Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

Imperatoris nomen a belli ducibus mutuatum, ii. 418. Instantiæ certæ locandæ inter historiæ probatæ relationes,
Imperii dignitas pendet a subjectis, ii. 307. Supra vo. ii. 467.
lentes magis honorificum, ib.

Instantiarum prærogativæ, ii. 471. Solitariæ, ib.
Imperium scientiæ celsissimum, ii. 367. De imperio doc. Instantiæ migrantes, ii. 471. Ostensivæ, ib. Nudam os
trina, 398.

tendunt naturam in summo gradu potentiæ, 472. Clao-
Imperii fines quomodo proferendi, ii. 414. Hispanorum, destinæ in rudimentis suis, ib. Constitutive, 473. Cop-

416. Magnitudo quomodo obtinenda, 415. Mensuræ et formes sive parallelæ, 474. Sunt nobilissimæ, 475.
calculis subjicitur, ib.

Monodicæ, ib. Deviantes, ib. Quomodo differunt a
Impetus animi cohibendus, ii. 409.

monodicis, ib. Limitaneæ, ib.
Impinguatio soli maxime a nitrosis, ii. 580.

Instantiæ potestatis, ii. 476. Comitatus, 477. Subjunctive
Impiorum misericordiæ crudeles, ii. 402.

sive ultimitatis, ib. Federis seu unionis. 478. Crucis,
Impostorum mores, ii. 749.

479. Divortii, 483. Lampadis, seu informationis primæ,
Imposturæ et credulitas quantum literis noceat, ii. 298. 483. Januæ, ib. Citantes. 484. Viæ, 487. Supple-
Impost uræ tria genera, ii. 749.

menti, ib. Persecantes, 488. Practicæ, ib. Matbe-
Impressiones animi in corpus, et vice versa, ii. 344.

maticæ. ib. Propitiæ, ib. Virgæ seu radii, 488. Curri-
Imprimentia quænam vehicula dicantur, ii. 601.

culi, 490. Quanti, 491. Luctæ, ib. Innuentes, 49
Impudicitia pessima Circes transformatio, ii. 381.

Polychrestæ, ib. Frigoris, 499. Instantiæ magicæ, 502
Inæqualitas dissolutionis mater, ii. 599.

Instantiarum usus, ii. 503.
Incensiva non sedant spiritus, ii. 581.

Instauratio legum qualis, ii. 423. Instaurationis magnæ
Incertitudo legum unde oritur, ii. 419.

pars destruens, 452.
Increpatio Paulina, ii. 297.

Instinctus animantium, ii. 356.
Incus per malleum calescit, an rubescat, ii. 466.

Institutionibus juvenes ad ardua juris diligentius præps-
Indiæ Occidentalis inventionis causa, ii. 355. Ejus thesauri randi, ii. 424.

maris imperio accedunt, 418. Indiæ status Europæ Instrumenta non grandissima, sed aptissima opus perfici-
sorti comparatur, 456. Mos apud eos excitandi ignis, unt, ii. 412.
460.

Instrumentorum veræ intentiones confirmandæ, ii. 421.
Indigenarum numerus, ii. 416.

Insulanorum natura, ii. 574. Insula Atlantis, 64).
Individua sensum percellunt, ii. 314.

Integumenta animalium, ii. 569.
Indigentiæ motus, viz. spiritus, cordis et respirationis, ii. Intellectualis globi descriptio, ii. 649, et seq.
595.

Intellectus humanus sibi permissus, qualis, ii. 284. Intel.
Indorum cis Gangem longævitas, ii. 575.

lectus humani adoratores, sive intellectualistæ, 300.
Inductionis forma vitiosa et incompetens, ii. 356, 450. Magis afficitur affirmativis quam negativis, 364. Est

Vitiosa et legitima, 362. Per enumerationem simpli. globus crystallinus universi, 408. Intellectus sibi per.
cem, mala est, 441. Clavis interpretationis, 460. In- missus, 434.
ductionis veræ fundamenta, 468.

Intellectus humanus, ii. 435. Ejus impedimentum et
Induratio, ii. 566.

aberratio unde, ii. 436.
Indusium oleo cur liniendum, ii. 585.

Intellectus, quæ in usum intellectus ulterius ministranda,
Inedia morbo laborantibus minus gravis, ii. 594.

ii. 468.
Ineptum Græce non dicitur, ii. 367.

Intellectus tabes, si vanis accedat veneratio, ii. 656.
Infantes quasvis mulieres matres vocant, ii. 337. In utero Intellectus perfectio tres requirit administrationes, i.
matris, 344.

669.
Influxus stellarum, 335.

Intemperantiæ philosophiarum, ii. 440.
Informatio prima in quavis causa judicem maxime occupat, Inteneratio desiccati, ii. 565, 598. Per interius et exte.
ii. 408.

rius, 592. Carnis exhaustæ, 593. Crassiorum, 598
Infusiones, ii. 491.

Inteneratio corporis quomodo commode fit, ii. 592.
Ingenia secundum climata, ii. 375. Ingenia in studiorum Intentio legis unde pretenda, ii. 423.
delectu pensitanda, 386.

Intentiones prolongandæ vitæ, tres, ii. 562, 578.
Ingenia audacula sine judicio se ingerunt, ii. 411. Ex in- Interitus rerum nullus, ii. 597.

geniis principes judicantur, 409. Ad ea exercenda modi | Interpretatio naturæ quid, ii. 357, 457, 468.
duo, 386. Gravia plus dignitatis quam felicitatis ha- Interpretatio Scripturæ, ii. 429. Methodica et soluta, ib.
bent, 412. Ingeniorum characteres, 394. Diversitas Omnis a sensu incipit, 483.
sive discrimen eorum, 437.

