แนวทางการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2 พฤศจิกายน 2540 - ธันวาคม 2543

ปกหน้า
Sǣngdāo-Sō̜ithō̜ng, 2001 - 254 หน้า

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
3
เลขส่วนเนื้อหา 2
6
เลขส่วนเนื้อหา 3
9

30 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

ๆ ๆ ๆ ๐ ๒ ๐ ๘ ๑ ๑ ๑๔ ๘ ๑๕ ๑๕ ๘ ๑ ๘ ๒ ๘ 31 ธันวาคม ๕ ๘ ๗ ๘ ๘ ๐ ๘ ๑ ๘ ๑๔ ๘ ๒ ๘ ๗ ๘ ๘ กล่าวคือ กองทุน กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ กันยายน ของ ของปี คน คือ โครงการ จัดสรรเงิน จำกัด มหาชน จำนวน ฉบับที่ เช่น ณ สินปี ดังนัน ดังนี เดือน โดย ได้ ได้แก่ ต่อปี ตามลำดับ ตารางที ตุลาคม ทังนี ทีมา ธกส ธนาคารแห่งประเทศไทย ธสน ธอส นอกจากนัน นอกจากนี นัน ใน ในเดือนธันวาคม ในเดือนพฤศจิกายน ในปัจจุบัน ในปี บาท ปรส ประการ ประเทศ ประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2542 ปี งปม เป็น เป็นต้น เป็นต้นไป ผู้ แผนภาพที พฤษภาคม พันล้านดอลลาร์ สรอ พันล้านบาท พาณิชย์การฯ เพื่อ มกราคม มาตรการช่วยเหลือคนจน และแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่าง มาตรา มิถุนายน มีนาคม รวม ร้อยละ รัฐบาลชวน ราย รายการ รู้ ล้าน ล้านคน ล้านดอลลาร์ สรอ ล้านบาท แล้ว และ และแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ วงเงิน วัน วันที ศาล ส้ สถาบันการเงิน สิงหาคม สินเดือนเมษายน 2543 หน่วย หมายเหตุ หรือ แห่ง ให้ อย่างไรก็ตาม ฮิ ฮิ ฮิ Investment NPLs SMEs

บรรณานุกรม