Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

exaudi me in latitudine. Legem pone mihi , Domine , in servis tuis consolaberis. Deus dcorum et Dominus mil vivam , el vias justitie luic exquiram semper. Da dominorum, defentem me ct adorantem ad templum mihi intellectum , ut perscruter legein luam , et cil- sanctum tuum, proba ine, el scito cor meum : interstodiam illam in toto corde mco. Erravi sicul ovis quae roga me, et cognosce semitas meas, cl dedue me in perierat, requirens libera animain mcam. Custodi in. via alerna. Conserva me, Domine, et erue me de iroilum meuin el exilim meum; ut in domo tua slan- manu peccatoris, et ab omnibus iniquis libera me. Di. les sint pedes mei in atriis Jerusalem. Ad te levavi ani. rigalur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo, mam meam et oculos meos, qui habitas in cælis : eripe Domine. Educ de carcere animam meam, ad conlianimam meam de muscipulii ' venantium, ut non ex- tenduni nomini luo, Domine. Exaudi me in Tua justilendam ad iniquitatem manus mcas. Reple gaudio os li:, et non intres in judicium cum servo lno, Domine. meum, et linguam meam exsultatione. Imple deside- Velociter exaudi me, Domine, ne deficiat spiritus meus: . rium meum de bono , et benedic me ex Sion; uit vi- quoniam tu es Deus meus, misericordia mea, refugium deam bona que sunt in Jerusalem : longe fac me ab meum et susceplor meus. Quoniam magnus cs ei lauiniquitite. Fiant aures tue intendentes in vocem ora- dabilis nimis, et magnitudinis lux non est finis; erige tionis servi lui, Domine. Non sit exaltatum cor meum elisum, solve compedilum, illumina-cacum, qui ædiin superbia, neque elati sint oculi mei : sed bumiliter ficas Jerusalem. Cum auteur confortaveris seras porscntiam , donec inveniam locum Domino , labernacu- Laruun luarum, intrinsecus cum filiis luis copulatus lum Deo Jacob. Ubi mandasti benedictionem et vilam sim. Sicul le laudant Angeli , cl omnes Virtutes luit: lisque in sæculum ; ibi extollam manus meas ad ' San- in regno colorum : ibi et ego ita cx-ultans cum glocha, el benedicam le qui judicas populum lium, el rio in choro sanciorum, laudem et glorilicem nomen,

linum in, cymbalis labiorum, quod esi sanclum cl gloMs. Regius, de taqneo. : aliis, quæ bona sunt Jerusalem, longe factus ab omni

riosum, ei regnat semper per infinita stenloruni sito miquilale.

cula. Amen. s Alias, in ; et mox, consolaris.

Ms. Regius, consecra.

Cantici Magnificat

EXPOSITIO (a). Ui novum in carnem Filii Dei adventum prædicaret, est'; vera autem dulcedo quanto perfectius sentitur, qui ingressus novo salutationis obsequio Virginem Ga• tanto desiderabilius appetitur. Ad hanc contemplatio.. loriel velieratur dicens, Ave gratia plena, ctc.; Ecce an- nis lucem Marie mens elevata fuerat, quæ cælestis cilla Domini (Luc. 1, 28 et 38), statim advenienie Spi- patriz dulcedinein in verbis ’, expressil quam ineffrilul salicio in Virginem, et omnium gratia virluluin biliter comprehendit. Nam cum se magnificare Do-. sacrosanclum habitaculum in adventu . Dei implente, minum perhibuit, venerandam : universis alerni nudubium non est cælestium gaudiorum el alerna dul- minis najrstalem interna visionc conlueri se macedinis quam miram atque inenarrabilem suavitatem nifese declaravit; cum vero se in suo essullare Virgo ipsa cuncepit, quando illud :rlernum lumcu cam safulari asseruit, gustum se interna dulcedinis pertoto niajestatis suæ fulgore in eam descendit, et quein cepisse ostendit. Unde utrumque prosessa csl, ct non capit mundus, folum se intra viscera virginis col- Dominum et Salvatorem : ul.pro poleslale qua omni. locavit. Audacter pronuntio, quod nec ipsa plene expli- sue creaturæ dominalur, jure meluendum ostendea care potuit, quod capere poluil. Sed Spiritu sancio do. ret; pre bunilale vero, quia nisericorditer quosdam cente didicerat sic sua per humilitatem icgere. Surgit salvat, dignum dilectione demonstrarel". Veritas in, mox, el conscendit in montana Jud:ee. Unde Elizabeth Domin', el in Salvatore misericordia. Veritas enim. Spiritu sancto replcta, qualis et quanta esset quo ad ad Dominum pertinei, misericordia antem ad Salvase venerat agnovit, el quam se indignam ejus visita- lorem; in veritate servat tenorem justitie. Quia alltione judicaret, aperuit dicens : Unde hoc mihi, ut ve- lem et qu:rdam errantia gratuito ad vitam colligit, ct niat maler Domini mei ad me ? Ecce (Ibid., 45) etc. Tunc reparat ad salvationem; propierea magnificamus Doait Maria, Magnificat aniina mea Dominum (Ibid., minum, el exsullamus in salutari : quia quibus * cst 46 ). Vidisti majestatem ; gustasli suavitatem : idco revorenda judicis justilia, dulcis est misericordia Salquod intus hauseras, fora; propinasti , et in justi- valoris, propterea inquil Maria, Magnificat animut , cia ajils exsullasti : Quia ersuliavil spiritus meus. mea Dominum, el e.rsuliavil spiritus meus in Deo saluAnima magnificat , spiritus exsullat. Et iterum , tari meo. Unus clidem spirillis cl ad se ipsum spiin Deo salutari meo (ibid., 47). Deus polentiam, sa- rilus dicitur, ct ad corpus anima. Spiritus naturalem. lutaris misericordiam nolat. Duo quippe sunt qua spiritualeni babuit admirationem, anima corporalem : Angelorum et hominum beati spiriius in illo fonte quare anima dicitur spiritus, et c converso. Ideo boni æterna contemplatione bauriunt; incomprehen- anima humana, quia el esse in corpore habet el extra sibilis scilicet majestas Dei, et ineffabilis. bonilas : corpus, anima vocauir et spiritus. Anima dicitur in quorum alterum castim timorem general, alterum quantum est vila corporis; spiritus autem, in quandilectionem parit. Pro majestate venerantur Deum, cum est 8 substantia spirilualis. In qua vita aniina perel pro bonitate amant : ne vel dilectio sine reveren- ditur, ut spiritus salviis lial, cum hicc vita despicitur, cia dissoluta sit, vel reverentia sine dilectione pana - ut postmodum a Deo vita itterna tribualur. Sed suo . lis. Admirantes enim diligunt, et diligentes admiran- nominavit, quia in salutari silo. Omnipotens enine. tur : ut inexstinguibiliter per admirationem ardeat

