Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

.מקת

.גמר

.מרץ

.משר

.נצר

.נקה

.נקר

[ocr errors]

mu-šam-ki-ta-at sa-'a-i-ri K.

K. 3477, Obv. 28; perhaps, har-im 3477, Obv. 26.

biti nu-uk-ku-ru K. 5324, 4. mirsu (?) written ŠA-NI-DÈ-A. K. 2613,

II, 1. mu}-nam-mir ik-li-ti K. Obv. Col. II, 18; ZR, p. 99, note n. 9453, Obv. 16; IV, 2 kima ûmu it-ta(?mar-și K. 5930, 6.

na(t)-an-nar (CD-DU) K. 1279, Rev. 2, šumruşu. ur-hi šum-ru-și K. 3479, note. Obv. 13/14.

namrirru. arah (?) nam-ri-ir-ri ša murašû. mu-ra-šú-u ša ri-mi-[ki] K. (il)-tar (= IM-GAL) K. 2920, Rev.9/10; 7924, Obv. II, 12.

ša nam-ri-ri iz-zu-ti(=IM-GAL) K.5261,2 3. mašmašu. iz-zu maš-maš (il).... non, tear out, K. 2875, 3/4, note; K. 9453, Oby. u.

perhaps: na-an-si-ih VAM-BA-RA ú-maš-šir K. 7924, Obv. Col. K. 5126, Obv. 3/4. I, 16; III, 2 i-lat ma-ta-a-ti muš-tam-še-rat nissatu, lament. K. 2004, Rev. 16/17. (SI-LIM). Or should we read muš-te-se-rat nipšu. ni-ip-še SÍG-GAN-BAD. K. (= SI-DI)? K. 5118, Obv. 9/10.

7226, Obv. 5 (= ZR, No. 67). mutu, man, spouse. ana mu-ti-ki

e-ki-a-am ša it-ta--ru-ma K. K. 7924, Obv. I, 6.

3153, Rev.(?) 17/18. mâtu.-ma-a-ti (=KALAM-MA)K.2920,

lu-ták-ki K. 7816, Obv. 10; Obv. 6 7; ma-ta-ta (KÚR-KÚR-RA) K.2769,

written BAL-ki K. 5260, Obv. 3. 9; cf. I Obv. 16/17.

and ZR s. v.

mât nu-kur-ti lak-eur NA with prefixed is (= iršu bed?) K.

K. 11174, Obv. 24/25. 7924, Rev. IV, 4.

370, to tremble K, 2875, Introd. Ni with prefixed amel(= barû ?) K. 8862,

xwa, lift up. ta-na-áš-ši K. 5260, Rev. 8.

Obv. 12; bît ni-[ini] E-I-NE [ ] tanattu (from 783). — i-lat ta-na-da-a-ti

K. 11174, Rev. 11/12; II, 2 un-tiš-ša lu (Nana) K. 9480, Obv. 2.

dan-nu-u-sa K. 3477, Obv, 29. nigissu, cleft, hole. ni-gi-biti

šaptâ-ša(pl) i-na-šik K. 7226, K. 5324, 17; cf. ASKT 93, 39.

Rev. 6 (ZR, No. 67). šip-tum id-i (imperat.) SE

ww5, nušurrû, diminishing. K. 1279, Rev. 9. I, 2 it-ta-di li-bit-ti K.

šur-ru-u K. 6981, 7816, Obv. 21. nidû(?). ta-dan ni-du-ku K.2764,Obv.12.

703, II, i destroy.

šadi(Pl) ú-na

al-tar a 770, written RC-di (= tattanamdi) K.

NAM-TAR-TAR-RI (a derivative 5260, Obv. 10; cf. ZR passim,

from namtaru?) K. 9291, Obv. 15/16; cf. 5. 113. nu-ha harrânâtu( Pl) K. 6497, 7; ka-a- ši li-ni-ih-hu-ki (KU) 83, 1-19, 780, destroy. ul i-si-id a-na da691, 1'2.

riš K. 1453, Obv. 9. 11.. - pu-zu-ur biti iz-sa-as-zu K. 5324, sibbu, threshold (90). ina sib-bi 13; cf. 14. — I, 2 it-ta-zis (GUB) K. 2871, bîti-šu K. 3853, Rev. 7. Rev. 31/32.

