Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub
[ocr errors]

minus dicat, nullum ponentem manum in aratro et Jabimur, per pænitentiam resurgimus, ac fotis viri. respicientem retrorsum, dignum esso reglio cæloruin bus voluptates pessimas cirqisque illecebras vilcen(Lro. IX, 62). Respicere auiem retrorsuni, nihil aliud les, illud omnimodis præcaveamus : quoniam quotia est quam in eo quemquam pænitere quod cæperit die ad mortem proper.mus, et dum nescimus secille bontim, el porsum mundanis desideriis obligari. De- rique consistimus, repente mors veuil. Ibi ergo nique ab spe venire nulla nos malorum quantitas re- festinemus ubi jam non timeuur, et ubi nos sancti vocet : quia quamvis gravis sit culpa humana, largior omnes suscipere vel viilere desiderant, ubi nos rex wikilominus est misericordia divint. Unde per Psal. cælestis Christus el superni cives Angeli expansis mistaın dicitlir, Multa est apud Dominum misericordia, charitatis brachiis exspectant. Ibi, inquam, le line. el copiosa apud eum redemprio (Psal. cxxix, 7), Ei inus, ubi sine line vivamus, et ubi angelicis agnoi. iterum, Cor contrilum et humiliatum Deus non sper- nibiis consorles esse possimus. Ila postrem: in exsi. nil (Psal. L, 19).

lio liejus mundi agamus, ut ad suurum judicium 27. Iliec lios, fralres, diebus ac noctibus memoria cun secura conscientia bonis operibus ornati veniaresoveal, hiec nos præcepta frequenter sollicitent. mis : ibique gratissimo Deo munus nostras animas Dobilini vilie: linem jöm jamque adfimurum puiem's : oferimus : ut pro hoc commercio al ço :rlernitatis vicinumqne speremus mortis diem, quem longinquum beatiudinem accipere el in seculum sxculi gloriari esse nescimus. Modo emendemus quod deliquimus; possimus. llac nos, charissimi, mandala hacienus ne lunc poenitere incipiamus quando jam non vale- quasi lac vobis g'istanda porreximus ; cl ccre moda bimos. Erit quidem ei in inferno pænitentia', sed sub testimonio Dei el saliciorum Angeloruin qui nos omnino iufructuosa. Erit ibi pænitentia dolorem hai- loquentes audiunt, absolvimus debiluin nostrum, bens, sed inedicinam non habens : ibique nullatenus culestia vobis pr:ecepta tradentes. Amodo jam vepotcrit a Deo promereri quod pelii, qui hic nolucrit strum est cogilire, quatenus ci admonitio nostra efaudire quod Deus jussit. Ideoque, clarissimi . quan, fuclirm babe:il salutis, el vos semper voluntiilem Dei tum possumus, prixceptis Dci in omnibus obtempe- facientes ab omni vos inalo čuslodialis, atque demuin remus ; ut ibi premium muneris capiamis. Ipsi, dinu liberi ab omni contagione peccati ad regna cælestia licel, hic nos castigemus, ipsi nobiscuin de actibus tripudiantes pervenire possitis : pr.cstantc Domino nostris rationein faciamus : ipsinis judici nostro nostro Jesit Christo, qui cum Patre et Spirilu salle accusemus, atque emendationem nostram non ad clo vivil et regnat per cuncta sæcula sæculorum. extremum vitæ dilleramus : sed quoties in peccatis Amen.

SERMO.

DE SYMBOLO.

EXORDIUN Fidri interioris el exterioris necessitas. Sym. lum crgo lali ratione institutim, majores nostri alise boluni regula fidei. Qua ratione instirulum sil. Quid come" runt. plectatur. (6) Notum est, dilectissimi, Claritati vestræ, (a) Tradunt cuim, quod post ascensionem Domini quod milites s:cculi beneficia temporali: a temporali- et Salvatoris nostri ad Patrem, qui per adventum bus doninis accepiiri, prius sacramentis militaribus Spiritus sancii discipiili ejus in dammati linguis obligantur, et dominis suis lideni se servaturos pro- omnium loquerentur, ad siugulas quasque nationes, liientur : quanto magis ergo it'lerno Regi mililaiuri,