Hugo, quia ipsum ridere soverc est, et quod videtur dilectio, cl suaviter in dilcctionc fervcat admiratio.

dulcedo est. Nam quia eum quein vident, perfecic compre- Addit Hugo, suis lam mirabiliter. bendere nunquam sufficiunt, in co quasi per ad- 3 Alias, reddendam ; el mox, mireris. mirationem evigilant. Quanto autem perspicacius in. * Adde ex Hugone, sane quia universe vive Donuni mise

Salvatoren lucntur, lanto ardentius amant, quod vera dulcedo ricordia el verilas, perfecta lins est Dominum

confiteri, cum veritas in, elc., commendelur.

Hugo, cuilibel. Hugo addit, Filü.

6 Idem, et exsultanter observánda misericordia. ? Aliud Hugonein, quod.

7 Locus depravalus. Locus mutilalus.

Hugo add., rutione prædila. (a) Ex flugouis Victorini Tractalu sujer Magnificat decerpta per incerliun scriptorein, qui Opus Hugonis egre. biur lirdissimc corrupil el capile ac membris trucavit.

1

[ocr errors]

8

Deus potestate qua universæ creaturæ suæ domina- biam crcaturam Dei se esse et opus Dei non consiile lur, Dominus omnium est; sed pietate qua quosdam rans, Deo parilicari voluit; Maria autem suo factori Fintum, el non omnes, ad vilain reparat, Salvator humiliter se subdens ancillam sc nominavil : ct idInnium ' non est. Nam dominatio ejus ad omnes circo illa abjecta, et hæc electa est. Superbam dequaliter respicit ; bonilis vero ad quosdam tantum. spexit, et humilem respexil : id quod superba perdiBigo beata Virgo qu a singulariter se electam vide- dit, humilis recrpil. ldeo ait, Resperit humilitatem pai, quia singulariter gratiam acceperat, quasi privi- ancillæ suæ'. Seil servi Dei aliquando cum etiam hulegio quod:m electionis divinae conlirmata, fiduciali- militarem babent, humiliationem non habent; nuliis ipsum quem pro salute mundi filium conceperat, quam vero humiliationem sine humililole. Humilitisiium etiam cum latiliaci exsuliatjoneSalvatoremvocat. tem sine humiliationc habent, qui licet coram homi

