Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

96. Ecce, charissimi, prædixi vobis simpliciter, ut supra gentem consurgil. Omnia quæ dudunu sunt prie intelligere possitis qu:e sint unicuique ventura. Nemo dicta , nos jam videinus impleta. Quare ergo sunnus jim se de ignorantia poterit excusare : quoniam lapidei, el ferreum peclus possidemus, ut pro rememors et vita pranuntiata sunt vobis, supplicia impio- dio anim:e nostra inter lol mala minime cogitemus ? rum, et gloria justorumi. Jam vero in arbitrio vestro Diu est enim quod vox divina minalur: sed nullaleconsistit eligere quod teneatis. Unusquisque enim quod nus hominum pertinacia mulatur. Coelestis olim inhic concupieril et assecutus fuerit , hoc utique possi- tentatur ullio ; et nulla hominum adhibelur silti-fadebit. Vitam ergo æternum luto nisu concupiscite : clio. Dei proximat ira; el lepide agitur pænitentiil. nec emendationen vesiram diutius differatis , sed ad Venturum Prophele leslanlur suppliciun ; et raro lucranda cælestia regna ultro ipsi relinquile quod ab hominibus Dei inip!oralur auxilium. Quapropter , lucis hujus fine perdendum est. Surg:1 jam, quiso, dilectissimi, moneo, ut vel jam mundo liniente huquicumque peccati catena constrictus lelielur, el ex- mana finiatur malitia, soliusque Dei lolo nisi quærapergeracias a somno suic mortis evizilet. Recurrat tur misericordia. Non vos jain divitiarum onera ad ad com.fi:ssionein, et agal pænitentiam. Nec erubescal lirram premant, quia cito hic omnia relinquemus : publice pænitere super immunditiis quas gessit : quia nec pariter et Christum velimus habere et seculum ; revera niulto melius est hic pauco tempore pani- sed sprelo seculo liberi sestinemus ad cælum. terc, quam per lol millia annorum inferni supplicia 26. Reminiscamur quam gravia sunt scelera que sustinere. Si ex toto corde pæniluerit, cito succurret commisiinus, quamque dira inferni supplicia que ti. illi Redemptor gui qu: triduanum jam selidum susci- memus; et juxta qualitatem culpæe niciicainentum lavit Lazarum (Joan. x1, 43). Paralus est ille semper adhibeamus pænitentir. Cogitemus quod secundum misericordiie simus, et clementer exspecial, ut sus- Apostolum, Nihil in hunc mundum intulimus, nihil cipial pænitentes. Non est enim, sicut scriptum le- que ex eo norientes auferre polerimus (1 Tim, VI, 7). nemus, de quamvis magnis criminibus remittendis Nudi nati sumus, nudi ulique morituri : quidquid Dei inquam misericordia desperanda : quia ipse autem hic inventum est, hic procul dubio relinquetur. quotidie clamat per prophielam dicens, Quacumque die Opera Lantummodo bona si hic egerimus, ipsa nobisconversus fuerit peccalor ab immunditia sua, omnes ini- cum ad cælos porlabuntur; imo nos ipsa ad cælum quitates ejus erunt in oblivione coram me (Ezech. xvui, porlabunt. Tanquam peregrini ergo sola suflicientia 21 ). Et rursus per alium prophetam dicit, Ego sum contenti , illas divitias nobis hic acquiramus , quas Dominus Deus vesler qui deleo iniquitales vestras (I sui. nobiscum ad paradisi patriam feramus. Dcum super XLIII, 25). El illud de. Evangelio, Gaudium erit in omnia diligamus; quia revera impium est eum non

, quam per nonaginta novem justis qui non indigent pænitentia cuni diligimus. Quid enim nos impii pio Domino re(Luc. xv, 7). El illud : Nolo mortem peccaloris , sed tribuere poterinius pro omnibus que retribuit nobis siderate, fratres charissimi , quam larga

. Con (Psalanta nobis pr.estilit indignis, ut nos a jugo

12), quia nullis nostris precedentibus

bonitas merilis Dei nostri, quam ineffabilis misericordia ejus. Quoti- dirie dominationis redimeret? De scde paterne majedie contemnitur; ct quotidie nos ad pænitentiam be- statis ad nos descendit, injurias in terris perlulit, nignissimna pietate invitat. Fiduciam nobis pia ejus probra sustinuit, mortem indebite subiit: el hire largitio priestat : ut nec desperemos de Chrisii mise- quidem omnia patienter sustulil, lil nobis humililitricordia, ucc tamen nobis absque friictu pænitentia lis et patientia exempla monstraret; unde el sequenveniam concess: presumamus. Dominus enim quan- libus se discipulis dixit, Discile a me, quia nilis sum um patris pictate indulgens semper et misericors est, el humilis corde (Math, xi, 29). Oportet igitur ut Lantum judicis ' niajestate severus est et mellendus. quemadmodum ille pro nobis, ita el nos cuncta adPelesl quidem reis dare indulgentianı, polest ipse versa quze nobis propter peccata nostra eveniunt , suam reflectere sententiauti, potest pænitenti gratias quanimiter lo!eremiis ; ul palientixe fructum in vilá indulgere ' ; non'potest ' tamen nisi justissime judica