uit Dei verbum pra:dicarent, ituri ac disce suri ab in. et æterna przemia percepturi, d bent sacrimentis vjiem, norma:a prius sibi fulur:e prxdicationis in cælestibus obligari, et lidem por quam ci placitiri commiline Stilluerunt ; ne lucaliter ab invicem discesunt, publice profiteri ? Dicit enim Apostolus, Sine dentes, diversum vel dissonuan pripuicarent, bis qui fide impossibile est placere Deo (Hbr. xi, 6). Hanc in ad fidein Christ invitabanlur. Omnes igirur in uno po. cordibuis nostris agnoscit, qui scrutatur renes el corda siti, et Spiritu sancto repleri, breve su.c predicatio(Psal. vii, 10). Seu propter coriservand:in Ecclesie nis indicium conferendo in unum, quod sentiebat unilatem, dispensationi hujus leniporis cuin fide cor, un'isquisque computabat, atque hanc iti credentibus dis necessaria est oris confessio : quia corde creditur dandaiu esse regulam iustitucruni. Syqubolum breve ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem (Ron, est verbis, seil magnum est sacramentis. Quidquid 3, 10), non tantum predicatorum, sed etiam audio- enim preligiratum est iu Patriarchis. quidquid 'derum. Non cnini alitir frater de fraire bene sentirel, muntiloni esl in Scripturis, quidquid prædictum est nec pax Ecclesive servaretur, nec alium ducere, aut in Prophuis, vel de Dio ingenilo, vel ex Deo in ab alio discere sluti necessaria p.issel, nisi quod in Deimm) 11:16 , vel de Spirilu sancto vel de suscipiendo corde babel, signis vocum tanquam suis vehiculis ad omni sacramento, vel de morte Domini resurrectioaliorum corda transmitteret. Est ergo fides el corile nisque ejus inysterio, lolum breviter, học Syobolum servanda, et ore promenda. Fides nanque onmium continet, el contine:idu label et confiiendi. Discal bonorum est fundamentuni, it humanie slulis in. ergo quisque lidem Apostolicun professus per ora ilium. Sine bac nemo :id numerum filivrum Dei polo- gestantiumi i Baptismo, cum ad annos intelligibiles rit pervenire : quia sine ipsa in hoc seculo nec justili. vencril, Jum :disiius Symboli professionis sacramencationis consequitur gratiam , nec in futuro vitam tum textumqne veuiannus, quod in hunc modum incipit: possidebil alernam. Et si quis non ainbulaverit per CAPUT PRIMUM. Credere Deum , Deo, in Deum, fidem, non pervenict ad speciem. Hoc attendents Fides diaboli. Omnipotens. Credo in Denm Patrem sancti Apostoli, certam fidei regulam tradidcrunt, omnipotentem. (6) in primis, dileciissimi, qualis quam secundum nunicrum Apostolicum duodecim sermo sit in Symboli capite, diligenter allendile. Ergo sententiis comprehensium, Symbolum vocaverunt: per in primo habei, Credo. Vide quod Dominus noster non quan eredenies catholicam lenerent unilatem, el per nos jubci discutere divina judicia, sed credere : nec quran barcticam convincerent pravitatem, Symbi- rationem requirere, seul lidem simpliciter et immobilia

ler exbibere. No dicit, Credo Deum; vel. Credo Deu (u) olin in lomo 10, Je Tempore sorm. 181, el post in quamvis el lec saluti necessaria sint. Aliud eniin es, Append. 50. Ex Rulli:10, Casario, Gregorio, Ivone Carnolensi, elc., collec:us, ct insuper Append. lomi 5 tolun sermonem 212 memora:im dissecuin complectens.

(a) Ex Symb. Rullini; et serm. 212 in Appendice tomi 5. () Ivo Caruci., serm. dc symb. el prolog. l'ulgentii de ) Ex serni. 212, . 2, iu Appead. lomi š; ex symbolo Mile,

.

.تنالRu

24. Ecce, charissimi, prædixi vobis simpliciter , ut supra gentem consurgil. Omnia quæ dudum sunt prie intelligere prssitis qu:e sint unicuique veniura. Nemo dicta , nos jam videmus impleta. Quare ergo stans jim se de ignorantia poterit excusare : quoniam lapidei, el ferreum peclus possidemus, ut pro rememors el vita pranuntiata sunt vobis, supplicia impio- dio anime nostræ inter lol mala minime cogitemus ? rum, et gloria justorum. Jam vero in arbitrio vestro Diu est enim quod vox divina minalur: sed nullateconsistit eligere quod teneatis. Unusquisque enim quod nus hominum pertinacia mutatur. Coelestis olim inhic comcupicrit et assecutus fuerit , hoc alique possi- tentatur ullio ; et nulla hominum adbibelur siili-fadebit. Vitam ergo ætern::m lito nisti concupiscite : clio. Dei proximat ira; el lepide agilur pænitentia, nec emendationen vesiram diutius differatis , sed ad Venturum Prophele leslanlur supplicium ; et raro lucranda cælestia regna ultro ipsi relinquite quod ab hominibus Dei inploratur auxilium. Quapropter, lucis hujus line perdendum est. Surgat jam, qu.eso, dilectissimi, moneo, ut vel jam mundo liniente hue quicunque peccati catena constrictus tenetur, el ex- mana finialur malitia, soliusque Dei loto nisu querapergeracins a somno su.c mortis evizilet. Recurrat lur misericordia. Non vos jaun divitiarum onera ad ad confessionem, et agar pænitentiam. Nec erubescal birram premant, quia cito bic onnia relinquemus : publice pænitere super immunditiis quas gessit : quia nec pariter et Christum velimus habere el seculum ; revera multo melius est hic pauco tempore poeni- sed sprelo seculo liberi festinemus ad cælum. terc, quam per to1 millia annorum inferni supplicia 26. Reminiscamur quam gravia sunt scelera que sustinere. Si ex toto corde pænituerit, cilo succurret çonimisiinus, quamque dira inferni supplicia que ti. illi Redemplor gui qu: triduanum jam setidum susci- memus; et juxta qualitatem culpe mcdicainentum lavit Lazarum (Joan. XI, 43). Paratus est ille semper adhibeamus pænitentir. Cogilemus quod secundum misericordir sinus, et clementer exspectat, ut sus- Apostolum, Nihil in hunc mundum intulimus, nihilcipial pænitentes. Non est enim, sicut scriptum le- que ex eo morientes quferre polerimus (1 Tim, VI, 7). nemus, de quamvis magnis criminibus remittendis Nudi nati sumus, nudi utique moriluri : quidquid Dei unquam misericordia desperanda : quia ipse autem hic inventum est, hic procul dubio relinquetur. quotidie clamal per prophielam dicens, Quacumque die Opera Lantummodo bona si hic egerimus, ipsa nobisconversus fuerit peccalor ab immunditia sua, omnes ini- cum ad cælos portabuntur; imo nos ipsa ad cælum quitates ejus erunt in oblivione coram me (Ezech. svui, portabunt. Tanquam peregrini ergo sola suflicientia 21 ). El rursus per alium prophetam dicit, Ego sum contenti , illas divitias nobis hic acquiramus , quas Dominus Deus vester qui deleo iniquilales vestras (Isai. nobiscum ad paradisi patriam seramus. Dcum super XLIU, 25). Et illud de Evangelio, Gaudium erit in omnia diligamus; quia revera impium est eum non per nonaginta norem justis qui non indigeni.penitentiam culier convicem