- na-as-hi-rim-ma (GUR-AN. uzuzzu. ana la ú-zu-ue-zi-ka (GUB) | ŠI-IB) K. 3153, Rev.(?) 19/20. K. 5126, Obv. 5/6.

sukkallu, perhaps suk(?)-kal(?)-li, premanzazu. mu-kin-at man-za-{az] ceded by Bu-ne-ne, K. 2769, Obv. II. (GIS-GAL) K. 5118, Obv. 7/8.

beltum la ta-sa-kip (GUR) K. hat-tu ni-tu-tum (SIG-SIG) K. 3153, Rev.(?) 21/22. 3153, Obv.(?) 11/12, note.

sikkuru. sik-ku-ri-ša (giš)SAGnikiltu. ka-raš nik--a-ti K. 3258, KUL-AN-NA-BI K. 11174, Obv. 18/19.

simânu K, 2875. 7/8, note. 2. și-it pi-i-šu šamê(e) u irșitim(tim) summatu. TU-HC(pl) i. la ut-tak-ka-ru (KUR) K. 9279, 3/4; cf. mâti ..... ta-pa-tar K. 5245, Obv. 14.

.נשק

.בדה

.סחר

.סכף

.נטה

Obv. 17.

e.

[ocr errors]
[ocr errors]

>

woman

.פרכה

note 12.

.פרש

sunku. su-un-ku (= GCG) K. 1974,

pisalluru (?). pi-sal-lu-ru ša riObv. 26, 27.

mi-[ki] K. 7924, Obv. II, II. sinnišu. si-in-ni-ša-ku 'I am (the) purîdu IVR. 26, No. 4, 2; K. 2875,

Reis. p. 106, 39/40; K. 2875 Introd. (Cf. above, p. 334.) Introd. sin-niš-ši-i šal-meš SAL- parakku (bara). ina Ni-ip-pu-ra paBI(?)-DI-BA(?) (MA?) K. 8917, Rev. 1/2. rak-ku și-ri 80, 7-19, 126; Obv. 7/8. sissik tu. sissiktu (KU-ŠÍK) (il)E-a

la na-par--a li-pat-ti uz-uu K. 5324, 11.

K. 3258, Rev. 12. sêpu, a kind of grain, ZR, No. 66, parşu.

mu-dam-me-kat?) pa-ra-as si-e-pi K. 7226, Obv. 8. kar-ra-di K. 3600, II, 6. NDO, II, 1 ú-sap-pi-ih-ka (

tu-sap-ra-áš K. 5242, Obv. 18. BIR-RI) K. 5126, Obv. 8/9; mu-sap-pi-ih

paruššu (- (gis)BAR-US) K. 3153

giš ša-di-i

PA-I KÚR-KÚR-RA) K. Obv.(?) 9/10. 5261, 5/7.

- ú-šap-šah-ši (=TEEN TE-ES) 7DD. — šadi išteniš asappan Reis. p. 99, S. 2054, Obv. 17/19. 53; K. 2875, Introd. ir-și-tim man-nu tapšuhtu. bît tap-su-uh-ti (= Ê-IDis-pu-un (SE) 81, 2—4, 247, 15/16; cf. Reis. KI-IM-DUB-BU-DA-NA) 83, 1-19, 691, 27, 24.

6/11; a-šar tap-šú -uh-tu (= KI-IM-DUB saparu, net (= SA-PÁR); see K. 2875, .) K. 11174, Rev. 13/14, note. Introd.

paššûru. - (18) *** RU-di, i. e.

(5 supûru, fold, pen. și-e-ni ina su

paššúru tattanamdi K. 7226, Obv. 5 pu-ri (AMAŠ) K. 5117, 6/7.

ZR., No. 67). sirku; see KU-DUB-DUB-BU.

pa-ši-ši-ki (=

ab-gasattuku. — pa-ri-su sat-tuk-ki K. 3600, 6) K. 2871, Rev. 5/6; ša pa-ši-ši IV, 26.

GI-NE-KA & KU) K. 3479, Obv. 19/20.

.

.פשח

[ocr errors]

.פשש

.צבת

.פטר

.צרח

xD, IIIII tu-us-pal! taş-kur K. 11174, sîru. i-sin-nu și-ru ša (il)A-nim K. Obv. 2425.

2920, Rev. 9/10. padů. la pa-du-u nam-sa-rum sak-tri

- Bel șa-bit mâtâti D.T. 46, Obv. K. 3477, Obv. 22.

10; III, i šin-na-ti ú-ša-as-bat-ki K. 7924, puzru, secret, secret place, pu-cucur Obv. I, 9. biti iz-za-ar-zu K. 5324, 13.