æterna capere possimus. Urgeamus ergo, fratres , re : quoniam non est apud Deum commutatio , ncc cursum nostrum, dum lempus habemus : odiamus vicissitudinis obumbratio (Jacobi 1, 17). Aquissime hunc mundum , quem diu possidere non possumus. enim judicat, atque æqualiter secunduni uniuscujus- Nulla jam nos malorum operum conlagia polluant : que facta ripensat; bona' scilicet bonis, el mala mia- sed divious nos aspectus semper a peccatis arceal. lis. Ideoque, charissimi, reminiscimini quzu egistis :

Si eniin homines nostri similes peccatores el ex eoet si vos deliquisse cognoscitis, sine aliqua dilatione dem luio formatos, ne nos peccantes inspiciant, eryad poenitentie medicamenta confugite. Audite pro- bescimus ; quanto magis æternum et solum sine pec. pbelum admoisentem : Nolitë, inquii, cardare conversi calo omnipotentem Deum revereri ac timerc debcad Dominum, nec disseralis'de die in dien (Eccli. v, 8), mis , qui non solum facta , sed etiam cogitationes quia nescilis quid crastino futurum sit. Mementole considerat el videi ? Hunc crgo quotidie lineamus , semper quod ante conspectum omnipotentis Dei con- hujus reverentiam nobiscum seniper feramus : sicque versamini, qui prospicit omninn livmir. 11. non so- nos spes indulgentiie crigat, ul neliis gehennæ semlum fata, sed ei cogitationes, sicut et Apostolus ait : per alligal. Ante ominja et super omnia charilateru Non esl ulla creatura invisibilis in conspectu ejus , sed

habeamus, reminiscentes precepti Domini quo diciomnia nudu et nperla sunt oculis ejus (Hebr. iv, 13). lur, Ilabele in vobis sal, el pacem habele inter vos

25. Hæc jugiter cogirantes, intentissima sollicilu - (Marc. ix. 49) Et illud : Mandatum novum do vobis, dine vos cusiodic, ullinique diei vos adventui cum ut ởiligatis invicem (Joan. XIII, 34). Nam et alibi dibonis operibus semper priprate. Eçcc jam, lll cer- citur , Habele charitatem quod est vinculum unilalis lissiine lenemus, finis nundi in promptu esl, jam fi. (Coloss. 111, 14). Et iterum, Estole imitalores Dei sicul pis sxeuli instal': el, quod lugendum est, linia mala

Klii charissimi , et ambulule in dilectione (Ephes. v, i el quclidie fiunt, 'lanize tribulationes crebrescuit, ut 2). Et iterum, Oinnis amaritudo el ira el indignatio per hac etiam mundus finem suum quodain modo

tollatur a vobis cuin omni malilia (Id. iv, 31). El, Sol proclamare videatur. Ecce omnia quæ Proplictie va- non occidal super" iracundiam vestram" (Ibid. , 27). iicinaverant, quicque priedixerunt Apostoli , pene Nempe sicut nullum proficit in vulnere medicamenjam impleta simt : solns dies judicii.ct börribilis lum, si sit intus ferrum; ita nibil proficil illius oraanticliristi adventas adhuc ristal, Ecce bollum sui- tio, in cujus pectore mortiferum versalur odium, per belluin, tribulatio super tribulationem, fames su- Dabeamus, fratres , chiritalem : quia si illam haper famem , pestilentia super pestilentiam, et gens

bucrimus, omnibus virtutibus replebimur : si vero

charitatem non habuerimus , quidquid boni baluero " NS. Corbeiensis, pænitendi gratias indulgere. Spicil.,

videmur, lolum perdiinus. Ncc in arreplo bene again. penilendi lempus gratis indulgerc.

di proposito penitus lasscscamus : præcipue cum Dominus dical, nullum ponentem manum in aralro et labimur, per pænitentiam resurgimus, ac fotis viri. respicientem retrorsum, dignum esso regrio cæloruin bus voluptales pessimas carnisque illecebras vincen(Luc. IX. 62). Respicere auiem retrorsuni, nihil aliud les, illud oniimodis præcaveamus : quoniam quantiest quam in eo quemquam pænitere quod cæperit die ad mortem proper.mus, el dui nescimus sellbonin, el riipsum mundanis desideriis obligari. De- rique consistimus, repente mors venit. Ibi ergo nique ab spe venir nulla nos malorum quantitas re- festinemus ubi jam non timelur, et ubi nos sancti vocet : quia quamvis gravis sit culpa humana, largior omnes suscipere vel viilere desiderant, ubi nos rex nihilominus est misericordia divina. Unde per Psal. cælestis Christus el superni cives Angeli expausis misliun dicitur, Mulla est apud Dominum misericordia, charitatis brachiis exspectant. Ibi, inquilli, le:lineel copiosa apud eum redemplio (Psal. cxxix, 7). Et inus, ubi sine line vivamos, el ubi angelicis agroiilerin, Cor contriium et humiliatum Deus non sper- nibus consories esse possimus. Ila postrem in exsinil (Psal. L, 19).