rependere non possumus, etiam et

"diligimus. Quid enim nos impii pio Domino re(Luc. xv, 7). El illud : Nolo mortem peccaioris , sed tribuere poterinius pro omnibus que ri'tribuit nobis mit magis convertatur et viva! (Ezech Afan, 14. Come (Psal

. civ. 12), qui nullis nostris præcedentibus

, Dei nostri, quam ineffabilis misericordia ejus. Quoti- dir:e dominationis redimeret? De scde paterne majedic contemnitur; cl quotidie nos ad pænitentiam be- statis ad nos descendit, injurias in terris perlulit, pignissima pietate invitat. Fiduciam nobis pia ejus probra sustinuit, mortem indebile subiit : et birc largitio priestal : ut nec desperemus de Chrisii mise- quidem omnia patienter sustulit , ut nobis humilitaricordia, uec tamen nobis absqui friiclu poenitentice tis el patientia exempla monstraret; unde el sequen. veniam concess:im presumamus. Dominus enim quan- libus se discipulis dixit, Discite a me, quia milis sum un piilris pictate indulgens semper et misericors est, el humilis corde ( Malth, xi, 29). Oportet igitur ut tantum judicis 'ntajestate severus est et mellendus. quemadmodum ille pro nobis, ilá cl nos cuncta adPolest quidem reis dare indulgentiani, polest ipse versa que nobis propter peccata nostra creuiunt suam reflectere sententiam, potest pænitenti gratias æquanimiter toleremus ; ut patientic fruclum in vitá indulgere ' ; non'potest tamen nisi justissiine judica- æterna capere possimus. Urgeamus ergo, fratres , re : quoniam non est apud Deum commutatio, ycc cursum nostrum, dum lempus habemus : odiamus vicissitudinis obumbratio (Jacobi 1, 17). Equissime hunc mundum , quem diu possidere non possumus. enim judicat, atque æqualiter secundum uniuscujus- Nulla jam nos malorum operum contagia polluant : que facta ripensat; bona scilicet bonis, el mala ma- sed divious nos aspectus semper a peccatis arceal. lis. Ideoque, charissimi, reminiscimini quzu egistis : Si enim homines nostri similes peccatores el ex eoet si vos deliquisse cognoscitis, sine aliqua dilatione

dem luio fornialos, ne nos peccantes inspiciant, crijad pænitentize medicamenta confugite. Audite pro- bescimus, quanto magis æternum et solum sine pecphelim admo:rentem: Nolite, inquit, rardare converti calo omnipolenien Deum revereri ac timerc debcad Dominum, nec disseralis de die in diem (Eccli. v, 8), mus , qui non solum facta , sed etiam cogitationes quia nescitis quid crastino futurum şil. Mementole

considerat el videl? Hunc ergo quotidie timeamus , semper quod ante conspectum omnipotentis Dei con- liujuis reverentiam vobiscum seniper seramus : sicquo versamini, qui prospicit omnium homin

. iri non so- nos spes indulgentie crigat, ut metus gehennæ semiJum facta, sed ei cogitationes, sicut et Apostolus ait : per affligal. Ante ominja et super omnia charilalemu Non est ulla creatura invisibilis in conspectu ejus , sed

habcamus , reminiscentes priecepti Domini quo diciomnia nudu et aperta sunt oculis ejus (Hebr. iv, 13). lur, labele in vobis sal, el pucem habele inter vos

25. Hæc jugiter cogitantes, intentissima sollicilu - (Marc. 18, 49) Et illud : Mandatum novum do vobis, dine vs custodite, ullimique diei vos adventui cum ul ţiligatis invicem (Joan, XIII, 34). Nam et alibi dibonis operibus semper pritparáte. Eccc jam, ill cer

citur, Habele charitatem quod est vinculum unisalis lissiine lenemus, finis nundi in promptu est, jam fi.

