Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

Ibku-il A-A 246 (40). A-ti-du-um 123 bis (12).

i Ibku-Adad 270(62), 562(23), 294(45). A-li-ba-al-tum 294 (45). A-li-ba-nu 270 (62).

(44) m. Girru-rabi 294 (45). 5 Amat-ıl Ba-vu 564 (8).

Ibku-a-tum 65 (66). Amat-ili-Ištar(?) 41 (63).

Ibku-il-tum 287; 304 (32) m. Ni-idAmat-Šamaš 234 (50), 240 (49), nu-ša 565 (15).

384 (53), 291 (3) mârat ŠI-DU- Ibku-NIN-ŠAH 2.. (35). d-na-Šamê 122 (25). (ili 564 (8). ! Ibku-ir-și-tim 270, (62); m. Šamaš10 d-na-Šamaš-tu . . . m ... 87 (bei mu-ša-lim 564 (8), m. Mi-niSCHEIL a. a. O.).

Adad 122 bis (12). A-nal par)-tum m. Jarduk-ba-ni l-bi-ku-ir-și-tim 160 (52). 382 (14).

Ib-ku-Šá m. Sinidinam 286 (bei d-ni-wa-ak-ru-um 160 (52). [132).' SCHEIL a. a. O.). 15 A-ni-ta-li-mi m. Adad-idinain 304 lb-ni-MAR-TU 65 (66).

A-sar-ma m. Ili-mar-šamê 294 (45). Ib-ni-Šamaš 270 (62).
A-ap-pa-a 253 (61).

| Igmil-ba-la-ți 717 (58). Ap-pa-an-i-[bi?] 562 (23).

I-di-ja-tum 564 (8). Ap-ri-nu-um m. Apil-ili-šu 119(17). I-din-Adad m.Šumu-tati-ibni 71(36). 20 A-și-da-tum m. Bêl-ri-im TAP-0-| I-din-E-a; m. Hu-ru-rum 294 (45).

Ak-bi-aplum 105 (5). (an-ni 68 (33). I-din-Da-gan m. Šamaš-rabi 267 A-ra-bi 581 (10).

I-din-i NIN-ŠAH 378 (7). [(19). Ar-sa-nu-um 198 (22).

I-din-Sin 267 (19).
Ar-ku(?)-ta-nu 94 (28).

I-din-Šamaš, m. Ķi--tum 306 (30)
I-hi-ja-tum 198 (22).

I-kar-um-Eridu (NUNki) 270 (62). E-K1-[BI-GIM] 395 (4).

Ili-a-și-ri 72 (34). f E-li-ê-ri-ša 717 (58), mârat Hu- Ili-i-di-nam 105 (5), 285 (31) m. E-li-it 94 (28). (sâlum 98 (56). Nabi-ili-šu 104 (42). El-me-šum 72 (34).

Ili-z-ki-ša-am 104 (42). 30 El-ta-ni 105 (5), 74 (11).

Ili-îrba 294 (45), m. Sin-idinam E-mu-uk-šu-da-an 234 (50), 378 (7). | 565 (15). E-ri-ib-Sin 74 (11)..

Ili-e-ri-ba-am 253 (61), m. A-baE-ri--tum 71 (36).

ab(?)-um 119 (17). Erišti-il UR-RA 68 (33).

I-li-e-ri-ba-am m. A-ku-nu-um 119 35 E-tel-Ištar 72 (34).

1. (17). E-tel-bi-Šamaš 717 (58).

I-li-ê-ri-m. Šamaš-ba-ni 68 (33). E-tel-Sin 294 (45), 119 (17). Ili-u-sa-ti 44 (47).

lli-u-Šamaš 287 (bei SCHEILa.a. (.). l-ba-lu-270 (62).

Ili-ba-nim 572 (20). l-bi-Sin 41 (63)

Ili-li--mi m. UR-RA-ni-šu 378 (7). 40 l-bi-Šamaš 287.

lli-mâr-šamê 294 (45). Ib-bu-tum 253 (61).

| Il-ba-kar-am 56 (48).

Ilu-a-wi-lim-ra-bi m. Šamaš-na-șir | Gi-mi-lum 144 (54).

87 (bei SCHEIL a. a. C.). Gimil-E-a 58 (70).
Ilu-i-bi-šu 160 (52).

Gimil-ku-bi 384 (53).
Ilu-ka-Šá m. Warad-ili-šu 562 (23). Gimil-ken-nu-um 270 (62).
5 Ilu-ni-ba-la-țu 294 (45). [(22). il Girru-ra-bi 294 (45).

Ilu-ni-ba-la-tu-um m. Arcanum 198 Gu-ru-du-um 123 bis (12).