lio Injus mindi agamus, lil ad fuurum judicium 27. l1.ec nos, fratres, diebuis ac noctibus memoria cun secara conscientia bonis operibus ornali veniarefoveal, luuc nos præcepta frequenter sollicitent. mis : ibique gratissimum Deo munus nostras animas Debilim vitit linem jöm jamque adfinurum pu:em's : offioramas : pro hoc commercio ab co irlernitatis vicinumqne sjeremus mortis diem, quem longinquum beatininem accipere et in sirculum sxculi gloriari. essc nescinius. Modo emendemos quod deliquimus; possimus. llac nos, charissimi , mandata lactenus ne lunc poenitere incipiamus quando jam non vale. quasi lac vobis gustanda porreximus ; cl ccce muda bimos. Erit quidem et in inferno penitentia , sed sub testimonio Dei el sanctorum Angelorum qui nos omnino infructuosa. Erit ibi pænitentia dolorem 'ha- loquentes audiunt, absolvimus debilul nostrum, bens, sed inedicinam non babens : ibique nullatenus culestia vobis priecepta iradeyles. Amodo jiu vepotcrit a Deo promereri quod petii, qui hic noluerit strum est cogitire, quatenus et admonitio nostra efaudire quod Dens jussit. Kileoque, clarissimi , quan, fcclim habeat salutis, et vos semper voluntilem Dei lum possumus, prixceptis Dei in omnibus obtempe- ficientes ab omni vos inalo custodialis, alquc demuin remus ; ut ibi præmium mulieris cupiamus. Ipsi, dinu liberi ab omni contagione peccati ad rrgua cælestia licel, hic nos castigemus, ipsi nobisculin de actibus tripulantes pervenire possitis : pr:cstante Domino nostris rationem faciamus : ipsinis judici nostro nostro Jesu Christo, qui cum Patre et Spiritu salle accusemus, atque emendationem nostram non ad clo vivil et regnat per cuncta sæcula sæculorum. extremum vitæ dilleramus : sed quoties in peccatis Amen.

[merged small][merged small][ocr errors]

.EXORDIUN Fidri interioris el exterioris necessitas. Syntbolum regula fidei. Quaratione institutum sil. Quid como plectatur. (b) Notum est, lilectissimi, Clarilali v strie, qund mililes s.cculi beneficia temporalit á lemporalibus do vinis acceptiri, prius scramentis militaribus obligantur, et dominis siis lidem se servaturos pro-. Tilenlır : quanto magis ergo tierno Regi militaruri, et æterna priemia percepturi, d. benil sacruentis cælestibus obligari, et fidem per quam ei placituri sunt, publice pirolitcri ? Dicit enim Apostolus, Sine fide impossibile est placere Deo (Hibr. xi, 6). Hanc in cordibuis nostris agnoscit, qui scrutatur renes el corda (Psal. vii, 10). Sed propter conservand:um Ecclesi.c unitatem, dispensationi hujus temporis cum fide cor, dis necess:iria est oris confessio : quia corde creditur ad justitiam,ore anteni confessio fit ad salutem (Rom, 3, 10), 101 lantum predicatorum, sed etiam aùdinorum. Niin cuini alitir fraler de fraire bene sentirel, nec pax Ecclesize servarciur, nec aliud docere, aui ab alio discere saluti necessaria posset, nisi quod in corde habet, signis vocum tanquam suis vehiculis ad aliorum corda transmitteret. El crgo fides el corile servanda, et ore promenda. Fides vainque omnium bonorum est fundamentum, ut hunan:e s:lulis initium. Sine hac nemo :1d numerum filiorum Dei polorit pervenire : quia sine ipsa in loc seculo nec justilicationis consequitur gratiam, nec in futuru vitam possidebit alernam. Et si quis non anbulaveril per fidem, non pervenici ad speciem. Hoc attendents sáncti Apostoli, certam fidei regulam tradiderunt, quam secundum nunicrum Apostolicon duodecim sententiis comprehensam, Symbolum vocaverunt: per quam credenies cathol cam lellerent unilatem , et per quum brrcticam convincerent pravititem, Symb.:

() olin in lomo 10, Je Tempore serm. 181, el post in Append. 39. Ex Rulli:io, Casario, Gregorio, Ivone Carnolensi, etc., collec:us, ct insuper Append. lomi 5 colun sermonem 212 men. l'aim dissectum complecteus.

{") Ivo Carucl., serm. de symb. et prolog. Fulgentii de wile.

lum ergo lali ratione institutim, majores nostri dixe. runil.

(a) Tradunt enim, quod post ascensionem Domini et Silviloris posiri ad Patrem, com per adventum Spiritus sancti discipuli ejus in damınati linguis omnium loquerentur, ad singulas quasque, mtiones , ut Dei verbum pra:dicarent, turi ac discessuri ab in. vjiem, norma prius sibi fulur:e predicationis in commune Stilverunt ; nee localiter ab invicem discedentes, diversum vel dissomun prieuicarent, his qui ad lidem Christ innyitabantur, Omnes igitur in uno po. siti, et Spiriju sanclo repleti, breve suc prædicationis indicium coplerendo in onum, quod sentiebat unusquisque comptabal, alijuc liauc iti credentibus dandam esse regulam institucrunt, Symbolum breve est verbis, sed magnum esl sacramentis. Quidquid enim preligiratum est in Patriarchis. quidyud 'de. nuntiatum est in Scripturis, quidquid prædictum est in Prophetis, vel de Dio ingenilo, vel ex Deo in Demm mató, vel de Spirilu sancto vel de suscipiendo moi sacramento, vel de morte Domini resurrectionisque ejus inyslerio, lolum breviter, hoc Symbolum continci, el contine:ido label et confiiendil. Discat ergo quisque lidem Apostolican professus per ora gestantiumi i Baptismo, cum ad annos intelligibiles vencril, J.im :disiius Symboli professionis sacramentum lextumque veuiamus, quod in hunc modum incipit:

CAPUT PRIMUM. Credere Deum , Deo, in Deurr. Fides diaboli. Omnipotens. Credo in Denim Patrem omnipotentem. (b) In primis, dilectissimi, qualis sermo sit in Symboli capite, diligcuter allendile. Ergo in primo habei, Credo. Vide quod Dominus noster non nos jube discutere divina judicia , sed credere : nec rationem requirere, scl lidem simpliciter el immobiliwer exbibere. Non dicil, Credo Deum; vel. Credo Deu , quamvis elliec saluļi necessaria sint. Aliud enian es,

(a) Ex Symb. Rullini; el serm. 212 in appendice lomi 5.