(Coloss. 11, 14). Et iterum, Estole imitatores Dei sicul nis s.reuli instat : et, quod fugendum est, linia mala

filii charissimi , et ambulule in dilectione (Ephes. v, 1 el quclidie fiunt, tanize tribulationes crebrescuit, !! 2). Et iterum, Onnis amaritudo el ira el indignatio per hac etiam mundus finem sirum quodam modo

tóllatur a vobis cum omni malilia (1d. iv, 31). El, Sol proclamare videatur. Ecce oinnia quæ Proplielic v:- non occidat super iracundiam vestram (Ibid. , 27). licinaverant, queque praedixerunt Apostoli , pene Nempe sícut nul!!!m proficit in vulnere medicamcnjam cimpleta simt : solns dies judicii.ct horribilis lum, si sit inlus ferrum; ita nihil proficit illius oraAntichristi adventis adhuc rristal. Ecce bellum sui- tio, in cujus pectore mortiferum versalur odium. per belluin, tribulatio super tribulationem, fames su- Habeamus, fratres , chirilalem : quia si illam haper famem , pestilentia super 'pestilentiam, et gens

buerimus, omnibus virtutibus replebimar : si vero

charitatem non habuerimus , quidquid boni baluro Ms. Corbeiensis, pænitendi gratias induugere. Spicil., vidlemur, toluin perdiinus. Ncc in arrepło bene agon• pænilendi lempus gruiis indulgerc.

di proposito penitus lasscscamus: precipue cum Do1190 niinus dical , nullum ponentem manum in aralro et labimur, per pænitentiam resurgumus, ac lotis viri. respicientern retrorsuin, dignum esso regno coloruin bus voluptates pessimas ciruisque illecebras vincen. (Luc. IX, 62). Respicero auiem retrorsuni, nihil aliud les, illud omnimodis praecaveamus : quoniam quoti. est' quam in eo quemquam poenilere quod cæperit die ad mortem properamus, el dun nescimus secule bonim, et prissum mundanis desideriis obligari. De- rique consistimus, repente mors veuit. Ibi ergo nique ab spe veuse nulla nos malorum quantitas re- festinemus ubi jam non timelur, et ubi nos sancli vocet : quia quamvis gravis sit culpa humana, largior omnes suscipere vel viilere desiderant, ubi nos rex wikilonimus est misericordia divini. Unde per Psal. cælestis Christus el superni cives Angeli expansis misliin dicitur, Multa est apud Dominum misericordia, charitatis brachiis exspectint. Ibi, inquam, lestine. el copiosa apud enm redemprio (Psal. cxxix, 7), Ec inus, ubi sine line vivamus, el ubi angelicis agoiiterum, Cor contrilum et humiliatum Deus non sper- nibiis consorles esse possimus. Ila postrem, in essi.. nil (Psal. L, 19).

lio hujus muindi agamus, ul ad futurum judicium 27. Iliec rios, fralres, diebus ac noctibus memoria cu sccura conscienti: bonis operibus ornali veniarefoveal, hiec nos præcepta frequenter sollicitent. mus : ibique gratissimum Deo munus nostras animas Debilium vilie finem jöm jamque adfinurlim poem's : oflorinus : al pro hoc comercio ab co ;r'leruilalis vicinumqne spereinus mortis diem, quem longinquum beatiudinem accipere et in seculum sirculi gloriri esse nescimus. Modo emendemus quod deliquimus; possins. Hæc nos, charissimi , mandata lactenus ne tunc poenitere incipiamus quando jam non vale- quasi lac vobis gustanda porreximus ; cl ccre mode bimos. Erit quidem et in inferno pænitentia , sed sub testimonio Dei el sanctorum Angelorum qui nos omnino infructuosa. Erit ibi pænitentia dolorem ha- loquentes au liunt, absolvimus debilul nostrum, bens, sed inedicinam non habens : ibique rullatenus cælestin vobis priecepla tradeules. Amodo jumu vepoteril a Deo promereri quod pciii, qui hic nolucrir strum est cogitare, qualenus et admonitio nostra efaudire quod Dens jussit. Ideoque, clarissimi, quan, fucliim habeat salutis, et vos semper voluntilem Dei lum possumus, praeceptis Dei in omnibus obitempe- facientes ab omni vos inalo custodiatis, atque demuin remus ; ut ibi præmium muneris capiamus. Ipsi, dinu liberi ab omni contagione peccati ad regna cælestia licet, bic nos castigemus, ipsi nobi.cun de actibus tripudiantes pervenire possitis : pr:cstante Domino nostris rationem faciamus : ipsinis judici nostro nostro Jesu Christo, qui cum Patre et Spiritu san, accusemus , alqne emendationem nostram non ad cto vivit et regnat per cuncta sæcula seculorum. extremum vitæ dilleramus : sed quoties in peccatis Anien.