şibittu. i-bar-ru și-bit(?)-su K. 7271, puhâdu

(2 phâđề bl)

Obv, 12. ellûti(pl) al-pu pi .... K. 8862, Rev. 6.

sillu. (karpat) șil-li K. 2613, Obv. napharu. ina nap-har mâti

Col. II, 20. (= KÚR-TIK-DIR) K. 5008, Rev.(?) 3/4. şulûlu. ti-ra-01-11 sa $u-lul-šu K. summâti(pl) ta-pa-tár

5135, 10; şu-lu-lu kit-tu K. 2769, Obv. 3. K. 5245, Obv. 14.

i-sar-ra-ah (ÁG-GÁ) K. 2871, pû. ina e-piš pi-ka (= KA-BA-zu) Obv. 5/6. K. 11174, Obv, 36/37.

şirhu, cry of distress K. 2875, 1.2. palgu. ina rap-šu i-ku u pa-al-gu şar-ri-iš (ZAR-RI-ES) K. 11174 Obv. K. 11173, Obv. 10.

2223, note. palahu. – imperat. pilah) K. 7897,

(?

surarů.

șu-ra-ru-u šari-mi-[ki] K. Rev. 3, note.

1 7924, Obv. II, 10. a-na şu-*l-rn-an-ni K. isittu (ERIM) mu-pal-lik K. 6317, Oby. 7. See ZR, No. 66, 6 and BA 5315, 9.

IV, 519 (a kind of wine). ta-ni-hi na-pal-su-hu-ši șinnu, stinging(?). -- şi-in-nu e-ri-bu | MU-NA-KU-RU-NE-EŠ)S.2054, Obv. 14'15. lim-nu zi-ir-zi-ru K. 3600, IV, 24, note.

pulpul. – pulpul apil pulpul, written sinnitu (musical instrument) ša ma-li-li BULBUL-A-BULBUL K. 5324, 2.

și-in-ni-ti K. 3600, Col. I, 9. Beiträge zur semit, Sprachwissenschaft. V.

44

.פלך

.פלסח

.קאה

.(?) קדש

.רמך

.קלפא

.to ask שאל

(ilŠamaš ú-ka-'u-1 ris-su K. 397, to recompense. i-ra-ab-ta 7897, Obv. 7, note.

lum(?;-nu K. 7897, Rev. 8, note. SEP lik-bi (= AN-AB) K. 2871, rîbtu, pl, ribâti, equivalent, recomRev. 23/24; lil-bi ga-AB) K. 2769, pense. i-na ri-ba-a-li-ša (il) Šamaš Obv. 10/11; lik-bi (= he-ib-BI) Rev. 4/5. 1-ķa-'u-ú ris-su K. 7897, Obv. 7, note.

kad-su-ti K. 257, 81 (= 0:n, written TAR-kas, K. 5260 Obv. ASKT 126 ff.) K. 2875, Introd.

7. 16: cf. ZR; passim. kûlu. ku-u-lu i ku-u-ru K. 1453, riksu, arrangement. ana mahar Obv. 18.

riksi, written ana ŠI-SAR, K. 6160, Obv.l?)6; * p. — i-ķa-a-ša zi-ru K. 9480, Obv. 6; ' cf. ZR; ri-kis K. 6317, Obv. 5. ar-ku ûmê(pl) ķa-i-šu ba-la-!u l. 4.

markasu. mar-kas šamêle) u irsiasp. ha-lip (il)kúl-lum (= TIG-UD- tim(tim) D.T. 46, Rev. 16. DU-NE-AN-NE) K. 5261, 4/6.

ramû. ra-mat ki-rib K. 3477, Obv. 3. kullultu, shame, disgrace. la

i-ra-muk K. 3853, Olv. 7. i-se-it kul-lul-K. 3153, Rev.(?) 15/16. ruşuntu, strong, mighty). šur-ba-a

ina ni-kil-pi-ša Reis. p. 8, ru-șu-un-tu K. 3600, IV, 14, note. 74 75; K. 2875, Introd.