Ilu-šu-ba-ni 72 (34), 58 (70), 270(62). Da-mi-ik-Marduk 257 (68).

Im-gur-Sin 128 (9), 469(18),581(10).
10 Im-gur-Samaš 267 (19).

Warad-An-nu-ni-tum m. Še-li-bu-
Im-gur-rum 270 (62).

um 198 (22).
Im-gur-ra-tum 144 (54).

Iarad-ili-šu 562 (23).
I-na-UD m. Warald)za 61 (43). Warad-ilu-ra-mu 65 (66).
În-E-a 253 (61)

Warad-UR-RA 122 bis (12).
15 In-bu-um 160 (52).

Warad-Bi-li-tum 246 (40).
In-šir-ra 234 (50), 240 (49). Warad-Bu-ni-ni 287 (bei SCHEIL
-mi-Adad 270 (62).

a. a. O.).
U-ba-rum m. Ta-ri-bu-um 306(30) Warad-sa 564 (8).
U-sal-lum 123 bis (12).

Warad-ku-bi (DUB-SAR) 87 bei
20 UH-Kl-idinam 717 (58).

SCHEIL a. a. O.).
Um-mi-:NIN-GAL 104 (42). Warad-Marduk 168;94(28), 72(34)

Warad i MAR-TU 160 (52).
UR-RA-ni-šu 378 (7).

Warad-Na-bi um 71 (36).

IVarad-i NIN-GAL 355 (21).
Ba-bu-bu 270 (62).

[(57). | Warad-Samsu-iluna 119 (17).
25 Ba-al-ti-ja m. Țabum-ahum 101 | Warad-Sin 61(43), 122(25), 160 52),
Ba-la-am-du 132 (29).

253 (61) 294 (45), m. Ba(t)-be-

ka-șir 87 (bei SCHEIL a. a. O.).
Ba-ni-Sin 572 (20).

| Warad-'IŠU-bi 244 (44).
Bi-il ap-pi-il 599 (16). 72 (34). Warad-Šamas 382 (14).
30 Bi-il-šu-nu 44 (47) m. E-tel-Ištar(?)

Bi-li-it-tim-ba-ni 257 (68). Za-ab-ba 294 (45).
Bi-lum-ga-mil 255 (59).

Za-ni-bu-um 93 (2).
Be-el-ta-ni m. Wara(d).sa, in. Mu- Za-ni-ru-kum(?) 160 (52).
dadum 564 (8).

Za-ri-ku m. Mini-Adad 87.
35 Bu-si-ja 253 (61).

Za-ri-lum 294 (45).
Bu-la-lum 94 (28), 101 (57). | Zi-ja-tum 74 (II), 98 (56).
Bu-lu-lum 384 (53).

Zi-is-si-si-Sin 56 (48).
Bu-ku-rum 286 (bei SCHEIL a. a.O.). Zi-kir-[ilu?] 61 (43). 294 (45).

Bur-irsitiin m. In-E-a 253 (61). Zi-kur a-na-Šamaš m. Ibku-Adad
40 Ga(?)-mil-Sin(?) 75 (39).

Gi-his-ili-šu m. Šamaš-na-șir 565 Ha-bi-il-ki-na 93 (2), Ha-bil-ki-nu-
Gi-ma-bu-bu 270 (62). |(15). um m. A-pa-an-i-[bit) 562 (23).

00,

Ha-li-ja-tumm. Ak-bi-aplum 105 (5). Mâr-Purâti 160 (52), m. A-hi-baHa-și-bi 128 (9).

al-țum 61 (43). Vgl. IV Bu. Hu-za-lum 74 (II), 98 (56), 144 88, 5-12, 655, Obv. 3; II Bu. 91,

(54), 151 (55), 476 (27), m. 5-9, 338, Rev. 31. 5 Ennat-dân 378 (7)

Mâr-Šamaš 160 (52), 469 (18). Hu-ru-rum 294 (45).

Mârat-ir-si-tim 234 (50), 240 (49).

| Mârat-Šamaš 138 (41). la-bi-šum 65 (66).

Marduk-ba-ni ... 382 (14). Ia-da-a m. W'arad-Sin 61 (43). Marduk-ha-si-ir 160 (52).

Marduk-mu-ša-lim 132 (29), m. Ki-nu-ni-tum 66 (24).

Adad-ilu 83 (26).

Marduk-na-și-ir m. Husâlum 151 10 La-li-im 270 (62).

(55), m. Ri-Šamaš 123 bis (12). La-ma-sa-ni 382 (14), m. Na-bi Ša- Mi-ni-Adad 123 bis (12). La-ma-si 98 (56). [maš 104 (42). Mi-ir-Adad m.Sin-ta-ja-(ar)98(56). Li--lim-mi-Ištar 270 (62). Mi-ir-ili 469 (18).

