แผ่นดินอื่น: รวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ปี 2539 [1986]

ปกหน้า
สํานักพิมพ์นาคร, 1996 - 376 หน้า
0 บทวิจารณ์

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

ฉบับอื่นๆ - ดูทั้งหมด

คำและวลีที่พบบ่อย

ก็ กระ กระทั่ง กลับ กลัว ก่อน กัน กับ การ เกิด แก ขณะ ของ ขึ้น ขึ้นมา เขา เขียน คง คน ครั้ง ครับ คล้าย ๆ ความ คุณ เคย ใคร ๆ จริง ๆ นะพ่อ จะ จาก จิต ใจ ฉัน ฉันจำได้ ฉันยังจำได้ ฉันรู้ ชะตาชีวิต ชา เชื่อ ใช่ ใช่ไหมพ่อ ซึ่ง แซ็กโซโฟน ด้วย ดิน เด็ก ได้ ต่อ ต้อง ตอนนั้น ตัว ตา ตาม แต่ ถนน ถ่าน ถึง ทว่า ทั้ง ๆ ทำ ที่ ทุก เธอ นะ ๆ นะครับ นั่น นั่นแหละครับ นั้า นี้ แน่ล่ะ ใน บอก บ้าน ปริยา ปรี ปรียา ปรืยา เป็น เปล่า ไป ผม ผี แผ่นดินอื่น พวก พ่อ พี่ เพราะ เพียง เพื่อ แพะ มอง มัน มา มี เมฆ เมื่อ แม่ แม่ง แม่ เฒ่า แมว ไม่ ยัง ยา ยิ่ง เรา เรื่อง แรง ลง ละ ลูก เล็ก เลย แล้ว และ วะกอเล็ม วัน ว่า สาย สุด เสีย เสียง หน้า หมา หรือ หลัง หา เห็น แหละครับ ให้ ไหม อง อย่าง อยู่ อํอ อะไร อานนท์ อีก เอง เอา ฮ่ะ เฮ่อะ

บรรณานุกรม