1) Ex serni. 212, . 2, in appead. lomi 3; er symbolo Ruiliui.

21. Ecce, charissimi, prædisi vobis simpliciter , ut supra gentem consurgil. Omnia quæ dudun suni pre intelligere possitis que sint unicuique ventura. Nemo dicta , nos jam videinus impleta. Quare crgo sunius jism se de ignorantia poterit excusare : quoniam lapidei, el ferreum peclus possidemus, ut pro reinemors et vita prænuntiata sunt vobis, supplicia impio- dio animie nostre inter lot mala minime cogitemus? rum, et gloria justorum. Jam vero in arbitrio vestro Diu est enim quod vox divina minatur: sed nullateconsistit eligere quod teneatis Unusquisque enim quod nus hominum pertinacia mulatur. Cælestis olim inhic concupierit et assecutus fuerit , hoc alique possi- tentatur ullio ; et nulla hominum adhibelur satisfadebit. Vitam ergo ætern:m luto nisi concupiscite : clio. Dei proximat ira ; et lepide agitur pænitentia, nec emendationem vestram diutius differatis , sed ad Venturum Prophetæ leslanlur supplicium ; el raro lucranda cælestia regna ultro ipsi relinquite quod ab hominibus Dei imploratur auxilium. Quapropler. lucis hujus fine perdendum est. Surgat jain, quiso, dilectissimi, moneo, ut vel jam mundo liniente huquicumque peccati catena constrictus lenelur, et ex- mana finialur malilia, soliusque Dei loto nisu quærapergeracins a somno suc mortis evizilet. Recurrat lur misericordia, Non vos jau divitiarum onera ad ad co:fi-ssionein, et agat pænitentiam. Nec erubescat lurram premant, quia cito hic oinnia relinquemus : publice pænitere super immunditiis quas gessit : quia nec pariter et Christum velimus habere et seculum ; revera muito melius est hic pauco tempore pani- sed sprelo seculo liberi sestinemus ad cælum. terc, quam per lol millia atinorum inferni supplicia 26. Reminiscamur quam gravia sunt scelera quæ sustinere. Si ex folo corde pænituerit, cilo succurret çonimisiinus, quamque dira inferni supplicia quæ ii. illi Redemptor gui qu:itriduanum jam felidum susci- memus; et juxta qualitatem culpe medicamentum lavit Lazarum (Joan. , 43). Paralus est ille semper adhibeamus pænitentiz. Cogitemus quod secundum misericordi:c sinus, et clementer exspectat, ut sus- Apostolum, Nihil in hunc mundum intulimus, nihilcipial pænitentes. Non est enim, sicut scriptum le- que ex eo norientes auferre poterimus (I l'im, vi, 7). nemus, de quamvis magnis criminibus remittendis Nudi nati sumus, nudi utique morituri : quidquid Dei unquam misericordia desperanda : quia ipse auteın hic inventum est, bic procul dubio relinqueiur. quotidie clamat per proplielam dicens, Quacumque die Opera tantummodo bona si hic egerimus, ipsa nobisconversus fuerit peccalor ab immunditia sua, omnes ini- cum ad cælos porlabuntur; imo nos ipsa ad cælum quitates ejus erunt in oblivione coram me (Ezech. Xvut, portəbunt. Tanquam peregrini ergo sola sufficientia 21 ). Et rursus per alium prophetam dicit, Ego sum , contenti , illas divitias nobis hic acquiramus , quas Dominus Deus vester qui deleo iniquitales vestras (I sui. nobiscum ad paradisi patriam feramus. Deum super XLIII, 25). El illud de- Evangelio, Gaudium erit in omnia diligamus; quia revera impium est eum non calon materinunon peccatore i pomitentiam ageme, quantitate ciligi ligi vicemo rependere og in pissus, etiam eo

nonaginta novem justis qui non indigeni pænitentia (Luc. xv, 7). El illud : Nolo mortem peccaloris , sed tribuere poterinius pro omnibus que retribuit nobis ul magis concertatur ei virat (Ezech. xxxnx 11). Con (Psal, crv: 12); quia nullis nostris præcedentibus siderale, fratres charissimi , quam large est bonitas merilis tanta nobis prestilit indignis, ut nos a jugo Dei nostri, quam ineffabilis misericordia ejus. Quoti- dir:dominationis redimeret? De scde patern:e majedie contemnitur; cl quotidie nos ad pænitentiam be- statis ad nos descendit, injurias in terris perlulit, nignissima pietate invitat. Fiduciam vobis pia ejus probra sustinuit, mortem indebite subiil: el hirc largitio prieslat : ut nec desperemus de Christi mise- quidem omnia palicntcr sustulil, 114 nobis humililia ricordia,' uec tamen nobis absque fruclü pænitentiz lis et patientix exempla monstraret ; unde et sequenveniam concess:im presumamus. Dominus enim quan- libus se discipulis dixit, Discile a me, quia milis sum um patris pietate indulgens semper et misericors est, el humilis corde ( Malih, xi, 29). Oportet igitur ut lantum judicis 'najestáte severus est et mellendus. quemadmodum ille pro nobis , ita el nos cuicta adPolest quidem reis dare indulgentianı', potest ipse versa que nobis propter peccaļa nostra cyeniunt suam reflectere sententiam, potest pænitenti gratias æquanimiter toleremus; ut patientiæ fructum in vila indulgere ; non potest tamen nisi justissime judica- æterna capere

