แนวคิดทางการศึกษาของบุคคลสําคัญของไทยในรอบสองร้อยปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์: พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

ปกหน้า
Rōngphim Tīranasān, 1983 - 181 หน้า
0 บทวิจารณ์
On Prince Dhaninivat's views on education in Thailand during the last two centuries of the Rattanakosin Era, including the role of government; includes his brief biography.

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

บรรณานุกรม