Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

DE ATHEISMO.

[ocr errors]

DE IMPOSTORIBUS.

:

initia bona fuerunt,) sed excessum addidit. Recte enim dictum est, Orandi munus magnum esse munus in ecclesia ;” et ex usu ecclesiæ est, ut sint

“ Dixit insipiens in corde suo, Non est Deus." cætus hominum, a mundanis curis soluti, qui assiduis Primum," dixit in corde,” non ait, “ cogitavit in et devotis precibus Deum pro ecclesiæ statu solici- corde ;" hoc est, non tam ita sentit penitus, sed vult tent. Sed huic ordinationi illa hypocrisis finitima hoc credere : quoniam expedire sibi videt, ut non est; nec universa institutio reprobatur, sed spiritus sit Deus, omni ratione sibi hoc suadere, et in animum illi se efferentes cohibentur: nam et Enoch, qui am- inducere conatur : et tanquam thema aliquod vel bulavit cum Deo, prophetizavit, ut est apud Judam; positum vel placitum asserere et adstruere et firmare atque fructu suæ prophetiæ ecclesiam donavit. Et studet. Manet tamen ille igniculus luminis primi, Johannes Baptista, quem principem quidam vitæ quo divinitatem agnoscimus, quem prorsus extinmonasticæ volunt, multo ministerio functus est, tum guere, et stimulum illum ex corde evellere frustra prophetizationis, tum baptizationis. Nam ad alios nititur. Quare ex malitia voluntatis suæ, et non ex istos in Deum officiosos refertur illa interrogatio, nativo sensu et judicio, hoc supponit, ut ait comicus “ Si juste egeris, quid donabis Deo, aut quid de ma- poëta, " Tunc animus meus accessit ad meam sennu tua accipiet?” Quare opera misericordiæ sunt tentiam, quasi ipse alter esset ab animo suo. Itaopera discretionis hypocritarum. Contra autem fit que atheista magis dixit in corde, quam sentit in cum hæreticis; nam ut hypocritæ simulata sua sanc- corde, quod non sit Deus. Secundo, dixit in corde, titate versus Deum injurias suas versus homines ob- non ore locutus est; sed notandum est hoc metu ducunt; ita hæretici moralitate quadam versus ho- legis et famæ fieri, nam, ut ait ille, Negare deos mines blasphemias suas contra Deum insinuant. difficile est in concione populi, sed in concessu fa

miliari expeditum.” Nam si hoc vinculum tollatur

e medio, non est hæresis, quæ majore studio se pan“ Sive mente excedimus, Deo : sive sobrii

dere, et spargere, et multiplicare nitatur, quam athesumus, vobis."

ismus. Nec videas eos, qui in hanc mentis insaniam VERA est ista effigies, et verum temperamentum immersi sunt aliud fere spirare, et importune incul. viri, cui religio penitus in præcordiis insedit, et veri care, quam verba atheismi; ut in Lucretio Epicureo, operarii Dei. Conversatio ei quæ cum Deo est, qui fere suam in religionem invectivam singulis aliis plena excessus, et zeli, et extasis. Hinc gemitus subjectis intercalarem facit. Ratio videtur esse, quod ineffabiles et exultationes, et raptus spiritus, et ago- atheista, cum sibi non satis acquiescat, æstuans, nec nes. At quæ cum hominibus est, plena mansuetu- sibi satis credens, et crebra suæ opinionis deliquia dinis, et sobrietatis, et morigerationis; hinc “om- in interioribus patiens, ab aliorum assensu refocillari nia omnibus factus sum," et hujusmodi. Contra fit cupit. Nam recte dictum est : “ Qui alteri opinioin hypocritis et impostoribus : ii enim in populo et nem approbare sedulo cupit, ipse diffidit.” Tertio, ecclesia incendunt se et excedunt, et veluti sacris fu- insipiens est, qui hoc in corde dixit; quod verissioribus afflati omnia miscent. Si quis autem eorum mum est, non tantum quod divina non sapiat, sed solitudines, et separatas meditationes, et cum Deo etiam secundum hominem. Primo enim ingenia, conversationes introspiciat, deprehendat eas non tan- quæ sunt in atheismum proniora, videas fere levia, tum frigidas et sine motu, sed plenas malitiæ et fer- et dicacia, et audacula, et insolentia: ejus denique menti ; sobrii Deo, mente excedentes populo. compositionis, quæ prudentiæ et gravitati morum