e possimus. Urgeamus ergo, fratres re : quoniati non est apud Deum commulilio , ncc cursum nostrum , dum lempus habemus : odiamus vicissitudinis obumbratio (Jacobi 1, 17). Eguissime hunc mundum , quem diu possidere non possumus. enim judicat, atque æqualiter secundum uniuscujus- Nulla jam nos malorum operum contagia polluant : que facta ripensat; bona' scilicet bonis, 'el miala ma- sed divious nos aspectus semper a peccatis arceal. lis. Ideoque, charissimi, reminiscimini quæ egistis :

Si enim homines nostri similes peccatores el ex coet si vos deliquisse cognoscitis, sine aliqua dilatione dem luio formatos, nc nos peccantes inspiciant, erijad pænitentize medicamenta confugite. Audite pro- bescimus ; quanto magis æternum et solum sine pecphelam admoirentem : Nolitë, inquit, iardare converti calo omnipotentem Deum revereri ac timerc debcad Dominum, nec differalis de die in diem (Eccli. v, 8), mus , qui non solum facta , sed etiam cogitationes quia nescilis quid crastino futurum sil. Mementole considerat el videi ? Hunc ergo quotidie Limeamus , semper quod ante conspectuur omnipotentis Dei con- Bujiis reverentiam nobiscum seniper feramus : sicquo versamini , qui prospicit omnium homis. ll. non so- nos spes indulgentiie erigal, ul mélus gehennæ semJum facta, sed ei cogitationes, sicut et Apostolus ait: per alligal. Ante omnia et super omnia charilalen Non esl ulla creatura invisibilis in conspectu ejus , sed

habeamus, reminiscentes prieccpli Domini quo diciomnia nudi et nperla sunt oculis ejus (Hebr. iv, 13). lur, Ilabele in vobis sal, el pacem habele inter vos

25. Hæc jugiter cogitantés, intentissima sollicitu- (Marc. ix, 49) Et illud : Mandatum novum do vobis, dine wis custodite, ullinique diei vos adventui cum ul diligatis invicem (Joan. XIII, 34), Nam et alibi dibonis operibus semper priparate. Eccc jam, ill cer

cilur, Habele charitatem quod esl vinculum unilalis lissime lenemus, fiuis nundi in promptu esi, jam li. (Coloss. !!!, 14). Et iterum, Estole imitalores Dei sicut nis s.reuli instal': et, quod lugendum est, lania mala

filii charissimi , et ambulule in dilectione (Ephes. v, 1 et quctidie fiunt, 'lanlæ tribulationes crebrescunt, il

2). Et iterum, Onnis amaritudo el ira ei indignatio per hac ctiam mundus finem suum quodam modo collatur a vobis cuin omni malilia (Id. iv, 31). El, Sot proclamare videatur. Ecce omnia quæ Proplietix va

non occidal super iracundiam vestram (Ibid. , 27). licinaverant, queque predixerunt Apostoli , pene Nempe sicut nullum proficit in vulnere medicamenjam ompleta simt : solns dics judicii.ct borribilis lum, si sit inlus ferrum; ita nihil proficit illius oraantichristi adventas adhuc restal, Ecce bellum sui- tio, in cujus pectore mortiserum versalur odium. per belluin, tribulatio super tribulationem, fames su- Wabcamus, fratres , ch vitalem : quia si illam haper famem , pestilentia super pestilentiam, el gens

buerimus, omnibus virtutibus replebimur : si vero

charitatem non habuerimus , quidquid boni balero Ms. Corbciensis, paenitendi gratias indulgere. Spicil., videmur, loluin perdiinus. Nec in arreplo bene agno pænitendi kempus gratis indulgerc.

di proposito penitus lasscscamus: precipue cum Donimus dicat, nullum ponentem manum in aralro et labimur, per pænitentiam resurgimis, ac lotis viri. respicientern rulrorsuin, dignum esso reglio cæloruin bus voluptates pessimas carnisque illecebras vinicen. (Luc. IX, 62). Respicere auiem retrorsuni, nihil aliud les, illud omnimodis przccaveamus : quoniain quotia est quain in o quemquain penilere quod cæperit die ad mortem properamus , el dum inscimus selle bomum, el possum mundanis desideriis obligari. De- rique consistimus, repente mors veuit. Ibi ergo nique ab spe venire nulla nos malorum quantitas re- festincmis ubi jam non timelur, et ubi nos sancti vocet : quia quamvis gravis sit culpa humana, largior omnes suscipere vel viilere desiderant, ubi nos rex mihilominus est misericordia divine. Unde per Psal. cælestis Christus el superni cives Angeli expansis mistaın dicitur, Mulla est apud Dominum misericordia, charitatis brachiis exspectilt. Ibi, inquilli, le lineel copiosa apud eum redemprio (Psal. cxxix, 7), Ec inus, ubi sine line vivamus, el ubi angelicis ago.i. ilerum, Cor contriium et humiliatum Deus non sper- nibiis contsories esse possimus. Ila postrem in exsi.. nil (Psal. L, 19).

