Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

Obv. 19.

Rev. 4.

Col. I, 9.

Oby. 9.

.אנח

Obv. 4.

imnu, fem. imittu. ina im-ni-ka (= ID eklu. - ana ekli (A-ŠA) ugari (A-ĶAR) ZI-Da-zu) K. 2769, Obv. 12/13; ilu-šu ilu 'an-ni-e tal-lim ma ...K, 5315, 15. imni-šu (AZAG) ilu ali-šu (il Ištar ali 378, erêbu. I, I ina biti e-rab K. K. 3853, Obv, 6; a-na i-mi-it-ti(?) K. 7816, 7226, Rev. 5; ZR, No. 67 e-ra-ab.

I, 2 ..

ki i-te-ru-bi (= mu-e-BÚL-NAPax, enku.

e-ki-a-am en-ku (NAM. | dim) K. 2871, Obv. 13/14. AZAG-ZU) la i-se-it K. 3153, Rev.(?) 15/16. ardu. ana arad-ki

e-ri-zu) K. emûķu. a-na e-mu-ķi (il Ašur K. 8862,

3153, Kev.(?) 19/20,

urhu. ur-hi šum-ru-și ú-ru-uh narnîmeku. -- nimeķu (ŠI-AZAG) (il)E-a kab-ti (=... HAR-RA-AN (giš)MAR-RA) e-riš-tu (il)MA-MA K. 7816, Obv. 12.

K. 3479, Obv. 13/14. amašša. a-maš-ša a-na ba-ni-šú

778(?). și-in-ni-ti ar-ka-at ..... K.3600, K. 2764, Obv. 10. enimme (=enu) time, when, K. 7897,

erinu, cedar (staff) ZR passim. ) ir.şi-tim ta-ni-u (= KÚR (iserinu ellu ana ķâtå šu, written (is)ERINA-ŠE-IR-ra-gi); cf. nox

AZAG-DIS ŠU2- ší) K. 2613, Obv. Col. 11,7; A-SE-IR. K.

K. 9453, Obv. 5. 3479, Obv. 21/22. enûtu, dominion. it-ta-'i-i-du en

erištu, decision, will, wish. us-su K. 3258, Rev. 7; cf. Obv. 13.

e-riš. tu (il)MA-MA 1 nimeķu K. 7816,

Obv, 12. ú-na-ah-ši ba-lag-gu K.2054,

išdu. išid šamê u elât šamê K. 11173, Obv. 18.

tânîhu. - ta-ni-hi (A-SE-IR-RA) napal-su-hu-ši K. 2054, Obv. 15/16.

mux I, ašru, fem. aširtu, sanctuary. 798, be gracious.

ši-ip-la a (?)-ši-ir (il, Šamaš K. 5142, Rev. 4'5; it-ta-na-an-ki K. 7816, Obv. 15. II, I a-šir-ti K. 6981, 6. unninu, ina maš-tak un-ni-ni -ta-nam-in?)

U* II, ašru, place. K. 7271, Obv. 14. II, 2 ut-nin-šu (

ašriš. da-ad-me -riš (KI-BI) -šakGÁ-GA) K. 2871, Obv. 7/8; maš tak ut- ka-na, K. 9279, 7/8. nin-nu -ta-nam-ir K. 7271, Rev. 9.

ašaridu, a-sa-rid ma-ta-sti] =-40 inna.-a-a in-na ta-mi-tu K.2764,Obv.11. SAG KÚR-KÚR [ ] K. 8917, Obv. 415,

"X, enêšu. ša mu ni-šu K. 2875, (il Nin-ib ašaridu (SAG-DAN) E-kur K. 1/2,

5315, 13. ú-sa-ab, pr. n.(?) K. 2004, Obv. 10, note. WWX (= ZI-IR). ma-și napišti íta

isinnu. i-sin-nu și-ru ša (il A-nim šu K. 3153, Rev.(?) 13/14. K. 2920, Rev. 9/10. K. 2875, 7/8, note. uššušu, trouble, -šú-ša-ku ra.'a.