SERMO

DE SYMBOLO". EXORDIUN Fidri interioris el exterioris necessitas. Sym. lum crgo lali ratione institucim, majores nostri disco bolum regula fidei. Qua ratione institutum sil. Quid com- runnl. plectatur (6) Notum est, dilectissimi, Charitali vestrze, (a) Tradunt enim, quod post ascensionem Domini quod milites s.cculi beneficia temporalia a temporali. et Salvatoris nostri ad Patrem, caun per adventum bus do'rinis aecepluri, prius sacramentis militaribus Spiritus sancii discipuli ejus illuminati Jinguis obligantur, et duminis sais lidemi se servaturos pro- omuium loquerentur, ad siugulas quasque. miiliones, Tilentur : quanto magis ergo alerno Regi militaturi, ut Dei verbum pra:dicarent, iuri ac discessuri ab in et æterna przemia percepturi, d. benil sacr:mentis viiem, norma: prius sibi future prædicationis in cælestibus obligari, et fidem per quam ei placiturri commane statuerunt ; ne localiter ab invicem liscesunt, publice profiteri ? Dicit enini Apostolus, Sine dentrs, diversum vel Jissonum prædicarent, his qui fide impossibile est placere Deo (Hibr. xi, 6). Hànic in ad fidem Christi invitabantur, Vues igitur in uno po. cordibuis nostris agnoscit, qui scrulatur renes el'corda siti, ct Spiritu sancto repleti, breye su.c prædicatio(Psal. vii, 10). Seu propter co:iservandim Ecclesi.e nis indicium conferendo in unum, quod senliebat unilatem, dispensationi hiijus temporis cum fide cor, un'isquisque coinpitabil, alijue liguc it: credentibus dis necessaria est vris coulissio : qui corde creditur dandan esse regulam iustitucrunt. Symbolum breve ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem (Rom, est verbis, sed maguum est sacramentis. Quidquid

, 10), non lantum predicatorum, sed etiam audio- enim preligiratum est iu Patriarchis, guidyuid 'de. rum. Non cuini alitir frater de fratre bene sentirel, puntitom ost in Scripturis, quidquid prædictum est nec pax Ecclesize servarctur, nec alium ducere, aut in Prophesis, vel de Deo ingenilo, vel ex Deo in ab alio discerc saluti necessária p. ssel, nisi quod in Deum malo, vcl de Spirilu sancto vel de suscipiendo corde habet, signis vocum tanquam suis vehiculis ad omni sacramento, vel de mortc Dounini resurreclioaliorum corda transmitterel. E i ergo fides et corile nis que ejus mysterio, totum breviter hoc Symbolum servanda, et ore promenda. Fides nanque ommium continet, el contine::do label et coufiende. Discal bonorum est fundamentum, it loumanie salutis in- ergo quisque lidem Apostolican professus per ora ilium. Sine hac nemo :id nunnerum filiorum Dei polce gestantiuni i Bitplismo, cum ad annos intelligibiles rit pervenire : quia sine ipsa in lioc seculo nec justili. vencril. Jam disiius Symboli professionis sacramencationis consequitur gratiam , nec in futuro vitam lum textumqne veuiamus, quod in hunc modum incipit: possidebit alernam. Et si quis non ambulaverit per CAPUT PRIMUM. Gredere Deum , Deo, in Deum. lidem, non pervenict ad speciem. Hoc allendenuis Fides diaboli. Onnipolens. Credo in Deum Patrem sancti Apostoli, certam fidei regulam tradiderunt, omnipotentem). (6) In primis, dilectissimi, qualis quam secundum nunicrum Apostolicain duodecim sermo sit in Symboli capile, diligeuler allendile. Ergo sententiis comprehensam, Symbolum vocaverunt : per in primo habei, Credo. Vide quod Dominus noster non quam eredenies catholicam fenerent unitatem , el per nos jubci disculere divina judicia , sed credere : nec quan burcticam convincerent pravilidem. Symb.:- rationem requirere, sed lidem sinipliciter et immobili

ler exhibere. Non dicit, Credo Deum; vel, Credo Deo. (u) olin in lomo 10, Je Tempore sorm. 181, el post in

quamvis et hæc saluti necessaria sint. Aliud eniin es, Append. 59. Ex Rufli:10, Casariu, Gregorio, Ivone Carnolensi, etc., collectus, el insuper Append. lomi 5 tolu:n sermonem 212 memlalim dissectum complectens.

(a) Ex Symb. Rullini; et serm. 212 in appendice lomi 5. (") fro Caruct., serm. dc symb. et prolog. l'ulgentii de Ex serai. 212, Q. 2, iu Appead. lomi š; ex symbolo mile.