lio locujus mundi agamus, uil ad futurum judicium 27. 11:cc nos, fratrcs, diebus ac noctibus memoria cum secura conscientia bonis operibus ornali venia refoveat, liec nos precepta frequenter sollicitent. mus : ibique gratissimum Deo munus nostras animas Debilim vilie linem jim jamque ad finurum paiempiis : offerimus : al pro hoc comercio al ço :rleruilalis vicinumqne speremus mortis diem, quem longinquum beatitudinem accipere el in seculum sæculi glori:ri. essc nescimus. Modo emcndemus quod deliquimus; possimus. lhec nos, charissimi , mandata hacienus ne lunc poenitere incipiamus quando jam non vale. quasi lac vobis g'istanda porreximus ; cl ccre moda bimos. Erit quidem et in inferno pavilentia , sed sub testimonio Dci el sanctorum Angeloruin qui nos omnino infructuosa. Erit ibi pænitentia dolorem 1:1- loquentes audiunt, absolvimus debilul nostrum, benis, sed medicinam non babens: ibique nullatenus culestia vobis pr:ecepla tradentes. Amodo janu vepotcrit a Deo promereri quod pciii, qui hic nolucrii strum est cogilire, qualenus et admonilio nostra efaudire quod Denis jussit. Ideoque, charissimi, quan luctırm liabeat salutis, el vos semper voluntiilem Dei lum possummis, prieceptis Dci in omnibus obtempe- fiicientes ab omni vos inalo custodiitis , alquc demuin remus ; ut ibi praemium muneris capiamus. Ipsi, dum liberi ab omni contazione peccati ad reguia cælestia licet, hic nos castigemus, ipsi nobi cilin de actibus tripudiantes pervenire possitis : pr:cstante Domino nostris rationein faciamus : issi nis judici nostro nostro Jesu Christo, qui cum Patre el Spiritu sana accusemus, atque emendationem nostram non ad clo vivil et regnat per cuncta sæcula siæculorum. extremum vitæ dilleramus : sed quoties in peccatis Amen.

SERMO

DE SYMBOLO".

EXORDIUN Fidri interioris el exterioris necessitas. Sym- lum crgo lali ratione instilulilu, majores nostri diso bolun regula fidei. Qua ratione instiluluin sil. Quid come runt. plectatur: (b) Notum est, dilectissimi, Charitati vistrie, (a) Tradunt cuim, gund post ascensionem Domini quod mililes scculi beneficia temporalia a temporali- et Salvatoris nostri ad Patrem, com per adventum bus do vinis accepturi, prius scramentis militaribus Spiritus sancii discipuli ejus in damınaui linguis obligantur, et dominis suis lidem se servaturos pro- omnium loquerentur, ad siugulas qilasque. miliones, litenlar : quanto magis ergo ililerno Regi militaiuri, ut Dei verhuni pra:dicarent, iluri ac discessuri ab in et æterna premia percepluri, d. bent sacr:mentis vjiem, norma: prius sibi futurie pradicationis in cælestibus obligari, et lidem per quam ci placituri comniane slituerit ; ne localiter ab invicem discesunt, publice profiteri ? Dicit enim Apostolus, Sine dentes, diversum vel Jissonun priedicarent, bis qui fide impossibile est placere Deo (H br. xi, 6). Hanc in ad fidein Chrisu invitabantur. Omnes igitur in uno po. cordibuis nostris agnoscit, qui scrutatur renes el corda siti, et Spiritu sancto repleti, breve su.c prædicatio(Psal. vii, 10). Seu propter co:servandin Ecclesie nis indicium conferendo in unum, quod scutiebat unilatem, dispensationi bujus temporis cum fide cor, unusquisquc co:upilabal, alique liquc iti credentibus dis necessaria est oris coulissio : quia corde creditur dandaru esse regulam istilucruni. Syqubolum breve ad jusijuiam, ore autem confessio fii ad salutem (Ron, est verbis, seil magann est sacramentis. Quidquid

, 10), non tantum prædicatorul , sed etiam audio- enim preligiratum est in Patriarchis, quidquid 'de. rum. Non cuini alili'r friter de fratre bene sentiret, punti.itum est in Scripturis, quidquid prædictum est nec pax Ecclesie servarerur, nec aliun docere, aut in Projbeiis, vel de Deo ingenilo, vel ex Deo in ab alio discerc saluti necessária posset, nisi quod in Deum nato, vel de Spiritu sancto vel de suscipiendo corde habet, signis vocum tanquam suis vehiculis ad omni sacramento, vel le mortc Doinini resurrectioaliorum corda transmitteret. E i crgo fides et corile uisque ejus inyslerio, lolim breviter, buc Syoibolum servanda, el oru promenda. Fides nanque omnium continet, el couline:ido habel et confiiendil. Discal bonorum est fundamentuni, it humanie slutis in- ergo quisque lidem Apostolican professus per ora ilium. Sine hac nemo :1d numerum filiorum Dei polc- gestantiuni i. Biptismo, cum ad annos intelligibiles rit pervenire : quia sine ipsa in hoc seculo nec justili. vencril. J.im disiius Symboli professionis sacramencationis consequitur gratiam , nec in futuro vilami lum textumqne veuiamus, quod in hunc modum incipit: possidebil xternam. Et si quis non ainulaverit per CAPUT PRIMUM. Credere Deum , Deo, in Deum. fidem, non pervenict ad speciem. Hoc attendent's Fides diaboli. Omnipolens. Credo in Denim Patrem sancti Apostoli, certam fidei regulam tradiderunt, omnipotentem. (6) In primis, dilectissimi, qualis quam secundum nunicruin Apostolicui duodecini sermo sit in Symboli capite, diliguler allendile. Ergo sententiis comprehensam, Symbolum vocaverunt : per il primo habei, Credo. Vide quod Dominus noster non quan credentes cathol.cam Tellerent unitatem , el per. nos jubci discutere divina judicia , sed credere : nec quan bureticam convincerent pravitilem, Synıb.:- rationcın requirere, sel lidem siniplciler et immobili