Interpretatio naturæ, de ea sententiæ, ii. 682. Modus
Ingenium irritatum tandem noscitur, ii. 316. Ingenii procedendi in ea, 669. Bodlæi sententia de hoc opere,
libertati favendum, 386. Pravi et malevoli descriptio,

646, et seq.
404. Non omnes ingenio judicandi, 409.

Interpretationis impedimentum, ii. 682.
Ingratitudo erga benemeritos, ii. 405.

Interpretis de moribus, ii. 682, de officio, 683.
Inimici, ii. 373.

Interrogatio prudens dimidium scientiæ, ü. 36). In fine
Initus maris, necessarius ad ovum fæcundandum, ii. 598. interrogationis vocem elevare moris est, 368.
Injustitiæ fons triplex, vis, illaqueatio, et rigor, ii. 418. Invenire, quid sit, ii. 360.
Innovatio, ii. 384. Non periculosa in artibus æque ac in Inventa quasi novæ creationes, ii. 457.
civilibus, 447.

Inventa hominum admodum imperfecta et immatura, ii.
Inquisitio causarum efficientium et materialium, ii. 340. 636. Ejus rei causa, ib. et seq.
Inquisitio de gravi et levi, ii. 361.

Inventarium opum humanarum, ii. 341. Defuncti, 355.
Inquisitio de forma calidi, ii. 460. Inquisitionis legitimæ Inventio et memoria, ne dividantur, in exercitiis scholas
vera norma, 409.

ticis, ii. 310.
Inquisitio ardua de vita prolonganda, ii. 561. Duplex in- Inventio Cereris Pani tribuenda, ii. 326. Inventio vitis,

quisitio de deprædatione corporis et refectione, 562. 328. Inventionis logicæ species, 360.
Articuli particulares ejus, ib. 'Inquisitio de frænatione, Inventionis duæ species, ii. 355. Artium et scientiarum
motus, 582. Inquisitio acris vitam abbreviat, 583. In- desideratur, ib.Inventio rerum tribuitur casui potius
quisitio de sono et auditu, 602. Inquisitio de magnete, quam arti, 356. Bestiis et avibus, ib. Inventionis ge-
612. Inquisitio de versionibus, etc. corporum, 614.

Argumentorum non proprie inventio, ib.
Inquisitio de luce et lumine, ib. Inquisitio de motu, Topica particularis apprime utilis, inventionis subjectis
618. Inquisitiones de fluxu et refluxu maris, 627. Ad appropriata, 361. Dialecticæ inventio, 444. Tormed-
inquisitionis compendia prærogativæ, 670.

nera, 360.

torum igncorum inventio, 45). Fili bombycini, et acus
Insaxatio sive petrefactio, ii. 558.

nauticæ, ib. Inventio papyri, typographiæ, et atramenti,
Insectorum partes singulæ diu moventur, ii. 595.

ib. Inventum scaphæ, quæ homines sub aquis Fehere
Insitio in arboribus sylvestribus raro tentatur, ii. 357. possit per nonnulla spatia, 498.
Insitio surculi vel virgulti in proprium truncum insolens, Inventores rerum et artium, ii. 301, 687. Tractatus qui
ii. 569.

habentur de iis sunt infructuosi, 317. lis divini honores
Insomnia, ii. 594.

tribuuntur, 456.

Inventum Fracastorii de sartagine calefacta in usum apo- ocriter excultus, rb. In voluptatibus moderatus, ib.
plecticorum, ii. 478, 546, 640.

Studium popularitatis ei exitium, ib.
Invia virtuti nulla est via, ii. 407.

Juniæ Caii Cassii uxoris ætas, ii. 571.
Invidia hominum, ii. 374. In rebus publicis non nocet, 380. Juniorum institutio literatis committitur, ii. 295.

Invidorum mos, 297. Invidia bonorum post niortem Juno, ii. 380.
exstincta, 380.

Jurisconsulti illustriores casus et novas decisiones scriptis
Invidia carpit spiritus et corpus, ii. 582.

mandant, ii. 347. De legibus scribentes tanquam e vin-
Inunctio, ii. 585, 592.

culis sermocinantur, 418.
Jobi quæstio, ii. 292. Liber ejus mysteriis naturalis phi- Jurisdictiones quæ statuunt, ex arbitrio boni viri, ii. 419.
losophiæ plenus, 302.

De iis altercationes ne alantur, 425.
Joannes Saxoniæ dux mortem contempsit, ii. 343.

Jus possessione in quibus transfertur, ii. 381.
Joannes de Temporibus longævus ad miraculum perhibetur, | Jus publicum privati custos, ii. 418. Juris privati firma-

574. Quomodo se conservasset ad annos trecentos, 584. mentum, ib. Latet sub tutela juris publici, ib. Ex qui-
Joannes Scotus, subtilis et scholasticus, sepultus pro mor.

bus exemplis hauriendum, 420. Jus æquum et strictum
tuo, 596.

iisdem curiis ne deputentur, 421. Jus enucleandi modus,
Joci, ii. 383. Politicum est transire a serio ad jocum, 424. Jura a juratis judicibus sumenda, 425.
etc. ib.

Juscula viridi tritici, ii. 589.
Jocularis ars sensuum deceptio, ii. 351.

Justi manet memoria, ii. 401.
Josephi venditio in Ægyptium, ii. 325.

