ห้วงรักห้วงมายา

ปกหน้า
eReader (Thailand), 18 พ.ย. 2015 - 306 หน้า

 โชคชะตาลิขิตให้ชีวิตของเขาและเธอกลับมาพบกันอีกครั้งในฐานะ ผู้คุ้มครองและคนลี้ภัย

ทว่า เขาคนผู้ชายขี้แกล้งที่ทำให้ยายขนมครกอย่างเธอร้องไห้ได้ทุกครั้งที่พบหน้า แล้วอย่างนี้ชีวิตของผู้ลี้ภัยอย่างรินนลีจะมีความสุขหรือไม่ เมื่ออยู่ภายใต้เงื้อมมือผู้คุ้มครองชอบแกล้งอย่างภูบดินทร์
"รินรู้ว่าถ้ามีมือพี่เสือประคอง รินจะไม่มีวันล้มหรือมีอันตรายเด็ดขาด" รินนลีเอ่ยขึ้นจากใจที่รู้สึก ภูบดินทร์ชะงักหันหน้ามาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่า
"ชีวิตพี่พร้อมปกป้องและประคองน้องรินเสมอ ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนๆ ขอแค่น้องรินบอกคำเดียว พี่เสือคนนี้พร้อม"

นิยาย, นิยายไทย, นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook

 

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
3
เลขส่วนเนื้อหา 2
19
เลขส่วนเนื้อหา 3
28
เลขส่วนเนื้อหา 4
38
เลขส่วนเนื้อหา 5
44
เลขส่วนเนื้อหา 6
56
เลขส่วนเนื้อหา 7
61
เลขส่วนเนื้อหา 8
79
เลขส่วนเนื้อหา 14
166
เลขส่วนเนื้อหา 15
176
เลขส่วนเนื้อหา 16
190
เลขส่วนเนื้อหา 17
208
เลขส่วนเนื้อหา 18
221
เลขส่วนเนื้อหา 19
229
เลขส่วนเนื้อหา 20
235
เลขส่วนเนื้อหา 21
238

เลขส่วนเนื้อหา 9
85
เลขส่วนเนื้อหา 10
108
เลขส่วนเนื้อหา 11
134
เลขส่วนเนื้อหา 12
144
เลขส่วนเนื้อหา 13
153
เลขส่วนเนื้อหา 22
248
เลขส่วนเนื้อหา 23
257
เลขส่วนเนื้อหา 24
276
เลขส่วนเนื้อหา 25
296

คำและวลีที่พบบ่อย

บรรณานุกรม