pox(?) la ú-tas-sa-ķa (SUR-SUR). ba-ku zi-na-ku K. 2764, Obv. 6. 7. K. 9279, II/12.

aššum. áš-šum še-mu-u K.3477,Obv.6. uppu, tambourine(?) (SU)UB.

aštabiru. machar -ta-bi-ri K. 3600, ina up-pi el-lu ina li-li-is el-lu K. 4620, Col. IV, 8. 9/10, note.

it-bu-tu. ina appia it-bu ļu (= A-ŠIupuntu (written KU-KÚR-MÁL-LÁ) SUR-RA) K. 3153, Obv.(?) 5/6. fine meal (ZR s. v.). (karpat kal-lu

, , I ša a-kal ut-tu-11 [ ] ša upuntu K. 6317, Obv. 6.

mee ul-tu-u K. 3153, Rev.(?) 2. 4, note; ipparu, another form of apparu K. , lu ma-am man la ut-tu-ú (PAD) K. 9279, 11. 2875, 7/8. 13x, eşênu. ul in-ni-și-in (HCR) 80,

te.

[ocr errors]

utukku(?). ana a-ma-ti-šu i-tuk-ķu 7-19, 125, Rev. 1/2.

i u (il A ... D.T. 46, Rev. 15. . II, 2 ú-tak-ku-ú (AG-A-EŠ. itanu, mesh ?) K. 257, 73 (ASKT 126 ff.) A-AN) K. 9279, 13/14.

K. 2875, Introd.

5/6.

1

.אקה

.אתק

note.

.בשה

Obv. 13.

. it-ti-ku ([ ] UN-DIB-BA)

burû (P2)

a kind of reed. — ki-ma K. 2871, Kev. 21/22.

bu-ri-e (= GI-LİL-MÁ-MAH) K. 2875, 56, ba'itu, favorite. - ina ba (?) (šú ?)-':-ti

293 bir-bi-ra-a-nu K. 6465, 4. (= SI-AN-ZU') K. 8917, Rev. 5/6.

BUR-ZI-SAR-ÍL, with prefixed deterbêlu, fem. bèltu. be-li-ku (= GAŠAN.

minative karpat, K. 9453, Obv. 9; cf. GUB) I am mistress K. 257, 86/87 (ASKT

ZR p. 221 a (karpat)BUR-ZI-GAL-SAR. 126 ff.) K. 2875, Introd.

birku. ina bi-ir-ki (HI) ša el-li-e-tim bâlu, brightness(?), light(?). ba

K. II 173, Rev. 15/16. a-lum ur-pi-tu su-ud-di-ra-ši-ma K. 3600,

burâšu, cypress. I ĶA burâšu, writIV, 16.

ten i ĶA ŠIM-LI K. 2613, Obv. Col. II, 19. ba'ulâtu. ba-u-la-a-ti ana balat nap

. ib-ba-as-ši mimma K, 9480, šâti-ši-na K. 3477, Obv. 13. bu'âru. bu-'a-a-ru tu-us-șa-pa pa-la

bišîtu. bi-šit uznâ K. 3477, Obv. 4. a-šu K. 9480, Obv. 5.

batûlu. -a-al ba-tu-lim (URU KAL#2, III, 2 -bi-'i-ma (UD-DL') K. 1279,

TUR-ra-gi) K. 3479, Obv. 23/24. Rev. 5; cf. 1o.

butuktu K. 2875, 9/10, note. bûru, vessel, dish.

ina bu-ur maka-li-šu 80, 7-19, 125, Rev. 1/2.

GI-GAB, altar (so ZR, s. v.) ina muhdi bikîtu. ba-lag bi-kit (A-ŠI-RA-gi) GI-GAB tašakkan an), written (GAR-an) -te-še-ru-ši S. 2054, Obv. 11/12; bi]-ki- K. 5245, Obv. 13. tim ţa-bi-i-sa-ka-nuoši l. 13/14.

gugally. -gu-gal jamề K.2910, Rev.5/6. balaggu, lament, cry (= BALAG)

gallû. – gallû limnu (=TE-LAL-HUL) ina ba-lag-gu tak-kal-tu te-éš-li-K.