Justinianus obsoleta vocat antiquas fabulas, ii. 422.
Joviniani imperatoris mors, ex parietibus recenter deal. Justiniani opus non ætate erudita instauratum, ii. 423.
batis, ii. 594.

Justitia, ii. 381. Ultrum ab ea deflectendum propter sa-
Iphicratis verba ad Lacedæmonios, ii. 706.

lutem patriæ ? 393.
Iracundis cum hominibus ne res nostras misceamus, ii. Justitia universalis, ii. 418.
405.

Justus miseretur etiam jumenti, ii. 402.
Ira molli responsione frangenda, ii. 400.

Juvenes præpropere addiscunt logicam et rhetoricam, ii.
Iris, unde, ii. 315. Solvitur in ventos, 525. Iridum arti. 310.
ficiosarum imitatio, ii. 358.

Juvenes non esse idoneos moralis philosophia auditores, ii.
Irridendi cacoethes, ii. 393.

396. Multo minus politicæ, ex sententia Aristotelis, ib.
Irrigatio feracitati confert, ii. 565.

Juvenescere, ii. 577.
Irritatio alicujus ingenium prodit, ii. 316.

Juventutis cum senectute comparatio, ii. 596. Juventutis
Irroratio in ædibus, gelu madido, ii. 554, 555. Irroratio instauratio, 340. Juventus pænitentiæ campus, 378.
corporis per potus, ii. 587. ,

Juventutis institutio collegiata probanda, 386.
Isaacus Hollandus chenista, ii. 685.

Ixionis fabula spes vanas arcet, ii. 293. Ixion centauros
Isocratis ætas, ii. 571, 583.

et chimæras progenuit, 340.
Italia antiqua, ii. 416.
Italicum adagium, ii. 408.

K
Italorum mos, ii. 408.
Iter pigrorum quasi sepes spinarum, ii. 404.

KALENDARIUM dubitationum et falsitatum desideratur, li.
Ithacus, ii. 373.

337.
Judæ et Issacharis benedictiones non conveniunt, ii. 416.

L
Judici tutissimum audire alteram partem, ii. 403.
Judex personas non respiciat, ii. 404. În judice facilitas LABOR omnia vincit, ii. 356.

morum, quam corruptela munerum, magis perniciosa, ib. Labores manuum et linguæ separati, ii. 405.
Judex quis optimus, 421.

Lacedæmonii qualia gesserunt bella, ii. 417.
Judicium sive ars judicandi, ii. 362. Quomodo differt ab Lacrymæ vegetabilium, quid, ii. 569.
inventione medii, ib.

Lactantius, ii. 337.
Judicandi artis appendix desideratur, ii. 364.

Lacus, nullo stridente vento, mire intumescunt, ii. 524.
Judicationes judicationum, 364.

Lætitiæ gaudiis præstant, ii. 582.
Judicia De inscrutabilia, ii. 321. Judicium per inductionem Lævor per accidens desiccat, ii. 564.

et syllogismum, 362. Corruptum tribuit honestatem Lanea, quandoque linteis præferuntur, ii. 585.
inscitiæ et simplicitati, 393.

Lapides longævi, ii. 562.
Judicia anchoræ legum, ii. 424.

Lapides ex parte boreæ citius absumuntur, ii. 562.
Judicium infame cavendum, ii. 405. Judicia Dei impiorum Lapis angularis, cui innitendum, ii. 414. Lapidum accretio

machinas subvertunt, 414. Non facile sunt rescindenda, sive generatio, 495. Lapides et lateres, 500.
426. Per personas et causas fictas tentari non debent, Laquei non sunt pejores quam legum pænalium, ii. 422.
ib.

Largitiones, ii. 418.
Judiciorum vacillatio unde, ii. 426, etc.

Lassitudo nocet, ii. 582.
Juga montium, ii. 580.

Latens processus quid, ii. 459, 467, 670.
Juliani edictum adversus christianos, ne ad scholas mitte- Lateres ignem passi, diu durant, ii. 563.
rentur, funestissimum, ii. 302.

Latinus rex octingentenarius cum filio sexcentenario, fidei
Julius Cæsar rerum bellicarum et optimarum artium gloria dubiæ, ii. 573.

floruit, ii. 292. Educatio et eruditio ejus, 305. Scripta | Latitudo legis non ex præambulo, sed ex corpore legis
et libri ejus, viz. Commentarii, ib. Analogia, ib. Anti- petenda, ii. 423.
Cato, ib. Apophthegmata, ib. Doctrina Cæsaris non Latrocinium publicum ubi fontes justitiæ turbantur, ii. 405.
cedit potentiæ ejus, ib. Computatio anni ab ejus edicto Lavatio corporis in frigida, ad longitudinem vitæ confert,
emendata, ib. Unico verbo seditiosos in exercitu com- ii. 586. În calida rejicitur, ib.
primit, ib. Regis nomen affectabat, ib. Dictum ejus Laudari nemo debet coram, ii. 392.
durius Metello ærarium recludenti, ib. Quam acriter Laudes variorum variæ, ii. 373. Moderatæ prosunt, im-
perstrinxit Syllam in deponenda dictatura, 306. Con.

portunæ nocent, ii. 406.
scripsit librum apophthegmatum, 321. Mors ejus, 327. Laus apud Græcos suspiciosa, ii. 373, 374.