.تيتانRu

96. Ecce, charissimi, prædixi vobis simpliciter , ut supra gentem consurgil. Omnia quæ dudumi sunt prie intelligere possitis qu:e sint unicuique veniura. Nemo dicta, nos jam videmus impleta. Quare ergo sumns jam se de ignorantia poterit excusare : quoniam lapidei, et ferreum peclus possidemus, ut pro reinemors et vita pranuntiata sunt vobis, supplicia impio- dio anime nostre inter lol mala minime cogitemus ? rum, et gloria justorum. Jam vero in arbitrio vestro Diu est enim quod vox divina minatur: sed nullaleconsistit eligere quod teneatis Unusquisque enim quod nus hominum pertinacia mulatur. Coelestis olim inhic concupicrit et assecutus fuerit , hoc utique possi- ientatur ullio ; et nulla lominum adhibelur satisfadebit. Vitam ergo æternam loto nisti concupiscite : clio. Dei proximat ira; el lepide agitur pænitentia. nec emendatio ein vestram diutius differatis , sed ad Venturum Prophela leslaplur supplicium ; el raro lucranda cælestia regna ultro ipsi relinquite quod ab hominibus Dei imploratur auxilium. Quapropler, lucis hujus fine perdendum est. Surgiat jam, queso, dilectissimi, moneo, ut vel jam_bundo liniente huquicumque pcccati catena constrictus lelielur, et ex- mana finiatur malitia, soliusque Dei lolo nisui quærapergelacios a somno su:c mortis evizilet. Recurrat iur misericordia. Non vos jaun divitiarum onera ad ad cm:fi-ssionem, et agal pænitentiain. Nec erubescat lurram premant, quia cito bic onnia relinquemus : publice pænitere super immunditiis quas gessit : quia nec pariter et Christum velimus habere et sæculum ; revera multo melius est hic pauco leinpore pæni- sed sprelo sxculo liberi sestinemus ad coelum. terc, quam per tol millia alinorum inferni supplicia 26. Reminiscamur quam sravia sunt scelera que sustinere. Si ex toto corde pænituerit, cito succurret commisiinus, quamque dira inserni supplicia que li. illi Redemptor gui qu:atriduanum jam felidum susci- memus; et juxta qualitatem culpæ medicamentum lavit Lazarum (Joan. x1, 43). Paralus est ille semper adhibeamus pænitentix. Cogilemus quod secundum misericordi:r 'simus, et clementer exspectat, ut SOS- Apostolum, Nihil in hunc mundum intulimus, nihilcipiat pænitentes. Non est enim, sicut scriptum le- que ex eo morientes auferre polerimus (I T'im, vi, 7). nemus, de quamvis magnis criminibus remillendis Nudi nati sumus, nudi utique morituri : quidquid Dei inquam misericordia desperanda : quia ipse autem bic inventum est, hic procul dubio relinquetur. quotidie clamat per proplietani dicens, Quacumque die Opera Lantummodo bona si hic egerimus, ipsa nobisconversus fuerit peccalor ab iinmunditia sua, omnes ini. cum ad cælos portabuntur; imo nos ipsa ad cælum quitates ejus erunt in oblivione coram me (Ezech. XVII, portabunt. Tanquam peregrini ergo sola sullicientia 21 ). Et rursus per alium prophetam dicit, Ego sum coulenti , illas divitias nobis bic acquiramus , quas Dominus Deus vester qui deleo iniquitales vestras (Isai. nobiscum ad paradisi patriam feramus. Deum super XLN, 25). El illud de Evangelio, Gaudium erit in omnia diligamus; quia revera impium est eum non per nonaginta norem justis qui non indigeni pænitentiam cum ei vicem

rependere non possumus, etiam er

diligimus. Quid enim nos impii pio Domino re(Luc. xv, 7). El illud : Nolo mortem peccaloris , sed tribuere poterinius pro omnibus quæ retribuit nobis siderare, fratres charissimi , quam targa eşi bonitas merilis tanta nobis prestitit indignis, ut nos a jugo Dei nostri, quam ineffabilis misericordia ejus. Quoti- dire dominationis redimeret? De scde paternie majedic contemnitur; cl quotidie nos ad pænitentiam be- statis ad nos descendit, injurias in terris perlulit, nignissima pietate invitat. Fiduciam nobis pia ejus probra sustinuit, mortem indebile subiil: el hirc largitio pristat: ut nec desperennis de Christi mise- quidem omnia palicnter sustulit , ut nobis humililia ricordia, uec tameni nobis absqu: fructu poenitentiae Lis el patientiæ exempla monstraret; unde el sequenveniam concess:im przesumamus. Dominus enim quan- libus se discipulis dixit, Discile a me, quia mitis sum um piilris pictale indulgens semper el misericors est, el humilis corde ( Matth. XI, 29). Oportet igitur ut tantum judicis ' niajestate severus est

quemadmodum ille pro nobis, ita et nos cuncta adPolest quidem reis dare indalgentis melliendus.

, potest ipse versa que nobis propter peccata nostra eveniunt, suam reflectere sententiam, polest pænitenti gralias æquanimiter tolerémus; ut palientize fructum in vita indulgere ' ; non potest camen nisi justissime judica- æterna capere possimus. Urgeamus ergo, fratres , re : quoniani non est apud Deum commut:ilio , ncc cursum nostrum, dum lempus habemus: odiamus vicissitudinis obumbratio (Jacobi 1, 17). Equissime litinc mundum , quem diu possidere non possumus. enim judicat, atque æqualiter secundum uniuscujus- Nulla jam nos malorum operum contagia polluant : que facia ripensat; boná' scilicet bonis, el mala ma- sed divious nos aspectus semper a peccatis arceal. lis. Ideoque, charissimi, reminiscimini quze egistis Si eniin homines nostri similes peccatores el ex coet si vos deliquisse cognoscitis, sine aliqua dilatione dem Juio forniatos, ne nos peccantes inspiciant, eryad pænitentize medicamenta confugite. Audite pro- bescimus ; quanto magis æternum et solum sine pec.. phelim admo:ientem : Nolile, inquit, rardare converti calo omnipotentem Deum revereri ac timerc debcad Dominum, nec disseralis de die in diem (Eccli. v, 8), mus , qui non solum facta , sed etiam cogitationes quia nescitis quid crastino futurum sil. Mementole considerat el videi ? Hunc ergo quotidie limeamus , semper quod ante conspectum omnipotentis Dei cou- bujiis reverentiam nobiscum seniper feramus : sicque versamini, qai prospicit omnium homin. iri non so- nos spes indulgentiie crigat, ut metus gehennæ semJum facta, sed ei cogitationes, sicut ct Apostolus ait: per aligal. Ante omnia el super omnia clarilaieri Non esl ulla creatura invisibilis in conspectu ejus , sed

habeamus , reniniscentes præcepti Domini quo diciomnia nudu et aperta sunt oculis ejus (Hebr. 1v, 13). lur, Ilabete in vobis sal, el pucem habele inter vos