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ (Luc. I, 48). mibus foris despicabiles non apparcant, inlus Lumi's Hicc est causa ' exsultationis sui:r, quia respexit humi- bumililitis meriluin coram Deo inviolatuin conserlitatem ancillæ suæe : ac si dicat, Quia de ejus gratia vant. Ergo Maria que apud Deum humilis erat, et exsullo, ideo ab ipso est quod ex-u!10 ; et quia ejus apud homines propter Deum abjecta, in lilroque se dona proptcr ipsını diligo, idco in ipso exsullo. Re- esse respectam testatur : quia el eju; humilitas apud spectuis Dei tribus modis accipi solet* ; videlicet se. Deum acceptabilis fuit, cl cjus humiliatio apu hcundum cognitionem, secundum gratiam, secundum mines in gloriam commutata. Unde sequitur : Ex hoc judicium. De primo Apostolus, Omnia nuda et aperta beatam me dicent omnes generationes. Usque ad illud sunt oculis ejus (Hebr. iv, 13). Sed per gratiam Deus apud homines opprobrium sterilizatis portaveral : Jion omnes respicit : quia, Oculi Domini super justos quia integritatein virginitalis thoro marilali præpo. (Psal. xxxm, 16), etc. De tertio in line dicellir, Ne- nebal. Sid unde in priori generationc carnali quas scio vos (Matth. VII. 23). Oculi Domini bonos el ma- m:ledictionis sententiam sustinuit, inde nunc al Jos contemplantur. Videre Deo per cognitioncm, est omni generasjone mortali benedictionem collaudabinihil eoruni quæ sunt ignorare: videre per gratiam, dona liter recepil': quia ab omni generatione pro fruclu misericordiæ impendere: videre per judicium, umum secunditatis mee beala vocor. quemque secundum opera sua vel ad gloriam vel ad Quia secil mihi magna qui polens est, et sanclum nopænam destinare. Respicere plus est quam videre. men ejus (Luc. 1, 49). Magnum fuil, ui virgo sine viRespicere per gratiam, est prins abjcctos cl de- rili sémine lilium conciperel. Miguum fuit, ut Dei relictos visitaro. Cum bona placatus per misericor- Patris Verbum carne sua indulum utero geslarel. diam subiracla restituit, rursum per respeclum gra. Magnum fuit, ut dum se ancillam consessa essel, male ad euin se convertit. Bene ergo Maria solain in ler lieret sui plasmaloris. Qui polens est. Quia credi humilitalein' Dominum respexisse lestatur, quia di- potest cjus potentia , potentem confessa est : sed vinilatis propitiationem, quam humana natura in quanta aut qualis comprehendi non potest. Consessa primis parentibus per supcrbiam perdidit, in Maria est potentiam, discutere non presumpsit; quia sciri per bunnilitatem recuperavil. Nam quia in ea Verbum non convenit: quanta est, quia infinita est. Omne Patris corporis & substantiam quam sibi unirel as- quod przevidil se facturum, facit; nec aliquid quod sumpsit, quasi ad eam quam prins abjccerat naluram non previdit fieri non dubium, sed fieri necesse est sublimandam per miscricordiam respexil. Quia se Marià non ail, in se ; all, in nie; aut, per me secil humilitatis quod eral ancillam cogitavit, ideo quod magna : sed inquit, mihi. Quod enim in ea ad omnium non eral, sublimitatis maler esse meruit : quia humi- salutem factum est, hoc privilegio dilectionis ad litatem ostendil servitutis 10. Servilus qualuor modis ejus gloriain singulariter est ordinatum. Et ideo dixit, variatur. Secundum conditionem servilus, qua omnia magna 6 : quia mysterium incarnationis Verbi super divine servituti debent esse obnoxia : quia opus sa- omnia constat esse ineffabile. Nilil enim unquam clori sio hoc ex conditione sua debet, quod ejus di- magis mirum factum est, quam ut Deus fieret bomo, spositioni oblemperet, et instituta sequaiur; ut sicut et natura incomprehensibilis corporis substantiam ab ipso factum est, ila non nisi ab ipso ct sccundum sibi sic uniret, ut nec minus in eil esset, quia in sc ipsum incedat. Secundum necessitatem Deo servire eral immensa ; nec minor in se existeret, quia in illa dicunlur prava voluntales, que cum ejus jussionibus fuil' creata. llæc ergo sunt magna. Et idco sanctum contrairc nitantur, per ineffabilem tamen cjus dispo- nomen ejus. Quid est nomen ejus? Fama ejus (n). No. silionem arctantur, ul nil sine ejus nulu ad effectum men ejus, cognitio ejus : fides, nomen cjuis. Hoc noperducere queant : serviunt nolentes ejus disposi- men sanctum est cum sanctis; cum sanctis gloriatur, tioni, qui volentes subjecti non sunt i; sius præceplo. a sanctis benedicitur, a perversis blasphematur: quia Servilus cum timore, est quando divina praecepta dum Verbun in carne nascilur, gloria Dei per Vernon ex dilectione implemnus, sed ex formidine. Quarta bum in hominibus declaratur. servillis est, quando voluntarie ejus jussionibus ob- Ei misericordia ejus a progenie in progenies limentitemperamus, quia ipsum qui jubet diligimus, nec bus eum (Ibid.,50). Mari:r, inquam, secit, non tamen aliud in nostra servitutc, extra ipsum, commodum singularitcr, sed uni excellenter: vcrumtamen omnibui quærimus, quam ut sccundum ipsum ambulantes, ad limcntibus. Nemo a gralia excluditur . Potentiam ipsum pervenire" valeainus. Servitutem secundum secil in brachio suo, dispersil superbos menle cordis sui. conditionem parentes nostri in paradiso Conditori (Ibid.,51). Haec illa misericordia, quam timentibus se exhibere noluerunt, quando in superbiam elati de- exhibuit Deus : quia Verbun suum per assumptam speserunt esse sub illo, ad quod '' fuerant condili; cl carnein in hunc mundum misii, ut per ipsum aereas voluerunt perversi esse in majestate consimiles, potestates potenti virlule debellarel, et genus buma. qui non erant in natura æquales 13. Eva per super- num ab earum potestate redimerel. Ipsi enim superbi

sunt, quos dispersit Deus, ejiciens eos foras a cordibus • Apud il:igonem , non omninn. ? Tugo, quosdam luntum ud salvationem discernil. 3 Alias, gratia.

I quædam hic ex Hugone su; plenda. i adde ex Hugone, in saira Scriptura.

? Hugo, merila benedictione collaudalur : tum quædam & Locus truncatuis.

habet hic desideranda. * Et hic locus corru; lus.

