้ ซ้อน ซัมเร ซึ่ง ด้วย เดิม ได้ ตราด ตั้ง ตัว ต่าง แต่ ทรง ที่ ไหน เทียน แทนด้วย ธูป นา นาน ใน ในภาษากะซอง ในภาษาซัมเร บาท บ้าน ปลา ป้าน ปี เป็น เป็นต้น เป็นภาษา เปลี่ยน เปียก แป้ง แปลว่า ไป ผ้าถุง ผี ผีแม่มด พ่น พิธี พูด ภาษา เพื่อ ภาษา ภาษา ของ ภาษา ซัม ภาษากะชอง ภาษากะซองและภาษาซัมเร ภาษาชัมเร มหาวิทยาลัยมหิดล มะพร้าว มา มี แม่ ไม่ ไม้ไผ่ ยง เร เรียกว่า ลม ลูก เล่ม และ ชัมเ และวัฒนธรรม วรรณยุกต์ วัฒนธรรม ว่า สระ ส่วน สัน ยาว สุวิไล เปรมศรีรัตน์ เสียง แสดงด้วยเครื่องหมาย หน่วยเสียง หน่วยเสียง ได้แก่ หน้า หมอ หรอ หรือ ยัง หลาย หวาย เหล้า ให้ อโฆษะ อง อยู่ ออก อาวัน าว่า

บรรณานุกรม