K. 5930, 3. 4620, 1/2, note; ba-la-ag-ga el-li l. 11/12; gitmalu. (il)Nusku git-ma-lum K. ba-lag bi-kit -te-še-ru-ši S. 2054, Obv.

9453, Obv. 14; git-ma-lum (= ŠÀ-ÁŠ-DU 11/12; . . . ú-na-ah-ši ba-lag-gu 1. 17/18. K. 5261, 8/10; git-ma-lu (il Nergal K. 2920, . i-ba-al-la-a ú gaš-ru rabûti

Rev. 7/8. (GAL-MEŠ) K. 2920, Rev. 12/13.

ša-ri-ip gue-ni 159. - li(?)-lid-ma lib-lut = (U-TU- K. 5261, 9/11. L'D-DA-TI-LA) K. 8917, Rev. 3/4.

gašru. i-ba-al-la-a u gaš-ru (other balâțu. ķa-i-šu ba-la-u K, 9480, readings possible) K. 2920, Rev. 12/13.

.בלה

gupnu, vine.

Obv. 4.

.דוד

naba, III, 2 tuš-ta(?)-bal-ki-it(?) K.11 174, dadmu. da-ad-me (KÚR-KÚR) as-ris Obv. 14/15, note.

-šak-ka-na K. 9279, 7/8. nabalkuttu. ina na-bal-kut-ti-ka

.

tar-ba-șa ina ram-ni-šu i-da-ak BAL-NE-ZU-NE) K. 2769, Obv. 8/9. (GE-GE) K. 9291, Obv. 19/20. biltu.

.ובל See

.בנה

dajanu. daianu šamê, written DIbamâtu (?). --ina ba-ma-at K.3853,Obv.1. TAR-AN-e K. 6160, Obv.(?) 3; da-a-e-nu

lib-ni-ki (= ra-an-SAR) și-ru ša ma(-tu] (= DI-TAR-MAH-KÚRK. 2871, Obv. 25/26; a-maš-ša a-na ba- ŠI-NIM) K. 8917, Obv. 6/7; (il)Šamaš dani-šú K. 2764, Obv. 10.

a-a-nu și[-ru] (= AN-UD DI-TAR-MAH) banîtu, kindness. ki-bi ba-ni-ti K. K. 8917, Oby. 8/9. 7897, Obv. 4, note.

daltu. da-la-ti-šu ša-ka-ti K. 11 174, DPS(?) lu-ub-ku-un-ki K. 7924, Obv.

Obv. 14/15
Col. I, 12.

.
ki-i dal-li-ki

=... A-VAbi-ra i-bar-ri K. 2613, Obv. DÍM K. 2871, Obv. 11/12. Col. II, 8; i-bar-ru și-bit(?)-su K. 7271,

. d'à-li-li-ka lud-lul = KA-TAROby. 12.

ZU he-SI-IL K. 2769, Rev. 8/9; idla da. bêru. (il)Adad bêl bi-ri K. 8862, lil-ka K. 11174, Obv. 40/41; 1, 2 abķallu Rev. 8; cf. ZR passim.

ilâni(Pl) mud-dal-lum K. 3258, Obv. 14.

,דלה

.ברה

.דלל

1. 5/6.

.arkd ,ורך

.ושב

[ocr errors]

7w1, šuttu.

ובל biltu (whether from the root ,ובל

17, note.

,ולד

pas, II, 1, li-'a-mu-dam-me-șat(?) arhu, month. arah (?) nam-ri-ir-ri pa-ra-kar-ra-di K. 3600, Col. II, 6. ša (il)-tar K. 2920, Rev. 9/10; arah

dumku, dunku. – dum-ki (ŠAG-GA; (il)Adad -gal šamé(e) u irșitim(tim) BR. 7290) :-šu-ú K. 5117, 8/9; a-a-i dumki-ka K. 6497, 10.