Li--lim-ki-nu-um 68 (33). Mi-íš-ir-(so zu lesen statt Mi15 Lu--ta-mar 123 bis (12), 306 (30). in-Šamaš) m. Ta-pa 105 (5).

Mu-da-du-um 564 (8). Ma-du-da m. Šamaš-ta-tum 123 Mu-sa-li-im 96 (56).

bis (12), vgl. Bu 88, 5-12, 227. | Mu-sa-li-mu-um 56 (48). Ma-si-am-ili 384 (53).

Mu-ut-tu-Ištar m. Ili-a-și-ri 72(34). Ma-na-Ša PA m. . . . 294 (45). Mu-uk-ku (?)-Samaš 98 (56). 20 Ma-an-na-šu 119 (17). Ma-ni-um 123 bis (12).

Na-ba-li-šu 68 (33). Ma-an-nu-um 253 (61).

Na-bi-ili-šu 104 (42). [294 (45). Ma-an-nu-um-ba-al-il E-a 128 (9). Nabi-Šamaš 104 (42), 166 (52),

Ma-an-nu-um-ba-lum-· Bèl 572 (20). Na-ab-um 287 (bei SCHEIL a.a. O.). 25 Ma-an-nu-um-ba-lum-Šamaš 286, Na'id-Šamaš 286.

m. Šelibiļa 562 (23), 246 (40), Na-al-ba-am 581 (10). [122 (25).

Ma-ru-um 294 (45.

Nannar-iddin 355 (21), 717 (58) Mâr il A-A 83 (26).

244 (44). 30 Mâr-Adad-rihșu 44 (47).

Na-ra-am-ili-šu in. Bi-lum-ga-mil Mâr-Gu-la m. Za-ri-lum 294 (45) 255 (59), m. Nûr-Sin 581 (10). Mâr-Al-ba-aki 160 (52).

Na-ra-am-Sin 267 (19). Mâr-ilum-a-bi 65 (66). [(45). Na-ra-am-tani 255 (59), 564 (8).

Mâr-ili ... m. Su-um-mu-hu 294 Na-ru-up-tum 139 (51) m. bu35 Vår-ir-și-tim 74 (11), 91 (202) 160 wakar (VATh 965).

(52) m. Warad-UR-RA 123 bis Ni-id-nu-ša 565 (15).

(12), m. Tu-up-ku-nașir 119(17). Ni-id-na-at-Sin 469 (18). Mâr-il MAR-TU565(15)DUB-SAR. NIN-il Ba-vu 172 (1). Mâr-Sin.. m. Marduk-... 599 (16). · Nin-gir-su (šah?) 2.? (35), 189 (22).

NIN-ŠAH-ilu 104 (42). 123 bis 12 Sín-na-bi 355 (21).
Ni-ši-i-ni-šu 74 (11), 40 (71), 378 (7). Sín-na-di-in 44 (47).
Nu-ur-Adad 564 (8).

Sín-na-din-šu 72 (34). Nu-ur-a-li-šu 270 (62) (vgl. VIII Sin-na-di-in-šu-mi 75 (39), 72 (34), 5 Bu. 88,5-12, 39; nach VIII Bu. 44 (47) m. Ilu-šu-ba-ni 287.

91, 5-9, 2444 A Sohn des Eri- | Sin-nu-ur-ra-ma-tim 144 (54). bam.

Sin-ri--ni 61 (43), 65, m. TariNu-ra-an-nu 2 (35).

bum 304 (32). Nut-ri-a 67.

Sippar-li-wi-ir 267 (19) 65 (66). 10 Nu-ur-ili-šu 98 (56), m. A-wi-il-ili Su-ha-ar Sin-ma-gir 123 bis (12).

93 (2), m. Zi-za-tum 74 (11). Nu-ur-il -har-ra 123 bis (12). Pu-sa-ru-um m. Tugani 56 (48). Nu-ur-ha... šu m. Ê-ri-ba-am 67. Pu-ri-im 56 (48).

Nu-ur-il Kab-ta 581 (10). 15 Nu-ur-Sín 58 (70).

Șa-bi-tum m. Luštamar 306 (30). Nu-ur-Samê 22 (35), 2.? (35). Și-li-Bel (Sin?) 72 (34).

Sa-la-a 91 (20), Text bei SCHEIL Ķi--tum 306 (30).
Sa-ni-bu-um 101 (57). [a. a. 0. Ķi--ti 572 (20).