Saliva vulgi,
Ab initio orator et causas egit, 410. Quomodo impo. 379. Laus est virtutis ancilla, 381.
tentiam arcanarum cogitationum prodidit, 407. Amici Lectio est conversatio cum prudentibus, actio cum stultis,
ejus per vitam Cæsaris jurare solebant, 410.

ii. 382.
Julius Cæsar, appetitu turbidus, judicio et intellectu Lectionibus in publicis quid desideretur, ii. 309. Consul.

serenus, ii. 739. Ad se cuncta retulit, ib. Potentiæ tationes et visitationes iis promovendis necessariæ, 310.
magis, quam dignitati, studebat, ib. Summus simula- Legatus pontificis facetus, ii. 409.
tionis et dissimulationis artisex, ib. Actionum huma- Legis verba, ii. 385. Lex in equulio tyrannis pessima, ib.
narum peritissimus, 739, 740. Quomodo viam sibi ad Leges amicitiæ et gratitudinis, 393.
regnum sternebat, 740. Virtus ejus in bellicis rebus Leges justæ historiæ severæ, ii. 320. Legis sententia ad-
maxima, ib. Amicos quales delegit, ib. Literis medi. versus verba, 360.

Leges sint certæ, ii. 419. Plurimum differunt, ib. Finis historia propria seorsum attribui debet, 314. Quibos

ad quem leges debent intueri, 419. Legum leges, ib. operibus amplificentur, 309. Verborum tessera, 366.
Penales, multo minus capitales, non sunt extendendæ, Literarum elementa surda, 367. Literarum aptitheta,
ib. Reipublicæ anchoræ, 424. In iis a gangræna ca- 382. Quid ad literarum perfectionem spectat, 408. Jam
vendum, 422. Antiquæ fabulæ non intermiscenda, 425. tertio ad mortales rediisse videntur, 426.
Multi casus omissi, 419. Legibus nemo sapientior esse Literarum dignitatis diminutio, unde, ii. 394.
debet, quatenus accipiendum, 422. De legibus obsoletis, Literarum summa voluptas, ii. 307. Earum monumenta
ib. De legibus scripserunt philosophi et jurisconsulti, diutius durant quam quæ manufacta sunt, 308. Periodus
418. Sed melius cives, ib. Optima lex quæ minimum tertia (quæ nostro hoc seculo est) Græcos et Romanos
relinquit arbitrio judicis, 421.

longo intervallo superat, 426.
Legum dignitas, ii. 419. Legum scopus et finis, ib. In- Literata experientia qualis, ii. 357, passim.

certitudo duplex, ib. Extensio, ib. Moralium magna Literata vita, quid possit ad longævitatem, ïi. 576.
pars sublimior est, quam quo lumen naturæ possit as. Literati soli negotiis delectantur propter se, ii. 293. Non
cendere, 427. Expurgatio sive digestum novum, 422. conductitii, ib.
Obscuritas, ib. Regeneratio et instauratio quomodo sit | Literati ad potentes se debent applicare, ii. 296. Et tem.
instituenda, 423. De legum retrospectione, 421. Ob- pori servire, ib. Frequenter inopes, vitam umbratilem
scuritas ex quatuor causis, 422. De novis digestis, ib. degentes, 294. Eorum mores et fortuna, 295. Non
De descriptione obscura ei ambigua, 423. De modis observant decorum, 296. Neque facile se accommodant
enucleandi juris neglectis, 424. Prologi vitandi, ib. iis quibuscum vivunt, ib.
De dubiis legum tollendis, ib.

Literis et bello clari populi, ii. 292, 293.
Leguleii ad expediendas lites minime idonei, ii. 293. Lithanthraces incensi quare mortem afferant, ii. 594.
Lentiginosi magis vivaces, ii. 575.

Litorius Epius trecentenarius, ii. 573.
Leonum ætas, ii. 567.

Littora quomodo ventos præmonstrant, ii. 535.
Leporum ætas brevis, ii. 567.

Livia cum artibus mariti et simulatione filii composita,
Lepra, ii. 302.

ii. 412.
Lepræ cura balneo sanguinis tentata, ii. 592.

Liviæ ætas: optima mima, ii. 571.
Leucippi schola, ii. 437. Atomi, 439. Vide 44). Dis. Livius optimus historicus, ii. 294. De urbe Roma dictum
serit, utrum datur vacuum, 497.

ejus egregium, ib. Alexandri in Asiam expeditionem
Leucippus auctor opinionis de atomis, ii. 323. Vide 337. elevat, 299. Qualis in imagine Africani et Catonis, 394.
Leucippus et Democritus inventores opinionis de vacuo, Monitum ejus de arrogante, 399. Quantum tribuit
ii. 655.

Catoni Majori, 407. Dicit Alexandrum non aliud quam
Leucophlegmatiæ diæta, ii. 565.

bene ausum vana contemnere, 449. Ejus prodigia pro
Leves gustus in philosophia quid moveant, ii. 292.

suspectis, 475.
Lex militaris Davidis de manentibus ad sarcinas, ii. 309. Lixivium pectendo et fricando capiti idoneum, ii. 585.
Lex Mosis Christi præfiguratio, ii. 302.

Loca excelsa et depressa, quoad longævos, ii. 574.
Lex vim sapiens, ii. 418.

Loci communes, eorum usus, ii. 365. Syntaxes eorum,
Lex perplexa, ii. 422. Regulæ Lesbiæ, 423.

quæ habentur, nullius sunt pretii, ib. İn promptu ha-
Liber “ De Officio Regis ” auctore Jacobo Angliæ rege, bendi in utramque partem disputati, 378.
392.