? Tugo, non pote. l. flugo , in se.

flæc fuse apud Hugonem ['crlraciala consule. P alias, carnis.

Hugo, electionis. 9 Hugo, humiliter ; et mos, subli :iler.

• Adde ex Hugone, nec addidit qualia.

1

? Hugo, fueral lolli. !! Hugo, pertingere.

8 Hugo, quia a sunuclis glorificatur ; lum quedam bic ex 1: Idem, a quo; el mox, perverse cum illo.

ipso supplenda. 13 Hugo le addil : convenienter ergo gratia culpæ re- Alias, limentib:is negritio excluditur. srundel.

(a) vid. lib. de Seplein Tiliis.

10 Locus mancus.

1141

ille hominum, alyjuc spolia corum diripiens', per illam qur autem illud est quod sequilur, Esurienles impleprius in hominibus principab:tur, virtuteni dissipavilo: vit bonis , et diviies dimisil inanes (Luc. 1, 53 )? et hoc in brachio suo; id est, per humilitaleni Filii Esurientes vocal eos qui se vero bono indigere codiabolum vicit. Brachium ejus, Filius ejus est. Ipsa gnoscunt : diviles intelligere vult qui superbi sunt, infirmitas, potentia fuit : quia per illam diabolus est ct se præ aliis in donis gratiarum abundare existivictus : et hoc menle cordis sui ; id est, profundo con- mant. Ergo sicut lumilcs modica de-se sentiendo silio suo dispersit eos. Profundum consilium fuit, ut inajorem gratiam merentur accipere : ita superbi pro homine Deus fieret homo, el innocens palerctur; de se præsumendo eliam ca quze acccpere amil ul redimeretur nocens : et in his ' eral consilium, tunt. nec poterat illud diabolus prævidere; sed caplus est Suscepit Israel puerum suum , recordatus iniserihamo Leviathan. Vel per superbos, Judros intelligere cordiæ suæ (Ibid., 54). Suscepil, sicut mcdiciis agropossumus, qui kumilem adventum Christi superbe lum, Israel puerum suum : id est, humilem et innocontempscrunt, quos abjecit. Unde subditur:

centem suscepit, ut sanaret infirmum , cl redimeret Deposuil polenies de sede, el exaltavit humiles (Luc. captivum ; ut justificaret impium , ct salvarel ju1, 52). Potentes, quia filii regni qui videbantur abjecit, stum. Suscepit" Israel, non quem invenit Israel, sed et gentes per humilem confessioncm in consor. uit faceret Israel : recordalus misericordi sur', quan tium regni atque in filiorum adoptionem assum- olim promisit, sed diu distulerat : Sicul loculus est ad psit, ac malignos spiritus ex cordibus hominum abjc- patres nostros ( vel, patribus nostris), Abraham el secit: et huiniles, id est, homines humilialos, exaltavil. mini ejus in sccula (I bidi, 55). Misericors in promilMens etiam cordis Dei est vivax et permanens dispo- lendo ; verax in exbibendo : quia sine debito promisitio æterne • occullægne prædestinationis. Ipse est sit, el sine dolo cxhibuil. Sicul loculus est ad prilres liber vit:r. Idem est crgo mens, quod liber. Tribus nostros , Abraham el semini ejus in sacula. modis aliquis in libro scribilur : secundum præscien- Nola super illud , Ersuliavil spiritus meus in Deo tiam, secundum causam, el sccundum operationem. salutari meo : quidam neque a Deo exsultant, neque in Quantum ad primum prædestinati sunt scripli : non Dco. Nam qui in carnis voluptatc exsultant , aut qui delentur inquam, licet ad tempus quasi perituris exsultant cum malc lecerint (Prov. Jl, 14), isti nec quis a via veritatis 6. crrare permillatur. Secundum i: Dco, nec a Deo exsultant, el maluna est unde causam scripti sunt, qui a via veritatis cuepla ad er- cxsultant. El quia dc malo ad malum cssultant, et rores declinando recedunt. Tales allem sunt ali- suum gaudium in malignitate constiluunt; idco miquando, qui digna salvationc cxisterenl, si lales risque nimc in Dco cssultant. Sunt alii qui acceptis gratir ad finem permanerent. Secundum operationem, quo donis abutunlır, el ca quæ propier salutem animic riim opera sccundum humanum judicium talia appa- data simt, ad carnis usumi ct gaudia 'suculi converrent, propter quæ digni videantur scribi in libro vitic : tunt : acccptis enim donis gaudent , quia uicque in qui tamen ca Guin , vidcbantur agcre Inna descrum. Ili

Deo neque propter Deum diligunt quod a Deo acccsecundum præscientiam nunquam fucrunt in libro via perunt . Qui autem gratia accepla ad amorem Dei tir. Deposuit, etc. Prius angelum dc eolo, rt hominem idipsum convcriunt quod ab ipso acceperunt, isti de para lise superbientem projecit : ctposica hominem profecto ct a Dco ct in Dco exsultare probantur. E. per pænitentiam humiliatim & ad gloriam rep:travil. collia crgo il suum gaudium solidum esse monSed et quotidic superbos quosque, subtrahcndo gra- strarci, illud neque a vanilate exortum, neque ad tiam suami, deponii et humiliat: el posicii eosdem hit- vanitatem conversum esse , se Dei dona diligere, in milialos, gratiain priorem restaurans, csaltal. De quo Ico, ci pro respectu gratiæ qua præventa erat in

Salvatore exsultare perhibuil , dicens : Exsultavil !. alias, diruinpeus.

spiritus meus in Deo salutari meo. Hugo, nam qua.... priucipalumtur, liliilem dissiparil. • Adde hic,profundun. Hugo, interna,

Hugo, gloriam. | Alias, videatur.

