บทวิจารณ์

บทวิจารณ์โดยผู้ใช้

บทวิจารณ์จากผู้ใช้ - ทำเครื่องหมายว่าไม่เหมาะสม

หนังสือชุดประชุมพงษาวดาร ชุดนั้มีคุณค่าและประโยชน์
ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติไทยมากครับ
อยากให้มีครบทกชุด ทุกเล่ม ทุกหน้า
ขอบคุณ Google Book มาก ๆ

บทวิจารณ์ทั้งหมด - 1
4 ดาว - 0
3 ดาว - 0
2 ดาว - 0
1 ดาว - 0
ไม่มีคะแนน - 0

บทวิจารณ์ทั้งหมด - 1
บทวิจารณ์โดยบรรณาธิการ - 0