กับดักทางปัญญา

ปกหน้า
Samnakphim Mingmit, 2001 - 134 หน้า
Study on economic policy and situation of Thailand after the 1986 crisis.

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
5
เลขส่วนเนื้อหา 2
13
เลขส่วนเนื้อหา 3
15

13 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

๑๔ ๘ ๘ ๑ ๘ ๘ ก็ กฎหมาย ก็ได้ กล่าวคือ ก่อน กัน กับ การ การคลัง การบริหาร การพึ่งตนเอง การพึ่งพา การศึกษา กุมภาพันธ์ ข้อ ข้อ 1.1 ตารางที่ ของ ขึ้น คน คล้ายๆ ควร ความ คือ จริง จะ จาก ฉบับที่ เช่น ซึ่ง ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร ด้วย ดังนั้น เดือน โดย ได้ ได้แก่ ตอนที่ ตัวตน ต่างๆ ตุลาคม แต่ ทฤษฎี ทางเศรษฐกิจ ที่ เทคโนโลยี เท่ากับ เท่านั้น ไทย ธนาคารโลก นั้น ใน ในปี บาท ประการที่สี่ ประการแรก ประชาชน ประเทศ ประเทศกำลังพัฒนา ประเทศไทย ประมาณ ปี ปีที่แล้ว เป็น เป็นต้น เป็นร้อยละ พันล้านดอลลาร์ เพราะ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก มติชนรายวัน มาก มากกว่า มี มีนาคม เมื่อ เมือง เมื่อปี ไม่ ไม่ใช่ ยั่งยืน ร้อยละ ระหว่างประเทศ ราคา เรา เรื่อง ฯลฯ ลดลง ละ ล้าน ล้านคน ล้านดอลลาร์ ล้านบาท แล้ว และ วัฒนธรรม วัน วันที่ ว่า วิกฤติ วิวัฒน์ชัย อัตถากร ศาสตร์ เศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกา สังคม สิงหาคม เสีย หรือ หรือเปล่า หาก อย่าง อย่างมาก อย่างไรก็ตาม อาจารย์ อุตสาหกรรม ไอเอ็มเอฟ AIDs Crisis Debt Dependency Development Education Growth International Stand-by Credit Strategy TDRI University

บรรณานุกรม