(Sargon) a-lik pr-ki-e-ki dukku dunku :) duk-ku-šá (= DUG- K. 3600, IV, 19; ana ár-ku-ka (EGIR) la GA-a-ni) 80, 7—19, 126, Obv. 13/14, note. tu-tar(?) K. 5126, Obv. 8/9. danķu — ta(?)-zu-uh dan-ka K. 6497,11.

III, 1 tu-še-šib K. 5260, Obv. dannûtu. — dan-nu-u-sa K.3477, Obv. 29. IT; tu-še-šib-šu-ma K. 2613, Obv. Col. II, 8;

duppu. - dup ši-mat ilâni(Pl) = DUB-cf. also KU-ma l. 9. Part. I, 1 (il)E-a NAM-TAR K. 11 174, Rev. 5/6.

a-ši-ib ma-ah-ri-ša K. 7816, Obv. 16; ina diķaru (=limmm; cf. ZDmG 58,631, n.*] lib-bi-šu ul a-šib (TI) 80, 7—19, 125, Rev. ša ķi-ma di-ka-ri K. 6497, II.

3/4; a-ši-bat Ninua K. 9480, Obv. 8; a-šidaspu. da-as-pa ku-ru-na si-mat ilu- bat šamê(e) ellûti(pl) KI-P-AN-AZAGti-ka K. 5315, 12; ši-ti da--pa l. 14. LIL .... K. 2769, Obv. 4/5, dišpu. 10 ķa miris dišpi himêti(?)

Bêlša šutti D.T. 46, written MAŠ - ŠA - NI - DÈ- A-O-NI- Obv. 7; K. 2613, Obv. Col. II, 2. NUN(?) K. 2613, Obv. Col. II, 18; cf. ZR, 1, šûturu.

AN-tum šú-tu-ra-[ti] No. 1-20, II. 46. 139 et. al.

(=AN-NA-DIR-KIT, i. e. dirig-gi) K.5144,

Obv. 7/8. , ( is doubtful) i-dan-ka bi-lat K. 7897, Obv. biltu ŠÚ K. 2875, 18/19.

187, to adorn.

za'anu. 20, note.

ša pul-ha-a-ti za-'a-niš K. . li(?)-lid-ma lib-luț= U-TU-UD- 3477, Obv. 23. DA-TI-LA] K. 8917, Rev. 3/4; cf. l. 7/8.

za-in-ki (= TAG-TAG) (cf. BR. 38c5) For this form cf, lirid, DEL. Gram. Ş 93.

K. 2871, Rev. 1/2. II, i mu-al-lid ilâni(pl) D.T. 46, Rev. 18.

. bilum ir-muk uz-za-ir (mualittu (part. fem.).

ummu alittu K.

un-ZU-TE) K. 11173, Rev. 11/12. 2004, Rev. 24/25, note.

(?) ú -za-'a-áš-(= ŠU-TAG littûtu. ina lit-tu-ti-šu a-lak-ta (?) [ ] GA) K. 1279, Obv. 6. K. 6497, 4.

.זאר

ZAG-SAL with prefixed determinative iş D01, decorum esse.

as-mat

(musical instrument?) K. 3600, Col. I, 8, (= UL) K. 9296, Rev. 3/4. 7/8; cf. 11/12.

note. 15/16.

zîmu. ci-i-me ru--šu-u-ti K. 9480, XD1, II, i ú-šap-pi (il)E-a K. 6160,

Obv. 2. Obv.(?) 7.

zirtu (7272) ina sir-ti mu-ši K. 9453, šûpû. Bel şar-ra-du šú-pu D.T. 46, Obv. 4. [Cf. HWB 265 6.] Obv. II; šú-pu-u = UD-DU K. 9296, Obv. mai, to cry, lament, K. 2004, Rev. 11/12.