Sin-a-ha-am-i-din-nam 476 (27) m. Ķi--NU-NU 160 (52).
20 Ahi-rabitum 294 (45).
Si-na-ma-tum 66 (24).

| sa' Ra-bi-kuki 270 (62). Sinâtum (SIS-KI-tum) 144 (54), · Ri-ba-tum 172 (1).

87 (bei SCHEIL a. a. C.). I Ri-me-ni-ilu 253 (61). Sín-ib-ni 94 (28).

| Ri--ilu 355 (21). 25 Sín-i-din-nam 566, 581 (10) m. Ri- Ri--Šamaš 123 bis (12), 128 (9),

-ilu 355 (21), m. I-din-Sin 294 160 (52), m. Absil-ili-šu] 306 (45).

(30), 355 (21), 572 (20) 246 (40). Sin-i-din-nam-šum. Ilu-šu-ba-ni

Sín-im-gur-an-ni 58 (70). [287. Ša-lu-rum 270 (62). 30 Sin-ip-pa-al-sa-am (sic!) m. i A-A- Samaš-ib-ba-tum m. Sin-idinam

eli-šu 87 (bei SCHEIL a. a. O.). Samaš-i[bni] 58 (70). [581 (10). Sín-i-ki-šam 122 (25), 287. Šamaš-ilu 122 (25), m. AvelSin-ellat 270 (62).

ilNIN-ŠAH-SUL-KU) 87 (bei Sin-e-ri-ba 48 (38).

SCHEIL a. a. C.). 35 Sín-e-ri-ba-am 65 (66), 98 (56), 581 Šamaš-ilu-'u m. Sin-abija 123 bis

(10), m. Ma-an-nu-um 253 (61). Šamaš-i-in-ma-tim 160 (52). [(12).

m. E-bi-il-Sin 382 (14). | Šamaš-în-ma-tim 123 bis (12). Sin-ga-mil 270 (62).

| Šamaš-i-din-nam 717 (58), m. NabiSín-ha-și-ir m. Ilu-šu-ba-ni 87 (bei Šamaš 294 (45). 40 Scheil a. a. O.; vgl. DAICHES Šamaš-id-di-nu 132 (29). a. a. 0. S. 83).

Šamaš u Adad 253 (61). Sin-ma-gir 123 bis (12), 160 (52). Šamaš-Bil-ilu? 151 (55).

Šamaš-ga-mil m. I-din-Sin 267 (19). ' Šu-mi-itti-ili m. SU ... 119 (17).
Samas-ha-șir m. Ba-ni-Sin 572(20). ŠI-DU-ili 564 (8).

Šamaš-la mi-it-ti 565 (15). Ši-ru-ja-bi 384 (53).
5 Samaš-li-wi-ir 267(19),287, m.E-tel- Šu-mu-tu-ti-ib-ni 71 (36).

Šamaš-li-zi 91 (20a). [Sin 1 19(17). Šu-um-mu-hu 294 (45).
Samaš-li-ši-ir m. E-tel-Sin 294 (45). Šu-ta-rab-bu 565 (15).
Šamaš-ma-gir m. Gir-ra 119 (17).

Samaš-mu-ba-lit m. Marduk-nâșir. Ta-bu-um-a-hu-um 94(28), 101 (57).
10 87 (bei Schril a. a. O.). Ta-nu-uk-tum m. Ili-idinam 105 (5).
Šamaš-mu-ša-lim 564 (8).

Ta-pa 105 (5).
Samaš-na-șir 565 (15) m. A-li-ba- Ta-ri-bu m. Ili-așiri 72 (34).
al-țum 294 (45).

Ta-ri-bu-um 128 (9), 144 (54), 304
Samaš-nu-ri 83 (26).

(32), 306 (30).
15 Šamaš-șululu-ni 160 (52).

Ta-ri-ib-ba-tum 101 (57), 105 (5),
Šamaš-ka-rib 270 (62).

122 (25), 253 (61).
Šamaš-ra-bi 267 (19), 294 (45). Ta-ri-na-wi m. Za-ni-bu-um-Ištar
Samaš-ra-pa-šu-nu, m. Pu-hul-a-bi Ta--ši-šu 68 (33). [(?)93 (2).

Šamaš-ri--ilu 138 (41). [87. Tu-ud-is-sil 128 (9).
20 Šamaš-ta-tum 123 bis (12), 246 (40), Tu-ga-ni 56 (48).
253 (61).

Tu-ub-ķu-na-șir 119 (17).
Ša-at-l A-A m. Salà 91 (20a). TU-TU-ni-šu 123 bis (12); vgl. VIII
Ša-at-ku-bi 128 (9).

Bu.91,5-9,44,dieser und Marduk-
Še-li-bi-ia 562 (23), 306 (30).

ilu die Söhne des Idad-naşir).

« ͹˹Թõ
 »