adversissima est. Secundo, inter viros politicos,

qui altioris ingenii et latioris cordis fuerunt, religio“ Devita prophanas vocum novitates, et opposi-interiore dogmate coluere, ut qui providentiæ et for

nem non arte quadam ad populum adhibuerunt, sed tiones falsi nominis scientiæ."

tunæ plurimum tribuerint. Contra, qui artibus suis Ineptas et aniles fabulas devita." “ Nemo vos decipiat in sublimitate sermonum." nia ascripserunt, et, ut ait propheta,

et industriis, et causis proximis, et apparentibus om

“ retibus suis Tres sunt sermones, et veluti styli imposturæ. immolarunt,” pusilli fuerunt politici, et circumforanei, Primum genus est eorum, qui statim ut aliquam et magnitudinis actionum incapaces. Tertio, in phymateriam nacti sunt, artem conficiunt, vocabula artis sicis et illud affirmo, parum philosophiæ naturalis, imponunt, omnia in distinctiones redigunt, inde po- et in ea progressum liminarem ad atheismum opinisita vel themata educunt, et ex quæstionibus et re- ones inclinare: contra, multum philosophiæ naturasponsionibus oppositiones conficiunt: hinc scholasti- lis, et progressum in ea penetrantem, ad religionem corum quisquiliæ et turbæ. Secundum genus est animos circumferre. Quare atheismus stultitiae et eorum, qui vanitate ingenii

, ut sacri quidam poëtæ, inscitiæ ubique convictus esse videtur, ut merito sit omnem exemplorum varietatem ad mentes hominum dictum insipientium, “Non est Deus.” tractandas confingunt : unde vitæ parum, et antiquorum hæreticorum figmenta innumera. Tertium genus eorum, qui mysteriis et grandiloquiis, allegoriis et allusionibus omnia implent : quod genus

Erratis, nescientes Scripturas, neque potesta

tem Dei." mysticum et gnosticum complures hæretici sibi delegerunt. Primum genus sensum et captum hominis Canon iste mater omnium canonum adversus illaqueat, secundum allicit, tertium stupefacit; se- hæreses. Duplex erroris causa, ignoratio voluntatis ducunt vero omnia.

Dei, et ignoratio vel levior contemplatio potestatis

DE GENERIBUS IMPOSTURÆ.

DE HÆRESIBUS.

