เรื่อง พระราชพงศาวดารกรุงสยาม: จากต้นฉบับของ บริติชมิวเซียมกรุงลอนดอน

ปกหน้า

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

คำและวลีที่พบบ่อย

๑๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๑ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๐๐ ๒๖ ๒๙ ๒๙๙ ๓ วัน ๓,๐๐๐ ๓๐ ๓๐๐ ๓๒๙ ๔๔ ๕๐ ๕๐๐ ๗ วัน ๙๙ ก็ กรุง กอง กัน ข้าง ข้างเครื่อง เข้า คน ครั้น ณ คลอง คํ่า คั๋า เดือน คา เดือน ๔ ค่าย จะ จึ่ง เจ้า เจ้าพระยา เจิม ฉบับ ฉศก ช้าง ชุน ณ เดือน ด้วย เดึอน เดือน ๑๒ เดือน ๕ เดือนยี่ ได้ ตั้ง ถือพล ทรง ทั้ง ทัพ ที่ ทุ่ม โทศก ไทย นพศก นั้น นาย นิ้ว ใน บาท ประมาณ ปี ปีจอ ปีเถาะ เป็น ไป พงศาวดาร พระ พระ เจ้า พระ ราช พระเจ้า พระที่นั่ง พระพรรษา พระยา พระองค์ พล เพลา ฟ้าง มหา ม้า เมือง ยก ระ รา รา ช เรือ แรม ลง ลุศักราช เล้น แล้ว และ โลก วัด วันจันทร์ วันพฤหัสบดี วันพุธ วันศุกร์ วันเสาร์ วันอังคาร วันอาทิตย์ วันอาทิตย์ ขึ้น ว่า ศรี ศอก ศักราช เศษ สมเด็จ สมเด็จพระ สัมฤทธิศก เสด็จ หนึ่ง หมื่น หลวง ให้ อยู่ อัฐศก อัน เอา

บรรณานุกรม