: lociis mancus ex Hugonc resarciendus. • Alias, humiliandum.

s Hugo, maria ergo.

(a)

DE ASSUMPTIONE
BEATÆ MARIÆ VIRGINIS

LIBER UNUS.

INCERTI AUCTORIS AC PII.

PRÆFATIC. Precatio divini luminis ad digne loquenduin. Ad interrogala de Virginis et Mairis Domini resolutione lemporali, el assumptione perenni, quid intelligam responsurus , le, Deus omnipoteris Pater, voto supplici exoro, ut qni mandas nubibus , el pluunt imbrem , qui langis montes , et sumigant, qui aperis terram , ci germinat , quid dicam jubeas, quid proferam pruebeas, ad quid dirigam sermonem aperias. Venerabile est enim mihi , Domine , el priccordiis meis reverendissimum , de matre Filii lui loqui , et de sanctissimo corpore cjus linguam sermo

(a) mss., el perpetuæ virginis Mariæ matris Domini. Hii liber scrițilus putatur ælate Caroli M., quia lib. 1 Capitular., c. 158, caeteris anni recensilis festivitalibus ait, «de Assumptione interrogandum relinquimus.» Islud vero an respiciat 'libri exordium, anve hic ipse liber sit , qui in indice operum Alcuini apud Gibabum centuria 2 Scrijl. Brit. hoc colatur tilulo, Responsiones ad interrogala , non definimus.

nibus occupare, quæ sola meruil Deum et hominem parilura suscipere, facta l'ironus Dei et aula regis orierni , secundum quod tu nos docuisti per sancios Patriarchas tuos, Prophetas et Apostolos, siguris el sermonibus : quibus credidimus , ci certi sumus ; quia nunquam fefellisti , qui nec falli ncc fallere no. visti , ostendens Filium tuum co:rlernum tibi el consubstantialem incarnandum, el incarnatum per virginis uterum , de quo carnem assumpsit qui corporalia cuncta lecum creavit , auctor a ministratrice , et Deus ab homine factus homo ; ab ca naturani su mens, non originem , sanctificanle Spirilu sancto luo in ca uterum humanum, et purificante atque mundanle ad conceptionem Filii tui, cujus dignitatis et grati:c effeclum nec cor concipere, nec lingua

Illa Ms. Regius. At Corbeiensis, administratrice. Aller le gius, adniinistratione. Edliti, administralur.

1154 valel exprimere. Non enim nisi talis conceplus lalis- non ratio. Ex iis est assumptio bealæ Mariæ. Sunt etiam que parlus Deum decueral, qui venerat redimere quædam, quae quamvis comniemorari ex toto ornissa quos voluit creare ; creare præsertim inajeslale , sint, vera tamen ratione creduntur, ad quod ipsa conredinere humilitate ! : humilitatis naturam de san- venientia rei quemadmodum dux et prævia credilur. clificato corpore sumens sanctam , et immaculatam Nihil enim de Melchisedech sacerdotis Dei excelsi jude immacnlalu. Ineffabilem enim sanctificationis gra- slilia loquitur, cum ipsa prpcessisse tanläe laudis metiarn qui concipiendus præluit , conceptus el nains rita cognoscalur. Nihil de Enoch et Eliæ, postquain 11on alistulit. Quic quantum in corpore valuerit Virgi- rapti sunt, vitæ felicitate commendal, cunctis liquido nis , illi soli notissimum est, qui de ejus natura na- scientibus eos beate vivere, quos Dominus hinc el in luram suscepit quam condidit. Per quem te quarso, suluruui servandos volnil rapere. Quid ergo de Marie Domine, quia per illum bona cuncta tribuis, quæ morle, quid de ejus assumptione dicendum est, unde lit tribuas eligis, uit nie inoffense de lanta sanctitale divina Scriptura nihil couimendat; nisi quærendum Jequi tribuas. Eisi nou totum ut est, quod impossi. ratione quid consentiat veritali; fiatjue ipsa veritas bile omni lingue huinan:c est : tamen ipsum ex parle auctoritas , sine qua siecesse est nec valeai' auctoriquod est , dicalur uit est. Sonel ergo preliosissimum las? Memores enim conditionis humawe, morteni vera preliositale, sanctissimum ccrla sanctitale, in- illam subisse temporalem dicere non meluimus, istimabilissimum fidelissima veritale. Que quia hu- quam jilem Cerle ejus Filius , qui et Deus ct lionio manam rationem exccdunt, Spirilus luus adsit, qui est, lege sortis humana, sustinuit : et hoc quia homo SIO Sicro spiraminc induc:t nos in omnem dicendo- de cjus susceptus et profusus est utero. rum veritalem : ul quia de eo corpore et anima lo- CAPUT III. An deceat beatæ Mariæ corpus in pulvequendum est, quo: ipse pra:lor naturalcm usum san- rem resolulum esse. Non sequitur ex Adæ maledicto. crificavil, el gratiam contulit , non aliena dicere pa- Sed si diciinus ram mortis Teneri vinculis, ct resolutiatur, sed propria : ad laudem ct gloriam luam, tam in communem putredinem, vermem ac ciuerem : Deus omnipotens Piter, et ad honorem Filii lui per librandum est, si linc conveniat tanta sanctilati, lanvirginem nati, et ejusdem Spiritus sancti Dei et Do- lic aulic Dei przerogalivæ. Scimus enim dictum prinio mini nostri, cum quo est tibi regnum et imperium in parenti, Quia pulvis es, el in pulverem ibis (Gen. NI, oinnja siccula sirculorum. Amen.