66

Dei. Voluntas Dei revelatur magis per Scripturas, | tius gradus est eorum, qui arctant et restringunt “ Scrutamini ;” potestas magis per creaturas, opinionem priorem tantum ad actiones humanas, “ Contemplamini.” Ita asserenda plenitudo potes- quæ participant ex peccato, quas volunt substantive, tatis Dei, ne maculemus voluntatem. Ita asserenda absque nexu aliquo causarum, ex interna voluntate bonitas voluntatis, ne minuamus potestatem. Ita- et arbitrio humano pendere, statuuntque latiores que religio vera sita est in mediocritate inter super- terminos scientiæ Dei quam potestatis, vel potius stitionem cum hæresibus superstitiosis ex una parte, ejus partis potestatis Dei, (nam et ipsa scientia poet atheismum cum hæresibus prophanis ex altera. testas est,) qua scit, quam ejus qua movet et agit: Superstitio repudiata luce Scripturarum, seque de- ut præsciat, quædam otiose, quæ non prædestinet et dens traditionibus pravis vel apocryphis, et novis præordinet. Et non absimile est figmento, quod revelationibus, vel falsis interpretationibus Scriptu- Epicurus introduxit in Democritismum, ut fatam rarum, multa de voluntate Dei fingit et somniat, a tolleret, et fortunæ locum daret, declinationem videScripturis devia et aliena. Atheismus autem et theo- licet atomi, quod semper a prudentioribus inanissimachia contra potestatem Dei insurgit et tumultua. mum commentum habitum est. Sed quidquid a tur, verbo Dei non credens, quod voluntatem ejus Deo non pendet, ut auctore et principio, per nexus revelat, ob incredulitatem potestatis ejus, cui omnia et gradus subordinatos, id loco Dei erit, et norum sunt possibilia. Hæreses autem, quæ ex isto fonte principium, et deaster quidam. Quare merito illa emanant, graviores videntur cæteris. Nam et in opinio respuitur, ut læsio et diminutio majestatis et politiis atrocius est potestatem et majestatem mi- potestatis Dei. Et tamen admodum recte dicitur, nuere, quam famam principis notare. Hæresium quod “ Deus non sit auctor mali,” non quia non autem, quæ potestatem Dei minuunt, præter atheis- auctor, sed quia non mali. mum purum tres sunt gradus, habentque unum et idem mysterium (nam omnis antichristianismus

DE ECCLESIA ET SCRIPTURIS. operatur in mysterio, id est, sub imagine boni,) hoc ipsum, ut voluntatem Dei ab omni aspersione mali

Proteges eos in tabernaculo tuo a contradictione tiæ liberent. Primus gradus est eorum, qui duo

linguarum." principia constituunt paria, ac inter se pugnantia et

CONTRADICTIONES linguarum ubique occurrunt contraria, unum boni, alterum mali. Secundus extra tabernaculum Dei. Quare quocunque te vergradus est eorum, quibus nimium læsa videtur ma. teris, exitum controversiarum non reperies nisi hoc jestas Dei in constituendo adversus eum principio te receperis. Dices, verum est, nempe in unitatem affirmativo et activo: quare exturbata tali audacia, ecclesiæ. Sed adverte. Erat in tabernaculo arca, nihilominus inducunt contra Deum principium nega- et in arca testimonium vel tabulæ legis. Quid mihi tivum et privativum. Nam volunt esse opus ipsius narras corticem tabernaculi, sine nucleo testimoni? materiæ et creaturæ internum et nativum et substan-Tabernaculum ad custodiendum et tradendum testitivum, ut ex se vergat et relabatur ad confusionem et monium erat ordinatum. Eodem modo et ecclesiæ ad nihilum ; nescientes ejusdem esse omnipotentiæ custodia et traditio per manus Scripturarum demanex aliquo nihil facere, cujus ex nihilo aliquid. Ter- I data est, sed anima tabernaculi est testimonium.

EPISTOLÆ,

posui tamen scripta mea moralia et politica, quia I. EPISTOLA AD FULGENTIUM.

magis erant in promptu. Hæc sunt: primo, “ His

toria Regni Henrici Septimi Regis Angliæ ;" deinde REVERENDISSIME P. FULGENTI,

sequetur libellus ille, quem vestra lingua “ Saggi Fateor me literarum tibi debitorem esse : sub- morali” appellastis. Verum illi libro nomen gravius erat excusatio justa nimis; implicatus enim fueram impono, scilicet ut inscribatur, “ Sermones Fideles, gravissimo morbo, a quo necdum liberatus sum. sive Interiora Rerum.” Erunt autem sermones isti, Volo reverentiæ tuæ nota esse consilia mea de scrip- et numero aucti, et tractatu multum amplificati. tis meis, quæ meditor et molior : non perficiendi spe, Item continebit tomus iste libellum “De Sapientia sed desiderio experiundi; et quia posteritati (secula Veterum :" atque hic tomus (ut diximus) interjectus enim ista requirunt) inservio. Optimum autem est, et non ex ordine “Instaurationis.” Tum demum putavi ea omnia, in Latinam linguam traducta, in sequetur “ Organum Novum;" cui secunda pars tomos dividere. Primus tomus constat ex libris adhuc adjicienda est, quam tamen animo jam com“ De Augmentis Scientiarum :" qui tamen, ut nosti, plexus et metitus sum. Atque hoc modo secunda jam perfectus et editus est, et partitiones scientiarum pars “ Instaurationis” absolvetur. Quod ad tertian complectitur ; quæ est “ Instaurationis meæ" pars partem “ Instaurationis” attinet, historiam scilicet prima. Debuerat sequi “ Novum Organum ;" inter- | naturalem, opus illud est plane regium aut papale,