lor exbibere. Non dicil, Credo Deum; vel, Credo Deo , (11) olin in lomo 10, de Tempore serm. 181, el post in quauivis elliec saluti necessaria sint. Aliud eniin es, Apliend. 50. Ex Rufli:10, Carsario, Gregorio, lvonc Carnolensi, etc., collecius, ct insuper Appeud. lomi 5 colun sermonem 212 men. ra:im dissecum complectens.

(a) Ex Symb. Ruffini; et serm. 212 in appendice lomi 5. (W) Ivo Carucl., serm. de symb. el prolog. l'ulgentii de *) Ex sorni. 212, a. 2, iu Appead. tomi š; ex symbolo vile.

.

[ocr errors]

94. Ecce, charissimi, prædisi vobis simpliciter , ut supra gentem consurgit. Ouinia quæ duduw sun prze intelligere possitis qu:e sint unicuique ventura. Nemo dicta, nos jam videinus impleta. Quare crgo suminis jom se de ignorantia poterit excusare : quoniam lapidei, el ferreum peclus possidemus, ut pro rememors el vita prænuntiata sunt vobis, supplicia impio- dio anime nostræ inter lol mala minime cogitemus? rum, et gloria justorum. Jain vero in arbitrio vestro Diu esi enim quod vox divina minatur: sed nullaleconsistit eligere quod teneatis. Unusquisque enim quod nus hominum pertinacia mulalur. Coelestis olim inhic concupicrit et assecutus fuerit, hoc alique possi- tentatur ullio ; et nulla hominum adhibelur siltisfadebil. Vitam ergo æternam luto nisi concupiscile : ctio. Dei proximat ira; el Lepide agitur pænitentia. nec emendationem vestram diutius differatis , sed ad Venturum Prophez leslanlur supplicium ; el raro lucranda cælestia regna ultro ipsi relinquite quod ab hominibus Dei imploratur auxilium. Quapropter, lucis hujus fine perdendum est. Surg:11 jain, quieso, dilectissimi, moneo, ul vel jam mundo linicnte huquicumque peccati catena constriclus lelielur, el ex- mana finiatur malitia, soliusque Dei lolo nisi quierapergelacios a somno suc mortis eviziler. Recurrat iur misericordia. Non vos jam divitiarum onera ad ad com:fi-ssionem, et agar pænitentiam. Nec erubescat lírram premant, quin çito bic oinnia relinquemus : publice @nitere super immunditiis quas gessit : quia nec pariter et Christum velimus habere el sæculum ; revera niulto melius est hic pauco leinpore peni- sed sprelo sæculo liberi sestinemus ad cælum. terc, quam per lol millia atinorum inferni supplicia 26. Reminiscamur quam gravia sunt scelera que sustinere. Si ex 1010 corde pænitueril, cito succurret commisiinus, quamque dira inferni supplicia que li . illi Redemptor gui quatriduanum jam fetidum susci- memus ; et juxta qualitatem culpæ medicamentum lavit Lazarum (Joan. sı, 43). Paralis est ille semper adhibeamus poenitentie. Cogitemus quod secundums misericordi:c sinus, et clementer exspectat, ut sus- A postolum, Nihil in hunc mundum inculimus, nihilcipiat pænitentes. Non est enim, sicut scriptum le- que ex eo norientes auferre poterimus (I Tim. vi, 7). nemus, de quamvis magnis criminibus remittendis Nudi nati sumus, nudi ulique morituri : quidquid Dei inquam misericordia desperanda : quia ipse autem hic inventum est, hic procul dubio relinqueiur. quotidie clamat per prophetam dicens, Quacumque die Opera tantummodo bona si hic egerimus, ipsa nobisconversus fuerit peccalor ab immunditia sua, omnes ini- cum ad cælos porlabuntur; imo nos ipsa ad cælum quitales ejus erunt in oblivione coram me (Ezech. svul, porlabunt. Tanquam peregrini ergo sola suflicientia 21 ). Et rursus per alium prophetam dicit, Ego sum , contenti , illas divitias nobis hic acquiramus , quas Dominus Deus vesler qui deleo iniquilales vestras (Isni. nobisciim ad paradisi patriam seramus. Deum super XLIII, 25). El illud de Evangelio, Gaudium erit in omnia diligamus; quia revera impium est eum non cælo su per uno peccalore pænitentiam agente, quam su- diligi,.cui vicem rependere non possumus, etiam el per nonaginta norem justis qui non indigeni pænitentia cum diligimus. Quid enim nos impii pio Domino re(Luc. xv, 7). Ei illud : Nolo morlem peccaioris , sed tribuere poterinius pro omnibus que retribuit nobis ul magis convertalur el virat (Ezech. xx!!! ti bonitas