19). Quod si de morte dicitur, generalis esi sentenCAPUT PRIMUM. Auclor veri amans. In Scripturis lia'; si de resolutione in pulverein, hanc conditionem alia alio modo exponenda. Quia profundissimäe ('t sua Christi caro cvasit de carne Mariæ sumpla, qu:e cordignitate altissime sum reponsurus questioni, lucto- ruptionem non sustinuit. De hoc enim scriptum est rem meum obsecro, ut pró nie intérprecctur, et si per David prophetam dicentem, Quoniam non derelinqua å me pleniter dicta cognorerit, donis Dei gratus ques animam meam in inferno, nec dabis sanctum luum exisial : sin autem minus, nostræ compatialur humi- videre corruptionem (Psal. xv, 10). De quo autem sanlirati ; quia licet minus valeainus, vera lamen pro- clo dictum sit, archangelus prodidit, qui ad Mariain cul dubio volumus. De sanctissimo igitur corpore ait, Et quod nascetur ex le sanctum', vocabitur Filins pierpetuie virginis Marie, ejusque sacrae anime as- Dei (Luc. 1, 35). Vere sanctum, et sanctum sanciosumptione quantum Dominiis donaverit loqui susci- rum: unde et illa Sancta sanctorum dicuntur, quiz pienies, hoc primum dicimus, quod in divinis Scri- illa servabant quibus ille ligurahatur, qui veraciter pluris postquam Dominus in cruce matrem discipulo solus Sanctus sanctorum dicitur. Ilic enim est de quo commendavit (Joan. XIX, 27), ul castis castitas luerelur idem archangelus Gabriel Danieli loquitur inter cirlesa obsequiis, nihil de ea reperiur præter id quod Lucas quæ futura ostendit dicens, El impleatur visio et procommenxorat in Actibus Apostolorum, commemoralis phelia, el ungalur Sanctus sanctorum (Dan. ix, 24). Ilic cisdem nominatim, dicens: liomnes erant perscveranles cnim Sanctus corruptionem non vidit, qui corlia die unanimiter in oratione cum mulieribus , et Maria malre cum triumplio de inferis rediens resurrexit. Caro ejus Jesil, el fratribus ejus ( Act. 1, 14 ). lloc dicimus, quae de Maria sumpla esi, etsi mortua est ex infirmiquia tanto que magna sunt, caulius Tractanda cxia lale, revixit ex Dei virtute. Sed hoc ille , qui quando stunt, quanto specialibus anctoritalun leslimoniis voluit mori, quando voluil resurgere, poluit. Escipinon possunt ad liquidum roborari. Sed quia quæ- Lur crgo ab illa generali senilentia de virgine sumpla dam Scrip!ura sancia indagationum studiis quærenda natura. Qnod si non Marix congruit, congruit lumen reliquil, 'non sunt superllua cslimandat , dum vera filio quem genuit. ind:gatione fuerint patefacta. Fecunda esi cnim ve- CAPUT IV. Maria ab Erre maledicto libera. Post ritatis auctoritis : et dum diligcnier discutitur , de hirc quic Adic dicta sunt, de quibus excipitur Marie se gignere quod ipsa est cngnoscitur. Sa pe enim dis- Filius; contucnda sunt qu:e etiam Evae dicta sunt, si cussa vcran convenientiain parit, quam maniseslis cunctis feminis sint generalia, el si in aliquo excipin S:'rmonibus abscondit; el sitpe apertis sermonibus tur Maria. Scriplum quippe est, Mulieri quoque dixit insinuat, in quibus nihil præter id quod sonnit 40.0- Deus, Multiplicabo ærumnas luns el conceptus tuus. In rendum inviial : ul est, quod Abraham gennil Isino, dolore paries filios, et sub viri potestate eris, ct ipse doI sunc genuit Jacob, Jacob genuil Judum et fratres minabitur rui (Gen. !!!, 16). Ærumnam Maria sustiejus ( Malih. 1, 2), el calera íalia, in quibus sola le- nuit, cujus animam gladius passionis Christi pertransl'nda est lillera. Quirdani aulem sic commendat, ivit (Luc. 11, 35): scd conceptus non multiplicavil, lil pariter literam et mysticum intellectum insinuet": nec sub viri, id est, marili potestate deguit, qu:e uit in Iransilu maris Rubri, el manna cæle ti, ci la- integerrimis visceribus de Spiritu sancto Christum susberuaculo Dei , alqne ar a leslameuli, ubi fuluro

cepil, et virginitatis integritale mancnte virgo per. ruun figura, Biplismi videlicet Christi a Ecclesiæ

mansit. Quem quia sine peccati colluvione, et sine oslensa est prerogativa. Quiedam tantun mystice, virilis admixtionis detrimento suscepit, sine dolore ul cuin Deum dicit insuffasse in faeiom Adid spi- genuit, et sine integritatis violatione, pudore virginiraculum vilæ, qui timen os ad spiruum non ha- Litis integra permansit. lloc enim poluit cflicere dc bul, ncc manus ad operandum, cum dicit propheta, matre, quia sic Deus elegit nasci de bomine. Maria Nanns luæ , Domine, fecerunt me el plusmaverunt crgo elsi communical ærumnis Evar, non comniumiwe (Job x, 8)...