[ocr errors]

aut alicujus collegii aut ordinis ; neque privata in- | tus jam sum ; ita et postremæ ætatis meæ pars (si dustria pro merito perfici potest. At portiones illæ, vita suppetit) etiam a publicis curis ad otium et quas jam in lucem edidi, “ De Ventis, De Vita et literas devehi possit. Quin etiam sæpius subit illa Morte," non sunt historia pura, propter axiomata cogitatio, ut etiam in tot et tantis negotiis, tamen et observationes majores interpositas; sed genus singulis annis aliquos dies apud vos deponam ; ut scripti commixtum ex historia naturali et machina ex majore vestrarum rerum notitia vestris utilitatibus intellectus rudi et imperfecta ; quæ est, “ Instaura- melius consulere possim. tionis” pars quarta. Itaque succedet illa ipsa

Amicus vester maxime fidelis et benevolus, quarta pars, et multa exempla machinæ continebit magis exacta, et ad inductivas regulas magis appli

FR. BACON. cata. Quinto sequetur iste liber, quem “ Prodro

5 Julii, 1616. mum Philosophiæ Secundæ” inscripsimus ; qui inventa nostra circa nova axiomata ab experimentis ipsis excitata continebit ; ut tanquam columnæ jacentes sustollantur: quem posuimus

• Instaura

III. FRANCISCUS BARO DE VERULAMIO, tionis” partam quintam. Postremo superest philo

VICECOMES SANCTI ALBANI, ALMÆ MATRI

INCLYTÆ ACADEMIÆ CANTABRIGIENSI sophia ipsa secunda, quæ est “ Instaurationis” pars

SALUTEM. sexta ; de qua spem omnino abjecimus : sed a seculis et posteritate fortasse pullulabit. Attamen, in

Debita filii, qualia possum, persolvo. Quod vero prodromis (iis dico tantum, quæ ad universalia na

facio, idem et vos hortor; ut augmentis scientiarum turæ fere pertingunt) non levia jacta erunt hujus rei fundamenta. Conamur (ut vides) tenues grandia : ingenii retineatis, neque talentum a veteribus con

strenue incumbatis, et in animi modestia libertatem in eo tantum spem ponentes, quod videntur ista a

creditum in sudario reponatis. Affuerit proculdubio Dei providentia et immenso bonitate profecta. Primo, et affulserit divini luminis gratia, si, humiliata et propter ardorem et constantiam mentis nostræ, quæ submissa religioni philosophia, clavibus in hoc instituto non consenuit, nec tanto temporis legitime et dextre utamini, et, amoto omni contraspatio refrixit. Equidem memini me quadraginta dictionis studio, quisque cum alio, ac si ipse secum, abhinc annis juvenile opusculum circa has res con.

disputet. Valete. fecisse, quod, magna prorsus fiducia et magnifico titulo, " Temporis partum maximum" inscripsi. Secundo, quod propter infinitam utilitatem Dei opt. max. auctoramento gaudere videatur.