Con- , (Psal,"cxv, 12); quia nullis nostris præcedentibus siderale, fratres charissimi, quam borga

merilis tanta nobis prestilit indignis, ut nos a jugo Dei nostri, quain ineffabilis misericordia ejus. Quoti- dir:e dominationis redimeret? De scde patern:e majedic contemnitur; ct quotidie nos ad pænitentiam be- statis ad nos descendit, injurias in lerris perlulit, pignissima pietate invitat. Fiduciam nobis pia ejus probra sustinuil, morlem indebite subiii : et b.rc largilio priestat : ul nec desperemus de Christi mise- quidem omnia patienter sustulit, ut nobis humililia ricordia, uec tameni nobis absqu: friiclu poenitentix lis el patientia exempla monstrarer; unde el sequeno veniam concess:m priesumamus. Dominus enim quan- tibus se discipulis disit, Discite a me, quia mitis sum um piitris pictale indulgens semper ci misericors est, el humilis corde ( Malll. Xl, 29). Oportet izilur ul lantum judicis majestate severus est ct meliendus. queinadmodum ille pro nobis, ita el nos cuncta adPolest quidem reis dare indulgentiani , potest ipse versa quia nobis propter peccata nostra eveniunt suam reflectere sententiami, potest pæniienti gratias æquanimiter !o!cremus ; ut palienti:c fruclum in vitá indulgere ' ; non'potest tamen nisi justissime judicia- æterna capere possimus. Urgeamus ergo, fratres. re : quoniam non est apud Deum commutatio , ucc cursum nostrum , dum lempus habemus : Odiamus vicissitudinis obumbrailio (Jacobi 1, 17). Æquissime

hunc mundum , quem diu possidere non possumus. enim judicat, atque æqualiter secundum uniuscujus- Nulla jam nos malorum operum contagia polluant : que facta ripensat; bona' scilicet bonis, el mala ma- sed divións nos aspectus semper a peccatis arceal. lis. Ideoque, charissimi, reminiscimini quæ egistis : Si enim bomines nostri similes peccatores el ex eoet si vos deliquisse cognoscitis, sine aliqua dilatione dem luio fornialos, ne nos peccantes inspiciant, eriad pænitentize medicamenta confugite. Audite pro- bescimus ; quanto magis æternum et solum sine pecpheliim admo:ientem : Nolite, inquit, tardare converti calo omnipotentem Deum revereri ac timerc debcad Dominum, nec differatis de die in diem (Eccli. v,8), mis , qui non solum facta , sed etiam cogitationes quia nescitis quid crastino futurum sil. Mementoie considerat el videi ? Hanc crgo quotidie limeamus , semper quod ante conspectum omnipotentis Dei con- hujus reverentiain nobiscum seniper feramus : sicque versamini, qui prospicit omnium homii

. . non so- nos spes indulgentie erigal, ul melus gehennz semJum facta, sed ei cogitationes, sicut el Apostolus ait : per a Migal. Ante omnia et super omnia claritatem Non est ulla creatura invisibilis in conspectu ejus , sed

habcamus , reminiscentes precepti Doinini quo diciomnia nudu et aperta sunt oculis ejus (tebr. iv, 13). lur, Habele in vobis sal, el pacem habele inter vos

25. Hæc jugiter cogitantes, intentissima sollicitu- (Mare. ix, 49) Et illud : Mandatum novum do vobis, dine pos custodite, ultimiijuc diei vos adventui cum ut diligatis invicem (Joan. XIII, 34). Nam et alibi dibonis operibus semper preparate. Eccc jam, lil cer

citur , Habele charitatem quod est vinculum unilalis lissime tenemus, finis nundi in promplú est, jam fi- (Coloss. III, 14), Et iterum, Estole imitatores Dei sicut nis sreuli instal : et, quod fugendum est, linia mala

filii charissimi , et ambulate in dilectione (Ephes. v, 1 et quctidie liunt, lantae tribulationes crebrescunt, ut 2). Et iterum, Oinnis amariludo el ira el indignatio per hac etiam mundus finem suum quodam modo lóllatur a vobis cum omni malitia (1d. iv, 31). El, Sol proclamare videatur. Ecce omnia quæ Prophetic vil- non occidal super' iracundiam vestram" (ibid., 27). iicinaverant, quæque prædixcrunt Apostoli , pene Nempe sicut nullum proficit in vulnerc medicamenjam cimpleta simt : solns dies judicii.ct borribilis lum, si sit intus ferrum; ita nihil proficit illius oraáuticliristi adventis adhicristal, Ecce brullum sule tio, in cujus pectore mortiserum versalur odium. per belluin, tribulatio super tribulationem, fames sule Habeamus, fratres, chirilalem : quia si illam haper famem, pestilentia super pestilentiain, el gens bucrimus, omnibus virtutibus replebimur : si vero

charitatem non habuerimus , quidquid boni balure INS. Corbeiensis, pænitendi gratias indrigere. Spicil.,

villemur, lvilum perdiinus. Nec in arreplo bene agon. penilendi lempus gratis indulgere.

di proposito penitus lasscscamus : precipic cum Do

« ͹˹Թõ
 »