Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Α. Credo in deum patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae et in Iesum Christum, filium eius unicum, dominum nostrum, qui conceptus est de spiritu sancto, natus ex Maria virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferna, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad coelos, sedet ad dexteram dei patris omnipotentis, inde venturus iudicare vivos et mortuos, credo in spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam.

Amen.

[ocr errors]

Πιστεύω εις θεον πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης και εις Ιησούς Χριστόν, υιόν αυτού τον μονογενή, τον κύριον ημών, τον συλληφθέντα εκ πνεύματος αγίου, γεννηθέντα εκ Μαρίας της παρθένου, παθόντα επί Ποντίου Πιλάτου, σταυρωθέντα, θανόντα και ταφέντα, κατελθόντα εις τα κατώτατα, τη τρίτη ημέρα αναστάντα από των νεκρών, ανελθόντα εις τους ουρανούς, καθεζόμενον εν δεξιά θεού πατρός παντοδυνάμου, εκείθεν ερχόμενον κρίναι ζώντας και νεκρούς πιστεύω εις το πνεύμα το άγιον, αγίαν καθολικήν εκκλησίαν, αγίων κοινωνίας, άφεσιν αμαρτιών, σαρκός ανάστασιν, ζωήν αιώνιον. Αμήν.

II. Das Nicänische Symbol (325).

Α. Πιστεύομεν εις ένα θεον πατέρα παντοκράτορα, πάντων δρατών τε και αοράτων ποιητών. Και εις ένα κύριον Ιησούν Χριστόν, τον υιόν του θεού, γεννηθέντα εκ του πατρός μονογενή, τούτ' έστιν εκ της ουσίας του πατρός, θεόν εκ θεού, φως εκ φωτός, θεον αληθινόν εκ θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο, τα τε εν τω ουρανό και τα επί της γης, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα και σαρκωθέντα, ενανθρωπήσαντα, παθόντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα και ανελθόντα εις τους ουρανούς, ερχόμενον κρίναι ζωντας και νεκρούς και εις το άγιον πνεύμα.

Τους δε λέγοντας, "Ην ποτε έτε ουκ ήν, και πριν γεννηθήναι ουκ ήν, και 'Εξ ουκ όντων εγένετο, ή εξ ετέρας αποστάσεως ή ουσίας φάσχοντας είναι ή κτιστόν ή τρεπτoν ή αλλοιωτόν τον υιόν του θεού, αναθεματίζει και καθολική εκκλησία. (S. 103.)

Symbolum Nicaenum.

Β. Credo in unum deum, patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum dominum, Iesum Christum, filium dei unigenitum et ex patre natum ante omnia secula, deum de deo, lumen de lumine, deum verum de deo vero, genitum, non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis et incarnatus est de spiritu sancto ex Maria virgine et homo factus est; crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit ad coelos; sedet ad dexteram patris, et iterum venturus est in gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.

Et in spiritum sanctum, dominum et vivificantem, qui ex patre procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et glorificatur, qui locutus est per prophetas. (Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et exspecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi.) Amen.

III. Das Athanasiauische Symbol *)

oder

Symbolum Quicunque. Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus habet, ut teneat catholicam fidem: *quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit.

'Fides autem catholica haec est, ut unum Deum in trinitate et trinitatem in unitate veneremur, neque confundentes personas neque substantiam separantes. “Alia est enim persona patris, alia filii, alia spiritus sancti; sed patris et filii et spiritus sancti una est divinitas, aequalis gloria, coaeterna maiestas.

'Qualis pater, talis filius, talis et spiritus sanctus. Increatus pater, increatus filius, increatus et spiritus sanctus; 'immensus pater, immensus filius, immensus et spiritus sanctus; 1° aeternus pater, aeternus filius, aeternus et spiritus sanctus; Het tamen non tres aeterni, sed unus aeternus, sicut non tres increati, nec tres immensi, sed unus increatus et unus immensus. (13Similiter omnipotens pater, omnipotens filius, omnipotens et spiritus sanctus; "et tamen non tres omnipotentes, sed unus omnipotens. "Ita deus pater, deus filius, deus et spiritus sanctus, 18 et tamen non tres dii, sed unus est deus; ''ita dominus pater, dominus filius, dominus et spiritus sanctus, et tamen non tres domini, sed unus est dominus; *° quia, sicut singillatim unamquamque personam et deum et dominum confiteri Christiana veritate compellimur, ita tres deos et dominos dicere catholica religione prohibemur.