IV. INCLYTÆ ACADEMIÆ OXONIENSIS. Commendatum, rogo, me habeat reverentia vestra illustrissimo viro domino Molines, cujus suavissimis brigiensi scripserim, deessem sane officio, si simile

Cum almæ matri meæ inclytæ academiæ Cantaet prudentissimis literis quam primum, si Deus amoris pignus sorori ejus non deferrem. Sicut auvolet, rescribam. Vale, P. reverendissime.

tem eos hortatus sum, ita et vos hortor, ut scienReverentiæ tuæ amicus addictissimus, tiarum augmentis strenue incumbatis, et veterum FR. ST. ALBAN.

labores neque nihil neque omnia esse putetis ; sed vires etiam proprias modeste perpendentes, subinde tamen experiamini: omnia cedent quam optime, si

arma non alii in alios vertatis, sed junctis copiis in II. RESCRIPTUM PROCURATORIS REGIS PRI. naturam rerum impressionem faciatis; sufficit quippe MARII, AD ACADEMIAM CANTABRIGIEN- illa honori et victoriæ.

Valete.
SEM, QUANDO IN SANCTIUS REGIS CON.
CILIUM COOPTATUS FUIT.

sensus

GRATÆ mihi fuere literæ vestræ, atque gratula

V. RESCRIPTUM ACADEMIE OXONIENSIS tionem vestram ipse mihi gratulor. Rem ipsam ita

FRANCISCO BACONO. mihi honori et voluptati fore duco, si in hac mente

PRÆNOBILIS ET (QUOD IN NOBILITATE PENE MIRAmaneam, ut publicis utilitatibus, studio indefesso et

CULUM EST) SCIENTISSIME VICECOMES ! perpetuis curis et puro affectu, inserviam. Inter partes autem reipublicæ nulla animo meo carior est, Nivil concinnius tribuere amplitudo vestra, nihil quam academiæ et literæ : idque et vita mea ante- gratius accipere potuit academia quam scientias : acta declarat et scripta. Itaque quicquid mihi scientias, quas prius inopes, exiguas, incultas emisaccesserit, id etiam vobis accessisse existimare po- erat, accepit tandem nitidas, proceras, ingenii tui testis. Neque vero patrocinium meum vobis subla copiis (quibus unice augeri poterant) uberrime tum aut diminutum esse credere debetis : nam et ea dotatas. Grande ducit munus illud sibi a perepars patroni, quæ ad consilium in causis adhibendum grino (si tamen peregrinus sit, tam prope consanspectat, integra manet; atque etiam (si quid gravius guineus) auctius redire, quod filiolis suis instar acciderit) ipsum perorandi munus (licentia regis patrimonii impendit; et libenter agnoscit hic nasci obtenta) relictum est; quodque juris patrocinio Musas, alibi tamen quam domi suæ crescere. Credeerit, id auctiore potestate compensabitur. Mihi verunt quidem, et sub calamo tuo, qui, tanquam in votis est, ut quemadmodum a privatorum et clien- strenuus literarum Alcides, columnas tuas, mundo telarum negotiis ad gubernacula reipublicæ transla- | immobiles, propria manu in orbe scientiarum, plus

:

ultra statuisti. Euge exercitatissimum athletam, | vestris hauserim, incrementa ipsarum vobis repenqui in aliorum patrocinandis virtutibus occupatissi- denda existimavi. Spero itidem fore, ut hæc nostra mus, alios; in scriptis propriis teipsum superasti : apud vos, tanquam in solo nativo, felicius succres. quippe in illo honorum tuorum fastigio, viros tan-cant. Quamobrem et vos hortor, ut salva animi tum literatos promovisti, nunc tandem (O dulce pro- modestia, et erga veteres reverentia, ipsi quoque digium !) etiam et literas. Onerat clientes beneficii scientiarum augmentis non desitis : verum ut post hujus augustior munificentia; cujus in accipiendo volumina sacra verbi Dei et Scripturarum, secundo honor apud nos manet, in fruendo emolumentum loco volumen illud magnum operum Dei et creatutransit usque in posteros. Quin ergo si gratiarum rarum, strenue et præ omnibus libris (qui pro comtalioni impares sumus, juncto robore alterius seculi mentariis tantum haberi debent) evolvatis. Valete. nepotes succurrant, qui reliquum illud, quod tibi non possunt, saltem nomini tuo persolvent. Felices illi, nos tamen quam longe feliciores, quibus honorifice conscriptam tua manu epistolam, quibus ocula- VII. ALMÆ MATRI ACADEMIÆ CANTABRI. tissima lectitandi præcepta, et studiorum concordiam,