Xun, be angry at oneself, repent?). kanû. (Sargon) șa-bit şa-ni-ki K. ta-ra-as-ši ar-ka-niš K. 7897, Obv. 10. 3600, IV, 18.

ruššû. zi-z-me ru--šu-u-ti K. 9480, kinazu. hi-na-uz zaķ-tum K. 3153,

Obv, 2. Obv.(?) 17/18, note. 37. – zêri-šu i-ka-șur K. 7226, Obv.3;

08w, I, 2 to seek. -- ši-te-'u-u (KI-KI) cari- ta-ka-jav Rev. 7

K. 2004, Rev. 30/31, note. 7P, kardu. šumê kardûti K. 2875,

šituitu. ša ilani pl) Introd. fem, karittum K. 9480, Obv, I.

a-na ši-tul-li K. 3477, Obv. II. a k-ru-nu (SAR) K. 2871, Obv.

širu, flesh. šum-ma širê (i. e. CZU

pl.) ha-du-tim K. 3853, Rev. 8. karşu, slander. e ta-kul kar-sși]

80 V, šer-ra (sor šêra) evil, sin K. K. 7897, Obv. 4 (6) note.

2875, 25/26, note.

no, oppress, subdue. - a-na šai:). ra'abu, anger, rage. ra-'a-ba-ku si- bu-ú ha-as-a-ri]K.7271,Obv.8; perhaps belum na-ku K. 2764. (bv. 6. 8.

ina ša-bu-ú (KUL-gi) K. 11174, Obv. 3031. 9x7, to quake, tremble. K. 2875,

-ša-bis K. Introd.

2875, 23/24, note. râdu, thunderstorm Reis. p. 39, 8;

išid šamê u elât šamê -gamK. 2875, Introd.

mu-mu-šu K. 11173, Obv. 4; cf. 3. EXn, to feel pity, love.

šagapiru, potentate. ša-ga-pi-ir rêmu(?) ina ri-mi-ki K. 7924, Obv. II, 3; D.T. 46, Rev. 5. of. 6–14.

šadû, mountain. mu-šaf-pi-ih šapx, Hill -ri-iş K. 2875, 21/22, note. di-i(=..PA-I-KÚR-KÚR-RA) K.5261, 57.

CX7, IIIII ka-bit-ta -riš (= SIR-GA) 770. ša a-na lil(?)-u -du-du K. K. 11174, Rev. 3/4.

6497, 9. 237, III, I šur-bi-ba za(sa ?)-ha-a-ti šadurru, early morning light K. K. 6497, 7.

2875, Introd. 12, II, i ilu u šarru 1-rab-bu-u K.

i-šu-ub-iu-ši K. 3477, 7271, Obv. 13; Rev, 8. šurbû. jur-bu-u K. 5315, 2.

nw. - mêdiliša la-áš-hu-u!(?)(=MAR) tarbasu. al-pi ina tar-ba-și(= TUR) K. 1174, Obv. 16/17, note. K. 5117, 4/5.

19 Reis. p. 64, 10; K. 2875, Introd, šurdûtum (177 I). butuktum šur- šitútu, freedom(?). ši-fu-us-54 K. du-tum K. 2875, 910, rote.

7897, Rev. 5, note.

.קרן

17.18.

.take away (שבס) שבש

.שגמם

.(שוס or) שוב

Obv, 15.

.שיס

[ocr errors]

.שפר

.שכן

.שרח

Obv. 5.

,שתה

šim-ta j-šim-mu-(= TAR) šipâtu. SIG-ZCN (i. e. šipâ!u) ár- ši K. 11173, Rev. 17/18; mu-šim ši-ma-al-ti] K. 7924, Obv. I, 4. 5. K. 9299, 9/10 (REIS. P. 48, 13/14).

(il)Nin-ibiš-pura ... K. 2764, šimtu. (pul-luh-tum ša ši-mat ba

Obv. 1. la-i](= NAM-TAR-NAM-TI-LA) K.5118, šipru (= KIN). šip-ri gal-tum K. Obv. 1-4; a-na bil ši-im-ti K. 7816, Obv. 11. 3153, Obv.(?) 15/16. šuklu (ķ?), MAS-PÚ and AN-BUL,

now, be high, exalted. šakû, K. 2875, 7/8, note.

fem. ša-ku-tu K. 5144, Obv. 6; ina i-la-a-ti - I, i [bi]-ki-tim ta-bi-i-ša-ka- | ša-ka-ti (= DAMAL-DA-AV-DA-KAL-LAnu-si (MAR). S. 2054, Obv. 13/14. ta-šak- ME-EN) K. 5144, Ob. 11/12. kan K. 5260, Obv. 18. II, 2 tuš (?)- 37, to tremble(?) K. 2875, 13/14, ta-kan sik-ri-ka D.T. 46, Rev. 22; cf. 24. note. IV, 1 -šak-ka-na (GÁ-GA) K. 9279,

-tar-rah K. 3477, 7/8; -ša-kin-ma (GA-GA-GA) S. 2054, Obv. I. Obv. 67.

