๑๗๕ ปี พันธกิจคริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย, ค.ศ. ๑๘๒๘-๒๐๐๓

ปกหน้า
กรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย, 2004 - 379 หน้า
On 175 years of the Protestant churches in Thailand, 1828-2003.

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
1
เลขส่วนเนื้อหา 2
2
เลขส่วนเนื้อหา 3
3

18 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

กปท กรุงเทพฯ กล่าวคือ กล่าวว่า กับ การ ของ เข้ามาในปี คณะ คน คนไทย ครั้งที่ คริสตจักร คริสตจักรไทย คริสตจักรในประเทศไทย คริสต์ศาสนา คริสเตียน คีอ คึอ คือ จนถึงปี จอห์น จํานวน จี จึง เจ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ ซี ซึ่ง เซ่น ดร ดร^จอห์น ด้วย ดังนั้น ดังนี้ โดย โดยมี ได้ ได้เเก่ ต่อมา ต่อมาในปี ต่าง ๆ ถึง ท่าน ที่ ไทย นอกจากนี้ นั้น น่าน ใน ในประเทศไทย ในปี ค บท บทที่ บี บีช บรัดเลย์ บุญอิต ป็ ป้จจุบัน ประเทศ ประเทศไทย ประเพณี ปี ค ปี ค-ศ เป็น เป็นต้น เป็นต้นมา ไป ผู้ พฤษภาคม พิษณุโลก เพราะ เพื่อ มหาวิทยาลัยพายัพ มิชชันนารี มี เมื่อ เมื่อถึงปี เมื่อปี รัชกาลที่ เรียกว่า เรื่อง โรง โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ เล่ม และ วัฒนธรรม วันที่ ว่า ศตวรรษที่ ศตวรรษที่ 19 ศศ ศาสนา ศาสนาคริสต์ ศาสนาจารย์ สถาบัน สภาคริสตจักรฯ สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนเเห่งประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สังคม หน้า หรีอ หรือ อ.1 ถึงชั้น องค์การ อนึ่ง อย่างไรก็ดี อย่างไรก็ตาม ออ อาทิ อาร์ อี เอ เอกิ้น เอ็ม เฮ้าส์ เเต่ เเมคกิลวารี เเมคฟาเเลนด์ เเล้ว เเละ เเละในปี เเห่ง

บรรณานุกรม