Phạm Văn Đò̂ng tuyẻ̂n tập: 1946-1965

˹
Nhà xuá̂t bản Chính trị quó̂c gia, 2008

ҡҹ˹ѧ

Lời giới thiệu tập I
13
Nâng cao ý thức trách nhiệm tăng cường quản
23
Phát biểu của Trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ
39

43 ʴ

Ѻ - ٷ

շ辺

óҹء