กำสรวลสมุทรเป็นพระราชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยา หรือกำสรวลศรีปราชญ์

ปกหน้า
Matichon Public Company Limited, 2006 - 189 หน้า
พ. ณ ประมวญมารค เรียก กำสรวลสมุทร (ตามชื่อในจินดามณี) แทนชื่อเรียกผิดๆ ว่า กำสรวลศรีปราชญ์ โดยมีพยานหลักฐานและลักษณะกวีวรโวหาร ฉันทลักษณ์ รวมถึงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่กรุงศรีอยุธยา สอดคล้องกันว่า กำสรวลเป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบรมราชาธิราช (โอรสสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)
 

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

หน้าที่เลือก

เนื้อหา

กําสรวลสมุทร54101
54
กําสรวลสมุทร102122
102
กําสรวลสมุทร123135
123
กําสรวลสมุทร136184
136

ฉบับอื่นๆ - ดูทั้งหมด

คำและวลีที่พบบ่อย

๑๐ ๑๕ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๐๒๕ ๒๐๓๑ ๒๑ 2มี่ ๕๐ ๘ ๕๔ ๘ ๘ กรุงศรีอยุธยา กลอน กัน กำสรวลสมุทร กูนา กูเอย ของ ข่าวตรอม ขึ้น คำ คือ โคลง จุ เจ้าพระยาพระเสด็จ ฉบับ ฉันท์ ฉันทลักษณ์ เช่น ดอกไม้ ดังนั้น ดังนี ดา เดอ โดย ตาก แต่ ถา ถึง ที่ ไทย นั้น น่าน้อง นิราศนรินทร์ ใน บท บรรณาธิการ บาศรีจุฬาลักษณ์ ประการ ประมวญมารค ปราสาท ปี เป็น แปลว่า ไป พม่า พรรษา พระองค์ พิมพ์ครั้งแรก พีแม่ เพราะ ฟุ่นแม่ ภาษาเขมร มา เมื่อ พ.ศ แม่ฮา เรื่อง ฯลฯ ลา ลำดับที่ ลิวโลด เล่ม แลแม่ แล้ว แล้วแฮ และ วัลลิโภดม ว่า วิ ศรีปราชญ์ ศักราช ส่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สยาม สุจิตต์ วงษ์เทศ สุพรรณบุรี สู่ฟ้า โสดแฮ ไส้ ไส้แม่ หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ รัชนี หมายถึง หมายเลข หรือ อ้ อธิบายแล้วในบทที่ อโยธยา อักษรมอญ อาจารย์ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ อิ áÉ z=ts

บรรณานุกรม