Logica et rhetorica non a pueris, sed a provectioribus trac-
Liber Ciceronis “ De petitione Consulatus,” ii. 400. Uni. tanda, ii. 310.

cus sui generis ab antiquis conscriptus, ib. Libri con- Logica et ethica continent doctrinam circa facultatum
troversiarum in theologia nimio plures, 429.

animæ objecta, ii. 352.
Liberales artes que ad auditum et visum spectant, ü. 350. Logicæ nugæ, ii. 351. Logica de intellectu et ratione
In quo statu reipublicæ florent, 351.

tractat, 354. Spinosæ subtilitatis laqueus secundum
Liberis aucti præcipue sunt soliciti de futuris temporibus, quosdam, 355. Artes logicæ quatuor, ib.
ii. 308.

Logica, ii. 433. Naturalis, 455. Per inductionem, ib.
Libertas arbitrii, ii. 354. Libertas sermonis, 409.

Logica ingratum quid sonat, ii. 667.
Libri politici, ii. 396.

Longævi, regiones quæ longævos alunt, ii. 574.
Libri auxiliares, ii. 424.

Longæviores sunt homines in regionibus frigidioribus, i.
Libros nuncupandi mos receptus, ii. 296. Quibus et quo. 574. In insulis quam locis mediterraneis, ib. In locis

modo nuncupandi, ib. Libri duo Scripturarum et crea- excelsis quam depressis, ib.
turarum, 303. In philosophia naturali et medicina haud Longævitas animalium, ad eam quænam conferunt, i. 568.
unica subsidia e libris petenda, 310. Libri historiæ Ex gestatione uteri, ib. Non minuitur a decursu secu.
naturalis fabulosi plus nimio plurcs, 315. Libros spec- lorum, 574. In antris et speluncis, 584. Ex diæta, non
tantes ad munus vel artem auctoris unum duntaxat medicinis temporariis expectanda, 601.
vitium occupat, 392. Libri priscorum scriptorum, quare Longævitatis signa prognostica, ii. 575, et seq.
parum prosint, 396.

Longitudo ventorum, quid, ii. 529.
Lignorum ad infusiones usus, ii. 586.

Loquaces qui senescunt, ii. 596.
Liguria, ii. 327.

Loquacitatis et silentii antitheta, ii. 383.
Limites ventorum varii, ii. 528.

Loquendum et vulgus, sentiendum ut sapientes, 364.
Lineæ semper divisibiles, ii. 436.

Lucæ evangelistæ ætas, ii. 572.
Lineæ spirituum, ii. 598.

Luceia in scena centum annis mimam egit, ii. 571.
Linguarum confusio post diluvium, ii. 301. Linguæ sunt Lucianus philosophum parasitum describit, ii. 296. Jovem

vehicula scientiæ, 302. De linguis qualis tractatus de- impetit, 299. Mos ejus cynicus, 392, 393.
siderandus, 367. Linguarum variarum proprietates, ib. Lucidorum, sive lucentium quorundam (absque igne) ex.
Lintea suspecta præ laneis, ii. 585. Putrefactio lintei in empla, ii. 353.
combustione, 566.

Lucidorum diaphaneïtas, ii. 616.
Liquefactio unde oratur, ii. 597.

Lucis forma non inquisita, ii. 353.
Liquefactio colliquatio spirituum, ii. 597.

Lucis communicatio, ii. 473.
Liquidum tangibile non natura calidum, ii. 462.

Lucius Commodus eruditus, ii. 304.
Liquores dulcorati jecori utiles, ii. 588.

Lucius piscis, ii. 568.
Liquorum acrimonia, ii. 463.

Lucretia, ii. 327.
Lis et amicitia sunt rerum principia juxta Empedoclem, Lucretii dictum, quo literarum voluptatem depingit, ii.
ii. 698.

307. Atheniensibus laudem inventionum tribuit, ii

. 456.
Literæ reverentiam legum non convellunt, ii. 294. Sed Lucri et victus causa plerique scientiam appetunt, i. 301.
emolliunt mores et sequaces reddunt, ib.

Lullii ars imposturæ, ii. 372.
Literæ quid efficiant, ii. 293. Animum non reddunt in- Lunæ fabula ad Endymionem dormientem se demittentis,

certum, ib. Neque animos efficiunt magis pertinaus, et ii. 326. Ejus ætatis observatio in plantationibus non
difficiles, ib. Humaniores religioni duo officia persol- frivola, 336. Lunæ radii an ignem concipiant per spe.
vunt, 302. Magis locupletant quam regna, 307. Literis cula, 357. Vide 461. Ejus substantia corporea, 48).

Ejus superficies inæqualis, 484. Quantum ejus obser- | Malacissatio corporis, ii. 592. Balneo, ib. Malacissa-

vatio inserviat agriculturæ, nauticæ, et medicinæ, 502. tionum via brevis, 601. Ordo, ib. Malacissatio, quo-
Luna rubicundior in ortu quarto, præmonstrat ventos, ii. modo fit, ib.

525. Post solem plurimum potest, præsertim ante eclip- Malacissationes ex balneis, emplastris, et unctionibus, ii.
sin et in pleniluniis, 526. Luna quid possit super ven- 350. Per exterius fieri debent, ib. Rebus tribus ab-
tos, observatu dignum, ib. Ex ea de ventis et imbribus solvuntur, ib.
præsagia, 533. Quinta suspecta est nautis, ib. Recta, Malacum in solidum, ii. 601.
minax et infesta, ib. Est corpus opacum, 659.

Mali navis quot, ii. 530. Eorum usus et descriptio, ib.
Lunæ quid tribuendum sit in generatione ventorum, ii. Malus princeps, malus proræ, puppis, rostri, ii. 530.