GIENSI. in fronte voluminis demandasti: quasi parum esset Musas de tua penu locupletare, nisi ostenderes quo Cum vester filius sim et alumnus, voluptati mihi modo et ipsæ discerent. Solenniori itaque osculo erit, partum meum nuper editum vobis in gremium acerrimum judicii tui depositum excepit frequen- dare : aliter enim velut pro exposito eum haberem. tissimus purpuratorum senatus; exceperunt pariter Nec vos moveat, quod via nova sit: necesse est enim minoris ordinis gentes; et quod omnes in publico li- talia per ætatum et seculorum circuitus evenire. brorum thesaurario, in memoria singuli deposuerunt. Antiquis tamen suus constat honos; ingenii scilicet: Dominationis vestræ studiosissima, nam fides verbo Dei et experientiæ tantum debetur.

ACADEMIA OXONIENSIS. Scientias autem ad experientiam retrahere non conE domo nostra Congregationis

ceditur: at easdem ab experientia de integro exci20 Decem. 1623.

tare, operosum certe, sed pervium. Deus vobis, et studiis vestris faveat.

VI. FRANCISCUS BARO DE VERULAMIO,
VICECOMES SANCTI ALBANI, PERCELEBRI
COLLEGIO SANCTÆ ET INDIVIDUÆ TRINI.
TATIS IN CANTABRIGIA SALUTEM.

Filius vester amantissimus,

FRANC. VERULAM, CANCEL. Ex ædibus Eborac. Oct. 3, 1620.

• Viz. Novum Organum.

Res omnes earumque progressus initiis suis debentur. Itaque cum initia scientiarum e fontibus

FINIS.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

nesty, ib.

ABATOR, who is so called, i. 576, how and when he may | Advice, how to be given and taken, i. 301.
become lawful owner of another's lands, ib.

Advice to Sir George Villiers, i. 508. Vide Villiers.
Abbot, George, archbishop of Canterbury, ii. 170.

Advocates, i. 305, surprising that their confidence should
“ Abecedarium Naturæ,” i. 180.

prevail with judges, ib. what is due to and from them, ib.
Abettor, several ways of becoming so, i. 675.

Advowsons, cases relating thereto explained, i. 548, 558,
Abilities, natural, like plants, want pruning, i. 301.

560.
Abjuration, in what cases a man shall be obliged to abjure | Ægypt hath little rain, i. 170. Ægyptian conserving bodies,

the realm, i. 646, several cases thereof, with the proceed- 171, their mummies, ib.
ings relating to them, ib.

Æneas Sylvius, his remark on the conduct of the popes and
Absolution, whether that in our liturgy is not improper, i. lawyers, i. 320, says, that had not christianity been sup-
356, is of two sorts only, ib.

ported by miracles, it ought to be received for its ho-
Absque impetitione vasti,” the sense and meaning of this
clause cleared up, and stated by the words themselves, Æquinoctial more tolerable for beat than the torrid zone,
by reason, by authorities, by removing contrary autho. i. 130, three causes thereof, ib.
rities, by practice, i. 620_623, it gives no grant of pro- | Æsop, his fable of the frogs in a great drought, i. 256, of the
perty, 621, how this clause came first to be used, 621, cat and the fox, ib. of the fainting man and death, 257.
622