16/17, note.
.
Q-şu

= I K. 9296, Obv. 13/14; zamaru (= SAR). za-mar be-lu-ti, ina a-și-ka E-TI-ZU-NE K. 2769, Obv. za-mar ba-la-ag-gi K. 4620, 3–8. 6/7. — II, i git-ma-lu (il)Nergal ša ana zumru. ina zu-mur K. 5118, Obv, 12. mâti (šadi?) ușoșa-a (UD-DU) K. 2920, Rev. n. ra-'a-ba-ku zi-na-ku K. 2764, 7/8. — III, 1 li-še-șa-a-ki (UD-DU) K. 2871, Obv. 6. (9). Oby. 27/28 ff. III, 2 la us-te-șu-u K. ziķnu (fem.) beard. ša zik-na el-li-3477, Obv. 30; -te-is-su-u (=... AŠ-ŠI) (ziķnu KA with SA inscribed) K. 9299, K. 2920, Obv. 13.

14/15 (= REIS. p. 48). pu, šūķuru. ina i-la-a-ti šu-ku-ra. zakîķu K. 2875, Introd. DAGAL-DA-DA-KAL-LA-ME-EN,

. lu-ut-laš-kar K. 3258, Obv. 9. K. 5144, Obv. 9/10.

tizkaru, tiškaru. -- kar-rad tis-ka-rum

.(?) זאש

.וצא

.זנה

.זקר

,חדה

.ישר

Obv. 4.

(MAH-DI) K. 1279, Obv. 4; (il)Sin ti-iš- mûdû. ba-ri-e mu-di-e D.T. 46, Rev. ka-ri K. 9480, Obv. 3.

10; kab-tum be-lum mu-du-u (NA-AM-ZL")

ši-ma-ti K. 9312, 6/7. , II, I hu-ud lib-bi - ŠÀ-GA- | ûmu, storm. K. 2875 often; see InLIL K. 9296, Oby. 9/10.

| troduction. hadů. šum-ma UZU(pl) i. e, šire

gyn. — bu-'a-a-ru tu-us-șa-pa pa-la-a-šu ha-du-tim, K. 3853 Rev. 8.

K. 9480, Obv. 5. 717(?), pret. a-hu-du K. 9480, Obv. 9.

. e-pa-ša zêr-šu i-šir K. 7226, hîratu. - hi-rat (il) Šamšiši) K. 7271, | Rev. 10 (- ZR, No. 67). – III, 2 ba-lag

bi-kit -te-se-ru-ši (SI-MU-NA-AB-DI) S. -1, I, 2, ah-ti-šú-šu (ASKT 31, 38) 2054, Obv. 11/12; muš-te-ši-ir D.T. 46, K. 2875, Introd.

Rev. 6. HU-KAK-DU-MA with prefixed (amel) K.

mêšaru. mi-ša-ri (... ŠA-SI-DI) K. 5245, Obv. 6, mûdû işşurê (?).

8917, Obv. 2/3. halhallatu, cymbal), tambourinet). hal-hal-la-ti u ma-an-si-i K. 4620. 11/12.

KU-A-TIR (a kind of meal; cf. ZR) K. . ha-lip (il }ķúl-lum TIG-L'D

3853, Obv. 2; KU-A-TIR tasarrak (written DU-NE-AN-NE K. 5261, 4/6.

DUB-ak) K. 5245, Obv. 9. hal-lu-ta-nu-u K. 6465, 6. 8. 10. 12.

7X5, to prostrate oneself. III himêtu, butter, written NI-NUN (3) K.

-kin, K. 5260, Obv. 15. 2613, Obv. Col. II, 18.

ku'aru (proper name?) și]-ir ku-'a-a-ra ha-ma-si-ru ša ri-mi-ki K. 7924, Obv.

EDIN-A-HA-KI-gi) K. 3479, Obv.25/26; Col. II, 13

cf. Reis. p. 55, 6a. hişbu = MA-NIN-GAG-BI(?) 83,1—19,

i-kab-ba-sa-am ma-ah-ri-ša K. 691, 8/13.

