ٻ Maps Play YouTube Gmail ÿ »
ŧк
˹ѧ ˹ѧ
" Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum; ex utero ante luciferum genui te. "
Paroissien, complet selon le rit romain: à l'usage du Diocese de Chalons ... - ˹ 1
Catholic Church - 1854 - 871 ˹
ͧ - ǡѺ˹ѧ

Breviarium Tullense

1748
...Sede à dcxtris meis , Donec ponam inimiros tuos * fcabéllupcdûtuorum. Virgam virtutistuz cmiltct Dominus ex Sion: * dominare in medio inimicorum tuorum. Tecum princi'pium in die Tirnitis tuât , in fplcndoribu» fandroruin : * ex útero ante lucíferum gcnui te. furávit Dominus...

The Divine Office for the Use of the Laity. ...

Catholic Church - 1763
...he raife up his Ixit Dominus Domino meo:*fede a dextris meis : Donee ponam inimicos tuos,*fcabellum pedum tuorum. Virgam virtutis tuae emittet Dominus...tuorum. Tecum principium in die virtutis tuae, in fplendoribus fan&orum : *ex utero ante luciferum genui te. Juravit Dominus, & non psenitebit eum:*tu...

Heures françaises et latines dédiées à la reine ...

1785
...érant revSt'u !e la fploncleur des vous ai 'rttiré de mon :;vant l'aurore. tuorum, Virgam virtiuis tux emittet Dominus ex Sion dominare in medio inimicorum tuorum. Tecum principium in die virtutis tiije , in fplendoritms Sandrortim ex utero ante lucifcrum DU DIM ANCHE. 361 luciferumgenuite. Juravit...

Breviarium diœcesis Lausannensis ... 4 pt

1787
...a dextris meis Donec ponam tUQS' rum. nmcos : fcabellum pedum tuoVirgam virtutis tuœ emittet Dñus ex Sion : * dominare in medio inimicorum tuorum. Tecum principium in die virtutis Шаг in fplendoribus fandorum : * ex utero ante lucifcrum genui te. Juravit Dominus , &non pœnitebit...

Ecclesia militans, regnum Christi in terris, in suis fatis ..., 1

Martin Gerbert - 1789
...Sede a dextris meis , donee ponatn inimical twi, fcabeüum pedum tuorum. Pïrgem virtutis Ш tmittet Dominus ex Sion : dominare in medio inimicorum tuorum. Tecum principium in die virtutis tu$ in fylendoribus fanftorum , quos nempc regnaturos pracdixit loannes Apoc. 20. Et ertmt facerdotes...

The divine office for the use of the laity, 2

1806
...meo : *sede a dextris meis : Donee ponam inimicos tuos,*scabellum pedum tuorum. Virgam virtutis ruse emittet Dominus ex Sion :*dominare in medio inimicorum tuorum. Tecum principium in die virtulis tuae, in splendoribus sanctorum :*ex utero ante luciferum genui te. Juravit Dominus, etnon...

Jesu-Christoren imitacionea, M. Chourio escararat ìtçulia, emendatua meçaz ...

Etcheberry - 1825
...* Sede à dextris meis. Donec ponam inimicos tuos , * scabettum pedum tuorum. Virgam virtutis tuse emittet Dominus ex Sion : * dominare in medio inimicorum tuorum. Tecum principium in die virtutis tuse in sptendoribus sanctornm:*ex utero antetuciferumgenuitc. Juravit Dominus , et non pœnitebit...

La venida del Mesías en gloria y magestad, observaciones de Juan ..., 3

Manuel Lacunza y Díaz - 1826
...ferrea. Pe. ii, 8 et 9. § Virgft directionis virga regni tui. Ps. xliv, 7; et vide adHeb. i, 8. || Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion: dominare in medio inimicorum tuorum. P*. cix, 2. mismo, como que trae en la boca la vara de su dominacion y potestad, con la cual vara...

Breviarium Ambrosianum, ǹ 2

1830
...domináberis in medio inimicorum tuorum. :. Tecum principium in die virtutis tu«, in splendovibtfa sanctorum: ex utero ante Luciferum genui te. Juravit...Dominus , et non pœnitebit eum: Tu es Sacerdos in œternum secundum ordinem Melchisedech. Dominus a dextris tuis: confrégit in die irae suae reges....

Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon

Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon (France). - 1834
...scabellum pedum tuornm. Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion : domiuare ia medio inimicorum tnnrum. Tecum principium in die virtutis tuae , in splendoribus...Dominus , et non pœnitebit eum : tu es sacerdos in aeternum secundùm ordinem Melchisedech. Dominus à dextris tuis : confregit in die irse suaereges...
  1. ѧͧѹ
  2. ä˹ѧ͢٧
  3. ǹŴ ePub
  4. ǹŴ PDF