25. Hæc jugiter cogitantes, intentissima sollicitu- (Marc, ix, 49) Et illud : Mandatum novum do vobis, dine pos custodilc," ultimiiue diei vos adventui cum ut diligatis invicem (Joan. XIII, 34). Nam et alibi dibonis operibus semper prii parate, Eçcc jam, !!! cer

cilur, labele charitatem quod est vinculum unisalis lissiine tenemus, linis mundi in promplu est, jam fi. (Coloss. 11, 14). Et iterum, Estole imitatores Dei sicut nis steuli instat : et, quod fugendum est, liinia mala Klii charissimi , et ambulate in dilectione (Ephes, v, let qucridie liun, lanie tribulationes crebrescunt, uit 2). Ei iterum, Omnis amaritudo el ira el indignatio per hac etiam mundus finem sirum quodam modo tollatur a vobis cun oinni malitia (Id. iv, 31). El, Sol proclamare videatur. Ecce omnia quæ Proplict:c vi- non occidal super iracundiam vestram (ibid., 27), ficinaverant, quaeque praedixeruni Apostoli , pene Nempe sicut nullum proficit in vulnerc medicamcájam cumplela simt : solns dies judicii.ct horribilis lum, si sit inius ferrum; ita nibil proficit illius oraantichristi adventis adhuc rostal, Ecce bellum su- tio, in cujus pectore mortiferum versatur odium. per belluin, tribulatio super tribulationem, fames sile Iabeamus, fratres , chiritalem : quia si illam haper famem, pestilentia super pestilentiam, et gens bucrimus, omnibus virtutibus replebimur : si vero

charitatem non habuerimus , quidquid boni balvero • Ms. Corbeiensis, pænitendi gratias indulgere. Spicil.,

vidlemiir, lolum perdimus. Nec in arreplo bene agino poenilendi lempus gratis indulgerc.

di proposito penitus lasscscamus: preziduc cum Doo minus dical , nullum ponentem manum in aralro et labimur, per pænitentiam resurgimus, ac fotis viri, respicientem retrorsum, dignum esso reglio cæloruin bus voluplales pessimas carnisque illecebras vincen(Luc. 1x, 62). Respicere autem retrorsuni, nihil aliud les, illud omnimodlis priecaveamus : quoniam quotia est quam in eo quemquam pænitere quod coeperit die ad mortem proper.imus, et Juin iscimus secule bonum, el porsum mundanis desideriis obligari. De- rique consistimus, repente mors venit. Ibi ergo nique ab spe venie sulla rios malorum quantitas re- festinemus ubi jam non timelur, et ubi nos sancti vocet : quia quamvis gravis sit culpa humana, largior omnes suscipere vel videre desiderant, ubi nos rex whilominus est misericordia divini. Unde per Psal. cælestis Christus el superni cives Angeli expansis mistrin dicitur, Mulia est apud Dominum misericordia, charitatis brachiis exspectant. Ibi, inquilli, lestineel copiosa apud eum redemplio ( Psal. cxxix, 7), Ei inus, ubi sine line vivamus, et ubi angelicis agrai. ilerum, Cor contriiuin et humilialum Deus non sper- nibus consorles esse possimus. Ila postrem» in evşinil (Psal. L, 19).

lio ljus mundi agamus, ul ad murum judicium 27. Iliecios, fratres, diebus ac noctibus memoria cum secura conscientia bonis operibus ornali veniarefoveal, b:ec nos præcepta frequenter sollicitent. mis : ibique gratissimum Deo munus nostras animas Dobilum vilite linem jöm jamque adfimurum puiei'is : oflorumns : 11 pro hoc comercio ab ço:rlernitatis vicinumqne speremus mortis diem, quem longinquam beatiudinem accipere el in seculum si'culi gloriari esse nescimus. Modo emendemus quod deliquimus ; possimus. H.ec nos, charissimi, mandala hacienus ne lunc poenilere incipiamus quando jam non vale- quasi lac vobis g'istanda porreximus ; el ccre moda bimas. Erit quidem ei in inferno pævitintia , sed sub testimonio Dei el sanctorum Angeloruin qui nos omnino infructuosa. Erit ibi pænitentia dolorem 'ha- loquentes audiunt, alsolvimas

dcbiluill nostrum , benis, sed inedicinam non babens : ibique nullatenus celestia vobis pr:ecepla iradentes. Amodo jam vepolcrit a Deo promereri quod pciii, qui hic noluerir strum est cogitiire, quatenus et admonitio nostra efaudire quod Deus jussit. Ideoque, charissimi . quan, feclum babe:t salulis, el vos semper voluntilem Dei tum possumus, prixceptis Dci in omnibus obtempe- ficientes ab omni vos inalo custodialis, atque demuin remus ; ut ibi præmium mulieris capiamus. Ipsi, dimu liberi ab omni contagione peccati ad regna cælestia licel, bic nos castigemus, ipsi nobiscuin de actibus tripudiantes pervenire possilis : pr:cstante Domino nostris rationem faciamus : ipsinis judici nostro nostro lesii Christo, qui cum Patre et Spirilu salle accusemus, atque emendationem nostram non ad clo vivit et regnat per cuncta sæcula sæculorum. extremum vitæ dillerainus : sed quoties in peccatis Amen.