cal parturiendo cum dolore. Promeruil enim hoc sinCAPUT II.' Veritates sunt de quibus Scriplara silet, gularis sanctitas ejus et singularis gratia, qua sasce

piliwne Dei singulariter æstimata est digna. Non im · Cod. Corbeiensis, humanitale.

incrito crgo cxcipitur a quibusdam generalibus rera Mss. bic præfiguul: Incipil sermo liss., insiruu.

1 lta unus Regius Ms. in Corbeiensi, necesse est valeat, buss., vdam.

omisso, nec. Al editi, N ceil, nec rulet. Ex'ili, licet.

iss., laborandi m.

s alias, quam.

6

astimatione, quam tanta serval gratia et allollit di- aslimandum est de matre, ubi digna sit haberi, nisi gnitatis prærogativa. Quantum enite Christi potestas in pripsentia Filii? possit, nundi ostendil universitas ; quantum gratia, CAPUT VI. Mariæ corpus jam dupliciter in cælo. Mariæ monstrat integriliis : quæ sicut diversa est a Quantum igitur conlueor, quantum intelligo, quantuni natura, ila diversa est abs usa. Quid ergo si in tanta credo , Marie anima claritate fruitur Christi, cl glodiversitate eam dicimus humanæ sorlis mortem sub- riosis conspectibus ejus ; semper videre sitiens, et jisse, nec tamen ejus vinculis retineri, per quam Deus semper conspiciens , dum inestimabiliter pascitur, voluit basci, et carnis substantia communie:re, num- excellentiori quadam specialique por:progaliva a Filio quid impium cril? Scimus enim Jesum onwia posse, houoratur : possidens in Christo corpus suum quod qui de se ipso ail, Dala est mili oninis poleslas in cælo genuit, clarilicalum in dexlera Patris ; et si non suunn ei in terra (Matth. XXVIII, 18).

per quod genuit, lainen sunn qund genuil. El quare CAPUT V. Matrem Christus in hoc honorasse creden

Hon suum per quod genuit ? Si non obviaverit necdum dus est. Quippe suam ipsins naturam. Unilas gratiæ cum perspecta aliciorilas, vere creio, et per quod genuit; Christo. Unilas Mariæ speciulis cum Chrisio. Si ergo quia tanta sancliticatio dignior cælo est quain Territ. voluit integranı matrem virginilinis servare pudore, Thronum Dci, lhalaunum coeli Domini, domum atque cur non velit incorruplam a putredinis servire fclore? tabernaculum Christi 'diguum est ibi esse ubi ipse est. Dicat qui cognovit sensuan Domini, el qui consiliarius Tam preliosum enim thesaurum dignius est coelum ejus fuit, Nunquid non pertinet ad benignitatem Do

Servare quam terra; lantam integritatem merilo inmini, matris servare honorem, qui legem non solvere corruptibilitas, non putredinis ulla resolutio sequitur. veneral, sed adimplere (Id. v, 17)? Lex enim sicut Illud ergo sacratissimum corpus, de quo Christus carLunorem matris priteipit, ila inhonorationem damnal. nem assumpsit, et divinam naturam human:e univil, Qui enim in vila pr:e cæteris illam gratia sui conceptus mon amitteris quod erat, sed assumens quod non eral, honoravil, piuni rsl credere singulari salvatione cain ut Verbum caro , hoc est, Deus homo fierel, escam in morte et speciali gratia honorasse. Poluit enim ein verinibus traditum quia sentire non valeo, Jicere pera putredine el pulvere aliepam faccre, qui ex ea na- timesco communi sorle pillredinis et luturi de vermiscens poluil virginem relinquere. Putredo namque et buis pulveris. De quo si nihil altius sentircm quam de vermis bumana est opprobrium conditionis, à quo proprio, nihil dicerem nisi quemadmoduun de proprio. opprobrio cum Jesus sit alienus, nalura Maric exci

Quod absque ulla ambiguilale solvendum in mortem, pitur, quam Jesus de ea suscepisse probatur. Caro post mortem est fuluru:11 putredo, post putredinem enim Jusu caro esi dari:e, el multo specialius quam verniis, post vermein, ut dignum cst, abjeetissiinus Joseph Judac celerorumque fratrum ejus, quibus din pulvis. Quod de Maria credendum non viilelur coneebai, Frater enim el caro nostra est (Gen. XXXVII, 27). senlibilc : quia æstimationem procul propellit incomCaro cniin Christi, quamvis gloria resurrectionis fuc- parabilis gratiæ mmins. vil magnilicala, el potenti super omncs cælos ascen- CAPUT VII. Insertur ex petitione Christi pro minisione.glorificata, cadem lainen carnis mansit et manet stris. Christo in terris Angeli famulabantur. Quo:l me natura, quæ suscepla cst de Maria. Ipse enim est qui dicere multorum consideratio rerum invital : quaruni conceptus, el genills, atque a mortuis suscitatus est

et illa quidem est, quam suis aliquando ministris ipse per gloriam Patris : sicut profecto ipse leslalur post Veritas ail, Qui mihi ministral, me sequalur : et nbi risurrectionem, quando Apostolis dicit, Videle nuanus

sum ego, illic el minister meus erit (Jonni. xii. 26). Si mcas el pedes meos, quia ipse ego sum (Luc. xxiv, 39).