šitrahu. šil-rak și-rum (=GIRI-GAL) šakkanakku. a-na šakkanakku (writ- K. 1279, Obv. 1; šit-ra-hu K. 5315, 5. ten SER-ARAD) ka-ti-ia K. 2764, Obv. 4.

šurmênu. (iş) ŠUR-MAN K. 9453, Sw,to cut through.--sikkúriša tušal. li! (= SI-IL-SI-IL) K. 11174, Obv. 18/19.

570(?) to burn.

[mu]-šá-ri-ip gupobs. - II, i tu-sa-lam K. 7226, Rev.8; ni (= .... MC-UN-DAN-DAN). Or ú-šal-lam Rev. 10; šul-li-me mur-nis-ki K. should we derive this from 378? K. 5261, 3600, IV, 22.

9/11. šalmeš. — šal-meš (= DI-BA? or MA?)

šarru. ša šar-ra-ni (= V-NE-NEK. 8917, 1/2; 7/8; Rev.

KU) K. 3497, Obv. 17/18. šalummatu. na-ša-lum-mat

ši-ti da--pa K. 5315, 14. SU-ŠI) K. 1279, Obv. 2.

šutukku. šú-tuk (il)A-nun-na-ki K. šalšû. šal-ši-i lib-lu! K. 2769, Rev. 3. 9453, Obv. 12; cf. ZR, p. 225 b. šamûtu REIS. P. 39, 8; K. 2875, Introd.

maštaku. ina maš-tak un-ni-ni uša šumêlu. — ina šú-me-li-ka (= ID-KAB- ta-nam-ir?) K. 7271, Obv. 14; cf. Rev. 9; Bl-zu) K. 2769, Obv. 14:15 a-na šú-me-li K, 2004, Rev. 21/22, note. K. 7816, Obv. 20. šamallû, agent (commercial) - ana ša- ti'âmtu.

ki mu-um ti-amtu ma-al-li ...= U-KAN-LAL K. 5117, 23. K. 9180, Obv. 15. The same ideogram in Laws of Ham. Rev.

il-bu-u (=

.. ZII, 13 et al. See note in SCHEIL's edition, MAL-NI) K. 3479, Obv. 27/28. p. 53; also KB III, 123, note; VI, 490.

-tab-ba-ku mâlâ ti(pl). K. šamnu, oil. libbi šamni, written ŠÀ

6497, 8. CFT , K. 2613, Obv. II, 4; cf. ZR, No. 1,

tigů. kalú abrutum ina ti-gi-i (LUBRev. II, 4.

DCB) izzazzuni. šimêtan. ši-mi-ta-an kak-ka-ba

TIG-GAL-TIG-TUR-TIG-SA-HAR-RA K. AX-LSAN-MCL) K. 5142, Rev. 617. 5126, Obv. 7; cf. ZR, p. 148, 27. 50. la -ša-an-na-an-na (=DC-DL)

.תבה

.תבך

[ocr errors]
[ocr errors]

tû, incantation (= KA with LI inK. 9279, 89.

scribed). tu duk-ku-ša 80, 7-19, 126. sennu eru ŠIN) K. 2875, 11 12 note. Obv. 13/14, note.

al-si-ka K. 5315. 11; j-ša-as-si talîmu. (Nana) ta-li-mat (il)Ša-maš K. 2004, Rev. 11/12, note; ša-si-ki K. 7816 K. 9480, Obv. 3. ša-as-si-ši (= DÉ) K. 2871,

tamîtu. a-a in-na ta-mi-tu ..; K. Obv. 9/10.

2764, Obv. 1; ta-mit pirišti (written ADšaptu, lip. y (11)-ša K. 7924,

(; HAL); cf. ZR, No. 24, Obv. 39. Rev. Col. IV, 2.

tamûtu. ta-mu-lim bi-e-ti bit la-mu

.שסה

Obv. 9:

.תור

ti-ia (= È-KI-BI-ŠA-NA-KA) K. 3479, Obv. 15/16.

tumanû. tu-ma-nu-u ša ri-mi-[ki] K. 7924, Obv. Col. II, 14.

tappû. be-lum tap-pi-e K. 9453, Obv. 17.

tirsu. a-na ru-bi-e ti-ri-şa-ti .... K. 2764, Obv. 2.