SERMO

DE SYMBOLO".

EXORDIUN Fidri interioris el exterioris necessitas. Sym. bolun regula fidei. Quaratione instiluluin sil. Quid compleclatur (6) Notum est, dilectissimi, Charitati vistrie, quod milites s.cculi beneficia lemporali a temporalibus do rinis accepturi, prius sacramentis militaribus obligantur, et dominis suis fidein se servaturos proTilenlır : quanto magis ergo vierno Regi militaruri, et aterna premia percepturi, d. bent sacramentis cælestibus obligari, et lidem per quim ci placituri sunt, publice proliferi ? Dicit enim Apostolis, Sine fide impossibile est placere Dco (H br. xi, 6). Hanc in cordibuis nostris agnoscit, qui scrutatur renes el corda (Psal. vii, 10). Scu propter conservandam Ecclesie unilatem, dispensationi hujus temporis cum lide cor, dis necessaria est oris couli-ssio : quia corde creditur ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem (Rom, 3, 10), 101 tantum prædicatorum, sed etiam audiorum. Noon cuini alili'r friler de fratre bene sentiret, nec pax Ecclesize servarelur, nec alium ducere, aut ab alio discerc saluti necessária posset, nisi quod in corde habet, signis vocum tanquam suis vehiculis ad aliorum corda transmitteret. El crgo fides et corile servanda, et ore promenda. Fides namquc omniumi bonorum est sundamentuni, il luman:e s:Julis inilium. Sine bac nemo :id numerum filiorum Dei polorit pervenire : quia sine ipsa in loc seculo nec justilicationis consequitur gratiam , nec in futuro vitam possidebil üleriiam. Et si quis non anbulaveril per fidem, non pervenict ad speciem. Hoc allendentis sancti Apostoli, certam fidei regulam tradiderunt, quam secundum nunicrum Apostolicon duodecim sententiis comprehensam, Symbolum vocaverunt: per quam credenies cathol cam lenerent unilatem, el per quram brrcticam convincerent pravititem, Symb.:

(11) ohin in lomo 10, de Tempore serm. 181, ct post in Append. 59. Ex Rufli:10, Casario, Gregorio, Ivone Carnodensi, etc., collecius, cl insuper Append. lomi 5 toluin sermonem 212 men.a:im dissecluin complectcus.

(b) Ivo Caruci., serm. dc symb. el prolog. l'ulgentii de vile.

lum crgo tali ratione institutim, majores nostri disco ruiil,

(a) Tradunt cuim, gund post ascensionem Domini et Salvatoris nostri ad Patrem, com per adventum Spiritus sancti discipuli ejus in damınatilinguis omnium loquerentur, ad siugulas grasque rationes, uit Dei verbum prir:dicarent, ituri ac discessuri ab in virém, norma:a prius sibi fulur:p prædicationis in comniane statuerimt : ne lucaliler ab invicem liscedentes, diversum vel Jissonurn predicarent, bis qui ad fidein Christ innyitabantur. Omnes igitur in ung po. siti, et Spiritu sancto repleti, breve suc prædicaiionis indicium conferendo in unum, quod senliebat unusquisquc co:ripulabal, alijue liauc iti credentibus dandan esse regulam iusiitucrunt. Syuubolum breve est verbis, sed maguum esl sacramentis. Quidquid enim præligraluni est iv Patriarchis. quidquid 'de. puncim ose in Scripturis, quidquid prædictum est in Prophetis, vel de Deo ingenilo, vel ex Deo in Deum intó, vel de Spiritu sancto vel de suscipiendo omui sacramento, vel de morte Domini resurrectionis que ejus mysterio, lolum breviter hoc Symbolum continei, el cortineiidu liabel et coufiiendin. Discat ergo quisque lidem Apostolica professus per ora gestantiumi i Baptismo, cum ad annos intelligibiles vencril. Jam disiius Symboli professionis sacramenlum textumque veuiamus, quod in hunc modum incipit:

CAPUT PRIMUM. Credere Deum , Deo, in Deum. Fides diaboli. Omnipolens. Credo in Denim Patrem omnipotentem. (6) lo primis, dilectissimi, qualis sermo sit in Symboli capile, diligenter attendile. Ergo in primo habei, Credo. Vide quod Dominus noster non nos jubci disculere divina judicia , sed credere : nec rationein requirere, sed lidem sinipliciter et immobilie lor exhibere. No dicit, Credo Deum; vel, Credo Deo , quamvis elliec saluţi nucessaria sint. Aliud enim es,

(a) Ex Symb. Rullini; et serm. 212 in appendice lomi 5.

() Ex sern. 212, a. 2, iu Appead. tomi 3; ex symbolo Ruilini.

« ͹˹Թõ
 »