7816, Obv. 14. ann, be waste. - III, I mu-šah-ri(?)-[ib

KU-DUB-DUB-BU kišta MU-GI-A-RI-A IS-TIR K.5261,

sirku? so ZR, No.

24, Rev. 7) 3 KU-DUB-DUB-BU tattanam8/10.

di (written RU-RU-di) K. 5245, Obv. 12. Ann. – III, 1 ša zi-kir-šu šuh-tu K. 3258,

340.— II, i mu-kil-lat na-piš-{ti] K. 3477, (bv. 18.

.חלף

.כבס

Obv. 19.

.כון

1279, Obv.

. II, 1 -di (is)kusse-šu ki-in-ni DX10, têmu. ļe-mi-šu K. 7816,

K. 3600, IV, 21; perm. ki-niš kun-nu-u Obv. 6.

K.

9; part, mu-kin-at man-za-{as) X2). II, 1 (II, 27) usabbi K. 2875, (= MU-UN-GI-NA GIS-GAL) K. 5118, 21/22, note.

Obv. 7/8. - II, 2 uk-tan-nu K.9480, Obr. 10. nha, present, offer. tu-tah-ha

kettu. – || mi-ša-ri K. 8917, Obv. I. K. 5260, Obv. 2. 8. 17.

kakku. kak-ku (is)KU K. 5124, 3.- ta-be My K. 9296, Obv. Obv. 18/19 . 5/6; cf. 1, 8.

kakkabu. ši-mi-ta-an kak-ka-ba tậbu. kanû åbu (i. e. GI-HI-GA) AN-USAN-MUL) K. 5142, Rev. 67. K, 9453, Obv. 7; see ZR 130, 32.

kalů (priest)

UŠ-KU-E K. 4620, tâbiš. bi]-ki-tim ļa-bi-j-ša-ka-nu-ši S. 2054, Obv, 13/14.

kallu (a dish). — (karpat)kal-lu upuntu tiparu, torch.

be-lum na-ti-pa-ri K. 6317, Obv. 6. (U-NE-SUD-UD-IG) K. 5261, 5/7; !i- 1799, extol, praise. kun-na-a rime puru GI-BIL-LÁ K. 9453, Obv. 7. ni-tu K. 3600, IV, 11, note.

kanzabu (musical instrument?). ka. el-lim ša (il) Šamaš la i-du-ú an-za-bi K. 3600, I, 8. (= NU-ZC-ZC-AV) S. 2054, Obv. 9/10; We Bel mu-ki-niš mât... D.T. 46, ti-du-ší-nu-ti K. 5324, 6; cf. 7. 8. 9.

3-8.

.ידא

Oby. 9.

.מאה

.כפר

.(?ב) כפר

.מות

p. 14, 20f.

,כרב

Rev. 4.

.כרר

.מלא

DU

II, 7.

kisikku KI-SE-GA) K. 2004, Obv.

. li-ma-'a-u-ki

ab-I-I 17, note.

K. 2871, 25/26. kispu (ZR, s. v., an offering for the UND(?) disregard, overlook. ul dead; contrast, Johnston in AJSL 16, 34). i-miš (other readings possible) (NIki-is-pi K. 6317, Obv. 9.

KÁT ()-KÁT(?). I, 2 a-na bu-ú-li kit-pad K. 3. mat-i la ma-gir (NU-ŠE-GA) 1453, 14.

(il)EN-LIL 83, 1-19, 691, 5/10. (?). II, I = destroy, kill medilu. – me-di-li-ša (giš) ŠC-DI-ES K. 2875, 5/6, note.

AN-NA-BI K. 11174, Obv. 16/17. kaşû, cold. im-ma u ka-șa-a K.

. (il)Ašur ul-la me-it K. 3258, 3153, Rev.(?) 5/6.

Obv. 26 (28). kirêtu, joy K. 2875, Introduction; Reis. mazû, see manzû.