cnim hiec est generalis sententia omnium per fidem et Quid enim est, ipse cgo sum ; nisi quia alier non sum,

pian operativnem Christo ministrulium, quanto quam qui lune eram quando passus sum ? hoc siqui

magis et quomodu specialiter Mariic ? Mariam

namquc demi cognoscere polestis, qui in manibus et pedibus

op ris exhibitione el lidei rigidissima veritate miniclavorum vulacra cognoscitis. Ipse ergo idemque cæ- siram Christi fuisse, omnis qui samim sapil intelligit. los asceniil, el carnem quam de malre suscepit, su- Absque dubio enim opere ministratrix exslilil, quie per astra transvexil : honorans omnem humanam nate

hunc in ulero gessil, par.Ujue profusuun aluil et fumuram, et multo magis malernani. Si igitur natura

vil, alqui', ut Evangelium ail, in presepio reclinavit Walris est filius, conveniens est ul sil el filii mater, (Luc. 11,7), eta faciellerodis sugiens in Æ;yplinalsbon quantum pertinet ad aquam administralionem,

condil ( Nauh. 11, 15), ei ominen infantiam ejus malris sed quantum pertinet ad eamdem reciprocain suba

affecuti prosecuta est; ita ut usque ad crucem, in qua stantiam : ut homo de hominc, caro de carne, malcr. liliun jim virum perfectum vidit pendentem, ab ejus a filio, filius a malre, non ad unilalem person:e, sed indub.lunder non recesserit couscolatu, non solumn ad unilalem corporalis nalur:c el subslantic. Si enim

gressilus pedum tanquain pro reverentia Domini, ve. umilalem potest facere gratia sine proprietate specialis ruin ctiam imitationis affeciu. Maria'crgo ministratrix matura ; quanto magis ubi gratiic unitas, et corporis

Christi specialium operum qualitatibus sicil devolisest specialis nalivitas? Unilas namque gratie est, ut sima exstitit ; ita absque dubio religionis fide el verde discipulorum in Christo, de quibus ipse dixit, Puter

credulitulis charitale seculrix fuit. Non enim poluit sumcle, serva eos in nomine luo : quos dedisti mihi, volo

divinitatis ejus nisi esse credulit, qui se noverat hunc ul sint unum sicut et nos. Et ilcrum de omnibus justis,

non virili semine secundum ordinem Haluræ, sed Non pro his autem rogo tantum, sed et pro his qui cre

divino spiramine nuntiane Archangelo concepisse : atiluri sunt per rerbum eorum in me, u omnes unum sint viilens semper fanjulan!ium Angcloruin ei ailesse sicul el lu Pater in me, el ego in le : boc cst , lil ipsi

frequentiam, ul concepto el nalo, quando videlicet sint per gratiam, quod nos sumus per divinitatis na

ficta est cum Angelo mullillo coelestis cxcrciliis Inram. Hiee quippe gratis unitas, quic cunctis in Chri

clamantimn et dicentium, Gloria in altissimis Deo, as sluni credentibus servatur, si Mariir ctiam minus sa

in terra pox hominibus bonæ voluntatis (Luc. II, 14): pientium æstimatione non tollitur : quanto magis cuia

ci in Ægyptum fugituro, atque inde iterum redituró : gratiæ anitale ipsa specialitas naturae unum cfficil ma

quibus liquido cognoscere poluit, quia talia obsequia trem el filium, lilium el matrem? Videndum est clin

non nisi Deurn lecuerant. Unde ei stelliv annuntiaquid de his quos secum per gratianuum esse voluit,

lin, el Mingorum de longissiinis paruibus in»perala consequorter adjunxit. Ait enim, Paler sancle, quos

:XI.luclio, in:ximum illi exstitit indiciuin vcritatis. dedisti mihi, rolo ul ubi suin ego, c illi sine mecum ; Suniliter et Simeonis et Annæ proplietali diguillte nu rincant claritulem meam quam dedisti niihi (Joun.

insolitus etlerisci huic specialis occursus. Quæ XVII, 11, 20, elc.). O magnam el juistimabilem bonis

millia profecte Maria conservans, lis cunctis aliins talenı Dei, qui habere secuni suos in gloria vult,

ined fidem roborista, pio corde conferebat : in lantuin ut soa claritate fru:unilir, qui hic sua lide juncii, unun cun eo esse digni jindicantur ! Si igitur cos secuin ha- " Sic Mss. Al edili, pro amore filii, verum etiam imuso bere vull, ac per l'ocjolost qui omnia potest; quid Ibalk morum l.ingilan pro reverentia i'ci. Marii, elc.

« ͹˹Թõ
 »