-i-ta-ri a-na ti-it-ti K. 1453, Obv. 6; ana ár-ku-ka la tu-tar (-NA-A.V-GE-GE).

tirânû. ti-ra-nu-u ša $u-lul-su K. 5315, 10.

Jnder to Godb.

5245, Rev. 7.

A-a K. 2613, Obv. Col. II, 14. | 16; K. 7226, Kev. 4; K. 9296, Obv. 15;

Adad K, 8862, Rev. 8; K. 6160, Rev.(?) | K. 3853, Obv. 5. 6; K. 6160, Rev.(?) 3; 7, 8; K, 2613. Obv. Col. II, 14. K. 2920, K. 2013, Obv. Col. II, 11; K. 2920, Rev. Rev. 56.

9. 10; K. 3600, Col. II, 4.
AG-TUR-NUN-A K. 9312, 2.
A-la-la K. 5315, 8.

Kettu K. 2613, Obv, Col. II, 15.
Anu K. 11174, Rev. 16; K. 3258, 6;
K. 2920, Rev. 10. 17.

Lamga-ša-ga (= 4 AYYY 7 A-nun-na-ki K. 9453, Obv. 12.

K. 2871, Rev. 29. Ašur K. 3258; K. 8862, Rev. 4; K.

Marduk 81, 2—4, 247, 9; K. 5315, II ;

K. 9270, 4; K. 1279, Rev. 8; K. 6898, 8; Bau K. 3361, 12. 16 (SCL); K. 9312, 5. K, 2613, Col. II, Obv, 14; K. 3600, IV, 27

Bel (EN-LİL) 1.1.46(9.v.for attributes); (TU-TC); and see K. 11173 and K. 10174. K. 2004, Rev. 27; K. 5268, Obv. I ff.; 80, Mišaru K. 2013, Obv. Col. II, 15. 7-19, 126, Obv, 15; 83, 1-19, 691, 5/10; Muati K. 3600, Col. II, 3. K. 3258, Rev. 6; K. 5260, Obv. 19; K. MULU K. 2613, Obv. Col. II, 1. 2920, Obv. 3. 5; Rev. 4. 11. 16.

Mullil K. 5008, 9; 81, 2-4, 247, 3. 18; BIL-GI (see Gibil) K. 3361, 9; K. 9453, K. 2871, Obv. 1/2; K. 9453, Rev. 10 (2) Obv. 10; K. 1279, Obv. I; cf. Rev. 1.

2054, Obv. 8; K. 4659; K. 2875, Obv. Bunene (broken) K. 2613, Obv. Col. 9. 13; K. 2004, Rev. 6. 27; K. 9270, Rev.

7. 8; K. 11 174, Rev. 32; K. 11 173, Rev.

15; K. 4620, 16; , K. 5260, Obv. 13. DU-DU bêlu) K. 2875, Obv. 23/24. MU-SI-IB-BA-SA-A $1, 2—-4, 247, 11;

K. 9312, 1. Ea K. 5315, 1; K. 1279, Obv. 4; K. 3258, Rev. 6; K. 7816, Obv. 16; K. 5324, Nabû K. 9291, Obv. 2, note; K. 9270, Oby. ; K. 2613, Obv. Col. II, 11. EN-ZAG-KI K. 9312, 4.

Namraşit K. 5118, Obv. 56.

Nanâ K. 9480, Obv. 1; K. 2613, Obv. Gibil (Nusku) K, 9453, Obv. 14. Col. II, 12; K. 3600, Col. III, 3; Col.

Gula K. 2875, Obv. 7; K. 2004, Rev. 26; K. 4620, 17; 80, 7-19, 126; K. 2613,

Nannaru K. 9480, Rev. 3. Obv. Col. II, 12.

Nergal K. 5268; K. 2613, Obv. Col.

II, II; K. 2920, Rev. 8. Irnini K. 9450, Obv. 7.

NIN-GEŠTIN. K. 2013, Obv. Col. II, 12. Ištar K. 7271, Obv. 10, 15; K. 2004, Ninib K. 2764, Obv. I. 5; K. 5315, Obv. 23; K. 3477, Rev. 1; K. 3258, Obv. 13; K. 11 174, Rev. 17.

II, 19.

Oby. 9.

IV, 13.

« ͹˹Թõ
 »