Æthiopes, feshy and plump, why, i. 130.
Academics, acknowledged by all sects to be the best, i. 255. Aëtites, or eagle-stone, i. 104.
Acceleration of time in works of nature, i. 119, in clarifi. Ætna compensateth the adjacent countries for the damages

cation of liquor, ib. in several maturations, 120, as of it doth, i. 149.
fruits, ib. of drinks, ib. of.metals, 121. Acceleration of Ætna and Vesuvius, why they shoot forth no water, i. 173.
putrefaction, 122. Acceleration of birth, 124, of growth Affectation of tyranny over men's understandings and be-
or stature, ib. three means of it, 124, 125. Acceleration liefs, i. 201.
of germination, 131, by three means, namely, mending Affections of beasts impressed upon inanimate things, i. 198,
the nourishment, ib. comforting the spirits of the plant, three affections which tie subjects to sovereigns, 794, no
ib. making way for the easy coming to the nourishment, heat of affection without idleness, 532.
ib. Several pregnant instances thereof, 132. Accele- Affidavits in chancery, in what cases not to be allowed, i.
ration of clarification in wine, 173.

720, 721.
Accessary, how one man may become so to the act of an- Africa, why so fruitful of monsters, i. 137, the people there
other done by his order, i. 562.

never stir out after the first showers, 176.
Aches in men's bodies foreshow rain and frost, i. 178. Ayaan, is always rightly translated “ charity” in the Rhe-
Acquests, new ones, more burden than strength, i. 756. mish version, i. 536.
Act, not to be confounded with the execution of the act, Agaric works most on phlegm, i. 145, a spongy excrescence

nor the entire act with the last part of it, instances, i. on the roots of trees, 150, 153, a putrefaction, 150.
548, 549.

Agathocles, i. 314.
Act of parliament, a rule to be observed where that is Age. See Youth.

donor, i. 610, five acts relating to the distinction of the Age of discretion, at what time allowed to be by our law,
body natural and politic of the king explained, 662, 663, ii. 75.
et seq. of 1 Jac. I. relating to the punishment of witch- | Age, its excellency in four things, i. 319, its inconveniences
craft, 676.

and difficulties with regard to action, 295.
Acting in song graceful, i. 292.

Agesilaus, i. 314.
Active men, wherein preferred to virtuous, i. 300.

Agrippa raised by Augustus, i. 282.
Actium, battle of, decided the empire of the world, i. 286. Agues proceed mostly from obstruction of the humours,
Administration, how a property in goods, &c. may be gained i. 122.

by letters thereof, i. 587, what bishop shall have the Aid, a certain sum of money so called, its uses, i. 578.
power of granting them in disputable cases, ib. two cases Air turned into water, i. 86, by four several ways, 87, in-
in the deaths of executors and administrators where the stances tending thereto, 94, converted into a dense body,
ordinary shall administer, 588.

a rarity in nature, 86, increases in weight, and yields
Administrators, their office and authority in some parti- nourishment, ib. hath an antipathy with tangible bodies,

culars, i. 587, in what cases the ordinary is to commit 94, converted into water by repercussion from hard bo-
administration, 588, they must execute their authority dies, ib. Air turned into water by the same means as
jointly, ib. may retain, ib.

ice, ib. meddles little with the moisture of oil, 96, elision
Admiralty, how to be ordered after the union, i. 458, 459. of air a term of ignorance, 101. Air condensed into
Adrian VI. i. 319.

weight, 86, 167. Air pent the cause of sounds, 100, 101,
Adrian the emperor, i. 323, mortally envied in others the eruptions thereof cause sounds, 100. Air not always

qualities he excelled in, 267, instances of his misplaced necessary to sounds, 102, 103, thickness of the air in
bounty and expense, 67).

night, contributes to the increasing and our better hear.
Adversity, i. 264, resembles miracles in its command over ing of sounds, than in the day, as well as the general
naturez. ib. fortitude its proper virtue, ib.

silence, 103. Air excluded in some bodies, prohibiteth
VOL. II.

3c

9

a

« ͹˹Թõ
 »