แผ่นดินจินตนาการ

ปกหน้า
Matichon Public Company Limited, 2008 - 596 หน้า
มองสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยงานวิจัยเข้มข้นจากนักวิจัยหลากหลาย ทั้งแง่ประวัติศาสตร์ นโยบายความมั่นคง วัฒนธรรมการปฏิบัติของหน่วยทหาร ฯลฯ เพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่
 

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

บทวิจารณ์จากผู้ใช้ - ทำเครื่องหมายว่าไม่เหมาะสม

ขอบคุณสำหลับข้อมูล

หน้าที่เลือก

ฉบับอื่นๆ - ดูทั้งหมด

คำและวลีที่พบบ่อย

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๕ ๑๘ ๑๙ ๒๐๐๓ ๒๐๐๔ ๒๐๐๕ ๒๔๖๖ ๒๕ ๒๕๒๑ ๒๕๔๑ ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๖ 2มี่ 2ckJ ๓๐ ๓ จังหวัด ๘ม่ ๘มี่ กรุงเทพฯ กล่าวคือ กับ การ ของ คน คนอื่น ครั้ง ครั้งต่อเดือน คือ คู่มือ คู่มือข้าราชการ ง่ จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จังหวัด จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จาก ฉก ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ชายแดนภาคใต้ เช่น เชิงอรรถ ซึ่ง ด้วย ดังนัน โดย ได้ ต่างๆ ตำรวจ แต่ ทหาร ที่ ไทย นโยบาย นราธิวาส นอกจากนี นัน นาย นายกรัฐมนตรี ใน ในปี ประเทศไทย ปัตตานี ปี พ.ศ เป็น เป็นต้น โปรดดูอ้างอิงที่ พฤศจิกายน ภาคใต้ ภาษา ม่ มกราคม มลายู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเลเซีย มี่ มุสลิม เมื่อวันที่ ยะลา เรื่อง แล้ว และ และนราธิวาส วัฒนธรรม วันที่ ว่า ศอ.บต ศาสนา สถาอานันท์ สหรัฐอเมริกา สาและ สืบค้นได้ที่ หน่วย หน้า หรือ หาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซีย อิสลาม ackJ Asia Bangkok Post Islam Islamic Muslims Press Terrorism

บรรณานุกรม