Content Marketing เล่าให้คลิก พลิกแบรนด์ให้ดัง

ปกหน้า

 อาจจะคุ้นหูกับคำว่า Content Marketing แต่เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งหรือไม่ ว่ามันคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

ใครๆ ก็สร้างคอนเทนต์ได้ แต่ถ้าเป็น Content Marketing นั้น ต้องเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ –Robecca Lieb ได้กล่าวไว้ ซึ่งก็ไม่ได้เกินจริงเลย แต่การที่เราจะสร้างคอนเทนต์ให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกัน การเล่าเรื่องให้คลิก อาจพลิกวิกฤติให้แบรนด์คุณดังได้

ยุคนี้การสื่อสารออนไลน์มีความสำคัญและมีอิทธิพลมาก เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงง่าย และการสร้างสื่อก็เป็นไปได้ทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือแม้แต่การขายสินค้าได้ทั้งสิ้น

การใช้คอนเทนต์เป็นการตลาดที่เรารู้จักกันมานานแล้ว แต่หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณใช้คอนเทนต์อย่างคุ้มค่า มีประโยชน์ และทำให้คุณประสบความสำเร็จได้

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

บรรณานุกรม