เกษตรทฤษฎีใหม่: ตามแนวพระราชดําริ

ปกหน้า
Thai Watthanā Phānit, 2000 - 224 หน้า
0 บทวิจารณ์

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
เลขส่วนเนื้อหา 2
เลขส่วนเนื้อหา 3

10 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

ๆ คือ ๆ เช่น ๆ ได้แก่ ๑ เดือน ๑๐ ๑๒ ๒ ครั้ง ๒ เมตร ๒๐ ๒๑ ๒๙ ๓๐ 4๐ เชนติเมตร ๖๐ ๗-๑๐ กข ๒๓ กข กรมสงเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ กล้วย กว้าง กะเพรา การ การป้องกัน การป้องกันกำจัด การใหนา กิโลกรัม กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรทฤษฏีใหม่ ไก่ ขั้นทึ่ ข่า ข่า ตะไคร้ ข้าว ข้าวโพด ขึ้น คน ควร คะน้า คีอ คึอ จํากัด จำนวน ชั้น ชั่วโมง เช่น เซ่น ดอก ดังนั้น ดังนี้ ดิน โดย ได้ ได้แก่ ต้น ต่าง ๆ โตเร็ว ถั่วฟุม ถั่วลิสง นก นอกจากนี้ นั้น นาข้าว นิ้ว เนื่องจาก ใน ในอัตรา บาท ใบ ประมาณ ๑ ประมาณ ๒-๓ ประมาณร้อยละ ปลา ปลานิล ปลาไน ปลาสวาย ปี ปุยคอก ปุยหมัก เป็น เป็นต้น ไป ผล ฝรั่ง พริก พืชผัก เพื่อ มะนาว มะพร้าว มะม่วง มะละกอ มะลิ มาก มี มีดังนี้ เมตร เมล็ด แมลง ไม้ผล ยาว รอบ ๆ ร้อยละ โรค ไร่ ล่วน ลัปดาห์ ลูกบาศก์เมตร แลนเนท แล้ว และ วัน วันต่อครั้ง ส่วนทึ่ สะดวก สูง สูงประมาณ หมายถึง หรือ ให้ องศาเชลเชียส อย่างไรก็ตาม อัตรา อาการของโรค อุณหภูมิ

บรรณานุกรม