526. In fluxu et refluxu maris, 629. Luna planetarum Malorum fama vergit in infamiam, ii. 401.
infima, 694.

Malorum per bona compensatio, ii. 414.
Lupus homo homini, ii. 405.

Mancipiorum usus, recepta lege Christiana abiit in desue.
Lupus multitudinem pecorum non curat, ii. 415.

tudinem, ii. 417.
Lusus ingenii poesis, ii. 355.

Mania et melancholia, ii. 344.
Lutheri temporibus orationis luxuries invaluit, ii. 297. Maniacorum stupendæ vires, ii. 350.

Item odium et contemptus contra scholasticos, ib. Manichæorum diæta, ii. 587.
Lux prima creaturum formarum, ii. 301. De ea non de- Manus instrumentum instrumentorum, ii. 355.

bita est facta inquisitio, 354. De ea Platonicum com- Manus, ii. 576.
mentum, ib. Lux per foramen immissa in locum tene- Manus constantia, ii. 641.
brosum, 359. Quomodo de luce tractandum, 614. Lux Marasmorum cura, ii. 570.
naturæ vitia potius redarguit quam de officiis plene in- Marcus Cicero, ii. 684.
format, 428.

Marcus philosophus, ii. 304. Patiens erga mores ux-
Lux de ea topica inquisitionis, ii. 614. Quibus rebus lux oris, ib.

inest, ib. Quibus deest, 615. Gradus lucis, ib. In Mare aliquando prænunciat ventos, etc. ii. 535, 545. Ma-
tensa et vibrans, ib. Colores lucis, ib. Reflexiones, ib. ris dominium est monarchiæ epitome, 417. De eo quid
Multiplicationes, ib. Effectus, ib. Mora ejus momen- senserit Pompeius et Themistocles, ib. Indiæ thesauri
tanea, ib. Processus, ib. Luci maxime cognatus sonus, ejus imperio accedunt, 418. Maris plus versus austrum,
616. Lux et sonus inter se comparantur, ib. Vide plus terræ versus boream, 523. Maris motus quinque,
Visus.

573.
Luxus eruditus, quid apud Tacitum, ii. 345.

Margaritæ porcis non projicienda, ii. 401.
Lychna in sepulchris diu durant, ii. 565. Citius sevum Margaritæ in medicinis adhibitæ, ii. 577. Earum affinitas
aut oleum absumentes, ib.

cum aliis, ib. Quibus intentionibus inserviant, quibus
Lysandri dictum perniciosum, viros perjuriis alliciendos, non, 586. Usus in cordialibus, 589.
ii. 414.

Marini venti sunt terrestribus humidiores, ii. 52). Et

vehementiores, 521, 5:22. Tepidi vel gelidi pro ratione
M

humiditatis aut puritatis, 521. Sunt asseclæ regionum

singularum, ib.
MACERATIONES, ii. 592.

Martii venti magis desiccant quam æstivi, ii. 523.
Machiavelli dictum de episcopis et monarchis, ii. 294. Martius Lucius in Ilispania, ii. 615.

Profert quod homines facere solent, 393. Laudatur, ib. Martyrum miracula multis fabulis scatent, ii. 298.
Dictum ejus de Cæsare, 396. Monitum ejus de servis Masinissæ Numidarum regis ætas, ii, 571.
tractandis, 404. Quæstio ejus de ingratitudine principis Masticatio odora, ii. 589.
et populi, ib. Quomodo tractavit politicam, 407. Viros Materia prima philosophiæ, ii. 316.
fortes nervos belli statuit, 412. Virtutem ipsam non Materia informis parabolica, ii. 324. Potentialis, 440.
magnopere curandam præcipit, in politico, 413.

Materiæ annihilatio non datur, 491.
Machinam seu fabricam fabricare aliud, aliud fabricatam Materia ventorum vapores et exhalationes, ii. 536.
erigere, ii. 392.

Materia abstracta, antiquorum nugæ, ii. 691.
Macies cum affectibus sedatis longæva, ii. 575, 576. Materia prima ex consensu antiquorum, quid, ii. 690. In-
Macilentiæ ex diæta, ii. 565.

formis, ib. Assimilatur Cupidini, 691. Equivoce phan-
Macro, ii. 404.

tastica, 693. Creatur ex nibilo, etc. 699.
Maculæ in sole, de iis conjectura, ii. 484, 655.

Materiæ quantum certum, ii. 623.
Mæcenas longo tempore ante obitum non dormisse fertur, Maternus sanguis quantum ad longævitatem, ii. 575.
ii. 594.

Mathematica quibus usibus inserviat, ii. 341. Est aut
Magellanicum fretum, ii. 475.

pura aut mixta, ib. Ejus partes et summa utilitas, ib.
Magi tres, reges, ii. 340.

Est physicæ ancilla, ib. Inter scientias maxime ab-
Magia plus habet ex phantasia quam ex ratione, ii. 299. stracta, 371. Nimiæ festinationi remedium ministrat,

Magia Persarum fabricas rerum naturalium notat, 330. 386.
Desideratur naturalis Magia, 340. Cælestis, 336. Cul. | Mathematicorum prudentia, ii. 437.
tores ejus ex schola Paracelsi prodiere, 352. Magia Matutini haustus fugiendi, ii. 588.
ceremonialis, ib. Magiæ naturalis inventa, 442. Magiæ Matutinum brodium prodest cerebro, ii. 590.
effectus, 477.

Mayz, ii. 588.
Magica et superstitiosa in historiam naturalem non recipi-Mechanicas artes temporis progressus supplevit, ii. 299.
enda, ii. 505.