2° Pater a nullo est factus nec creatus nec genitus; 2' filius a patre solo est non factus, non creatus, sed genitus; za spiritus sanctus a patre et filio nec factus, nec creatus nec genitus est, sed procedens. 28 Unus ergo pater, non tres patres; unus filius, non tres filii; unus spiritus sanctus, non tres spiritus sancti; net in hac trinitate nihil prius aut posterius, nihil maius aut minus, sed totae tres personae coaeternae sibi sunt et coaequales, Sita ut per omnia, sicut iam supra dictum est, et unitas in trinitate et trinitas in unitate veneranda sit. Qui vult ergo salvus esse, ita de trinitate sentiat.

*) Dics Symbol ist nicht von Athanasius († 373), sondern es ist im Abendlande um 500 entstanden und in der griechischen Kirche nicht anerkannt. **Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut incarnationem quoque domini nostri Iesu Christi fideliter credat. 28 Est ergo fides recta, ut credamus et confiteamur, quia dominus noster Iesus, dei filius, deus pariter et homo est. ?Deus est ex substantia patris ante saecula genitus, homo ex substantia matris in saeculo natus; *'perfectus deus, perfectus homo, ex anima rationali et humana carne subsistens; slaequalis patri secundum divinitatem, minor patre secundum humanitatem; " qui, licet deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est Christus; *Sunus autem non conversione divinitatis in carnem, sed assumptione humanitatis in deum; s4 unus omnino non confusione substantiae, sed unitate personae; s5 nam sicut anima rationalis et caro unus est homo, ita et deus et homo unus est Christus.

® qui passus est pro salute nostra, descendit ad inferos, Sitertia die resurrexit a mortuis, ascendit in coelos, sedet ad dexteram patris, inde venturus iudicare vivos et mortuos; sead cuius adventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis et reddituri sunt de factis propriis rationem, søet qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam, qui vero mala, in ignem aeternum.

*°Haec est fides catholica, quam nisi quisque fideliter firmeque crediderit, salyus esse non poterit.

36

Die Augsburgisde Roufeffion von 1530.

Artikel des Glaubens

und der Lehre.

Articuli fidei praecipui.

1.

I.
Pou Gott.

De Deo. Erstlich wird einträchtiglich gelehrt Ecclesiae magno consensu apud und gehalten, laut des Beschluß nos docent, decretum Nicaenae Concilii Nicäni, daß ein einig synodi de unitate essentiae divinae göttlich Wesen fei, welches ges et de tribus personis verum et nennt wird und wahrhaftiglich ist sine ulla dubitatione credendum Gott, und find doch drei Ber- esse; videlicet, quod sit una fonen in demselbigen einigen essentia divina, quae et appellagöttlichen Wesen, gleich gewaltig, tur et est deus: aeternus, incorgleich ewig: Gott Bater, Gott poreus, impartibilis, immensa poSohn, Gott heiliger Geist; alle tentia, sapientia, bonitate, creator drei Ein göttlich Wesen, ewig, ohne et conservator omnium rerum, Stüd, unermessener Macht, Weiss visibilium et invisibilium; et taheit und Güte, ohne Ende, ein men tres sint personae, eiusdem Schöpfer und Erhalter aller Dinge, essentiae et potentiae, et coaeternae, der sichtbaren und unsichtbaren. Pater, Filius et Spiritus sanctus, Und wird durch das Wort Persona Et nomine personae utuntur ea verstanden nicht ein Stüd, nicht significatione, qua usi sunt in eine Eigenschaft in einem andern, hac causa scriptores ecclesiastici, sondern das selb bestehet, wie denn ut significet non partem aut die Bäter in dieser Sachen dies qualitatem in alio, sed quod proWort gebraucht haben.

prie subsistit.

« ͹˹Թõ
 »