10. — a-mah-ha-raš-šu K, 2871, Obv. . kúr-bi (is)kakkia Pl) K. 9480, 4; ša la im-mah-ha-ra (NU-GE-A) K. 5261,

8/10; am-hu-ru K. 6981, 10; a-na ma-hir kurgarru. — (amel) KÚR-GAR-RA(P2) (is)ha!-ți K. 2764, Obv. 3. K. 3600, Col. I, 10, note.

mênu, see minnu. kurunu. - ku-ru-na si-mat ilu-ti-ka K. mittu. mil-tu (is)KU ( ) (a wea5315, 12,

pon) club(?) K. 5124, Obv. (?) 16/17; cf. kúr-pi=PĆ-SAG K. 2875, 35/36, note. Tablet of Creation (KING) Vol. II, 74. hilt)-ip-pu ta-kar-ar(t) K. 7226,

tumalli-ma tukân(an) written Rev. 3. (= ZR 67). II, 2 uk-ta-ar-ri- DIR-ma DU-an;(ZRpassim) K.5245,Obv.it. ra(?) K. 7816, Obv. 18; cf. ZR, No. 60, malahu, sailor. (amel)malahu ša riObv. 7, note (p. 175).

mi-[ki] written (amel) MÁ-DU K. 7924, Obv. katû, weak. mu-ša-as-ra-a-at ka. ti-e | la-ab-ni.

malilu, flute. ša ma-li-li şi-in-ni-ti .

K. 3600, Obv. I, 9. i-la-ab-ba-bu K. 9296, Obv. 2.

mu-na-bi-iš = KIT(?;-DIB-BA K. 5142, 133. i-lab-bi-nu-ši K. 3477, Obv. 16.

Rev. 8/9. labnu, fallen.

mu-ra-hi-ša-at laab-ni || katê K. 3600, IV, 12.

na, recite, written KIT-nu K. 5260, libittu, it-ta- di li-bit-ti K. 7816,

Obv. 6; cf. ZR; I, 2(?) im-ta-nu-u K. 6465, Obv. 21.

5--11.

minûtu. 23. — III, 1 šul-bi-ri palà-šu K. 3600,

mi-na-a-a-ti K. 7924, Obv.

Col. I, 14. IV, 21. lib-SI-GAN-ra-a (libbirati?) K. 7897,

manzû (= mazů, or from 17792) = ME-ȘI

(a musical instrument); hal-hal-la-ti 11 maObv. 14, note; K. 1453, Obv. 12.

an-zi-i K. 4620, 11/12, note. lalû. – la-li-šu și-ri (= MAH-LA-LA-A

minnu mênu, crown.

ina agê AN) 83, 1-19, 691, 7/12. lilisu. ina li-li-is el-lu (LI-LI-ÉS)

bêlûntim mi-in-nim (MEX) ibbi K.11173, Rev.

13/14. K. 4620, 9/10. 25 (?). — e-te-el-mi-in K. 11173, Rev.6.

mași, how long ma-și (IB-SI) nalipů, bowels(?), tallow(?), feelings(?) piš-ti i-ta-šú-K. 3153, Rev.(?) 13/14. K. 2875, 11/12, note.

.לבב

ša ma-șa-ta mál lib[ ] K. liptu (nb) destruction, pest

3477, Obv. 31.

, lip-tu nu-šur-ru-ú K. 3600, IV, 23, note.

mật magiri sariở tu-malipittu surroundings, environs (=

as-și (SAL-SAL) K. 11174, Obv. 22/23,

note. ŠE-IB) K. 2004, Obv. 19, note.

239, namsaru. la pa-du-u nam-saMU. (amel)MU ša ri-mi-[ki] K. 7924, rum zak-K. 3477, Obv. 22; nam (?)-sa-ru Obv. Col. II, 8.

pi-tu-ú K. 3600, Col. I, 1. 2, note.

.I מצא

« ͹˹Թõ
 »