Mechanica est natura subacta et factitia, 315. Me.
Magistratus viris indigentibus non committendi, ii. 405. chanicæ historiæ usus, ib. Qualis desideretur, ib. Pro.
Magistratum auctoritas ex quibus pendet, ii. 418.

ductio ejus, 340.
Magnalia naturæ quid manifestat, ii. 340. Extra vias tri- Mechanicæ artes sedentariæ animis bellicosis contrariæ, ii.
tas jacent, 360.

416, 417.
Magnanimitas in moribus non destruenda, ii. 392.

Mechanicæ artes, quales, ii. 636.
Magnes lapis metallicus ferrum attrahit, ii. 358. Num Mechanicas artes sub fabula Dædali veteres adumbrave-

ustus, aut aquis fortibus maceratus, virtutem deponet, runt, ii. 715.
359. Magnetis et ferri consensus, 502. Magnes iner. Mechanicorum error et culpa, ii. 512.
mis, 472.

Virtutes ejus varix, præse verticitate Mechanicus de veritate inquisitionis haud solicitus, ii. 449.
ferri, 481. Terrella ejus, ib. Quatuor operationes in Medeæ consilium in restituendo Pelia, ii. 592.

magnete, 494. Ejus fuga improprie sic dicta, ib. Mediani venti, qui, ii. 519. Majores, minores, ib. Medi-
Magnetis variæ actiones et virtutes, ii. 612.

ani prioris semicardinis disponuntur ad serenitatem, pos-
Magnetem laboriosissime descripsit Gilbertus, ii. 324. terioris ad tempestates, 523.
Mahometis religio omni interdicit disputationi, ii. 428. Medica ars, ii. 3433, 345. Conjecturalis, ib. Successu judi-
Mala quandoque bona causa, ii. 579.

catur, ib. Quid in ea desideratur, 318.
Malacia, cum venti marini cessent, major in medio mari Medici imperium, ii. 394. Officiun, 347. Eventu ho.
quam in litore, ii. 522.

norem reportat vel dedecus, 345.
VOL. II.

3 G

Medici magis accedunt ad ægrotos quam sanos, ii. 374. tralis aut initiativa, 370. Exoterica aut ænigmatica, ib.
Medici magis alieno studio, quam arti propriæ, intenti, ii. Per methodum traditio, ib. Partes duæ methodi, dis-

345. Naturæ obviam ire debent, 316. Et generalibus positio et limitatio, 371.
renunciare, ib. Potius in circulo quam in progressu se

Methodus impostura, ii. 371, 372. Scientiarum archi-
exercent, ib. Curationi morborum invigilarunt, ib. tectura, 372.
Morbos complures male insanabiles decernunt, 348. Eos Metin Jupiter duxit in uxorem, sensus hujus fabulæ, ii. 725.
ad ulteriorem disquisitionem revocare debent, ib. Eorum Metus gravis vitam abbreviat, ii. 582. Extremus mortem
negligentia perstringitur, 347. Medicus Judaeus Euro- affert subitam, 594.
pæos sugillat, 348. Eorum præsagia, 352. Quæ in Mezentius Deorum contemptor, ii. 407. Ejus tormentum,
medici potestate sita sunt, 394. In secundis qualitati- 422, 561.
bus utilem navant operam, 439.

Midas, arbiter inter Apollinem et Panem, ii. 323.
Medici calida sorbentis dictum, ii. 588.

Militaris potentia, ii. 417, etc. Vide Imperium, Regnum.
Medici nobiliores, ii. 560.

Militaris ars nascente republica floret, ii. 351. Ars mij.
Medici Arabes quales, ii. 684.

taris literataque proxime se consequuntur, 293.
De Medicis Tiberii dictum, ii. 572.

Militaris vita longævitati prodest, ii. 576.
Medicina authentica et positiva desideratur, ii. 349. Ejus Militiæ ordines, ii. 418.

partes tres, 346. Ejus Deus Esculapius, quare, 345. Milo gloriæ segetem perdidit, Clodio inimico sublato, ii.
Multos impostores habet, ib. Narrationes medicinales 374.
desiderantur, 347. Condensantes medicinæ, 499. Milvi in sublimi volantes serenitatem designant, ii. 535.
Medicina inservientia, ii. 310. Ejus subjectum, 345. In Milvi et aves omnes carnivoræ diuturnioris ævi, 567.

philosophia non fundata parviæstimanda, 346. Ostentata Mimæ cujusdam ætas, ii. 571.
non amplificata, ib.

Mineralia, de iis variæ quæstiones, ii. 611.
Medicinæ ad longævitatem conferentes, ii. 577. Culpa- Ministrum regium quæ deceant, ii. 309.
biles quæ, ib.

Mirabilarii et prodigiastri, ii. 315.
Medicinarum chemicarum laudes, quales, ii. 561.

Mirabilium historiæ expurgatæ usus, ii. 513.
Medicinale filum desideratur, ii. 349. Philosophia natu- Miracula Christi qualia, ii. 747. Cum miraculis aliorum

ralis et activa, medicinæ inserviens, inter desiderata, ib. comparantur, ib.
Meditationes sacræ, ii. 747.

Miracula a Deo edita sunt non ad convertendos atheos, sed
Mediterranearum insularum natura, ii. 574.

superstitiosos et idololatras, ii. 331. Servatoris qualia,
Medusæ et Persei fabula, ii. 709.

345. Naturæ miracula, 475.
Mel, ii. 563.

Longævi responsum “Extra oleo, intus Miramur vel nova vel magna, ii. 306. Mira humanz na-
melle,” 584. Quidpiam acutum habet, 587.

turæ, 343.
Mel cum balsamo cadavera conservat, ii. 358.

Misericordiæ affectus, ii. 402. Misericordiæ præcepta sub
Melancholiæ quædam genera admodum conferunt ad longæ- lege veteri, ib. Impiorum crudelis, ib. A natura homini
vitatem, ij. 579.

indita, ib. Misericordia sacrificio præserenda, ii. 748.
Membranarum inteneratio, ii. 565. Contractio, 566. Misericordiæ natura, ii. 582.
Membrificatio, ii. 485.

Misitheus Gordiani minoris pædagogus, ii. 293.
Membrorum corporis lis cum ventriculo, ii. 309.

Missilia fortius percutiunt ad distantiam aliquam, ii. 489.
Memnonis fabula quid vult, ii. 712.

Mithridatium opiatum, ii. 580. Ejus usus, ib.
Memoriæ adminiculum, scriptio, ii. 365.

Mitia animalia quare non longæva, 11. 569.
Memoria artificialis, ii. 365. De memoria confirmanda et Moderationis nonnulli dant pænas, ii. 410.

amplianda ars melior institui potest, ib. Ars memoriæ Moderna bella in tenebris gesta, quare, ii. 418.
duplici innititur intentioni, ib. Ordo memoriam juvat, Modus exercendi ingenia, ii. 386. Experiendi scientias,
ib. Memoriam roborat actio theatralis, 387. Distribu- 441. Inveniendi, 444. Operandi per moram, 501.
tio sive loci manifesto juvant memoriam, 473.

Modi septem operationis super corpora naturalia, 198
Memoriæ sive præparationes ad historiam, ii. 318. Com- | Modus processus aquæ circa expansionem, i1. 546, 547.
mentarios et registra continent, ib.

Modus processus sive apertura olei, 546. Modus pro-
Menandri dictum de amore sensuali, ii. 397.

cessus sive apertura spiritus vini, ib.
Mendacium eruit veritatem, ex Hispanorum adagio, ii. 409. Modis nondum tentatis aggrediendum quod nunquam fac-
Menenius Agrippa seditionem fabula sedavit, ii. 3:22.

tum, ii. 578. Legitimus tradendi scientias, 683.
Mens humana instar speculi incantati, ii. 363.

Molendinorum ad ventum motus, ii. 532.
Mentis pars logica et mathematica quantum differunt, ii. Momi tetrici ingeniis suis obsecundantes, ii. 373.
412. Mentis humanæ idola, 431.

Monachi chemici operculum in sublime jactum, ii. 338.
Mente capti annosi, ii. 574.

Monachi sancti longævi, ii. 586.
Mensa varia laudatur, ii. 591.

Monodica multa in natura, ii. 364.
Menstrua, ii. 501.

Monarchia Romana inter mundanas ut creditur, ultima,
Mensura temporum simplices, ii. 490.

ii. 418.
Mercatorum prudentium mos, ii. 411.

Monarchiæ arbor, ii. 416. Honor triumphi in monarchia
Mercurius in bivio, ii. 311. Ejus axillares, 326.

non conceditur, 418. Monastica vita mors civilis, 30%.
Merula ex avibus minoribus maxime longæva, ii, 568. Non vere contemplativa, ib.
Meses ventus, ii. 523.

Monocerotis cornu cordiale, ii. 577.
Metalla ascendunt in aquis quibus dissolvuntur, et ratio, Monoculo durius perdere unum oculum, quam qui utrumque
ii. 350. Sunt admodum durabilia, 562. Nulla sine ma-

habet, ii. 375.
ligna qualitate præter aurum, 586. Metallorum mixtio, Montana vita diuturna, ii. 584.

610. Separatio, 611. Variatio, ib. Restitutio, 612. Montes et rupes cavernosi unde ex iis venti frequentius
Metallica ars ante diluvium, ii. 301.

spirant, ii. 524.
Metallorum depurationes errores habent, ii. 358.

Montes glaciales quid gignant, ii. 527. Pileati conspreti
Metallorum calor intensus, ii. 465.

præmonstrant tempestates imminentes, 534. Montium
Metaphysica affinis theologiæ naturali, ii. 324.

ratio ad vitam, quæ, 574.
Metaphysica describitur, ii. 333. A physica distinguitur, Montium quorundam excelsorum cacumina ventis non

ib. Est inquisitio causarum formaliam et finalium, 338. obnoxia, ii. 5:28.
Ejus pars quæ desideratur, ib. Commendatio ejus, Cur Mora corporis calidi auget calorem, ii. 466.
339. Ejus pars secunda, ib. Producit magiam, 310. Morbi emaciantes quomodo vitam prolongent, ii. 561, 577.
Metaschematismus, ii. 437.

Morborum pestilentialium cura, 579. Morbi hæreditarii,
Metellus centenarius, ii. 573.

575. Morbi artificiales, 577. Morbis desperatis quan-
Metempsychosis, ii. 352.

doque remedium, 592. Morbi viscerum principalium,
Meteororum non invenitur aliqua historia, ii. 316. Quo- 593.

usque omne genus meteororum prænunciari possit, 335. Morbo laboranti horæ longiores videntur, ii. 377. Morbo
Meteora ignita, 460.

correpti qui dolorem non sentiunt, mente ægrotant, 594.
Methodi sermonis, ii. 369. Varia ejus genera, ib. Magis. In morbis persanandis tria consideranda, ib.

« ͹˹Թõ
 »