ٻ Maps Play YouTube Gmail ÿ »
ŧк
˹ѧ ˹ѧ
" dum alter a bono deficit, alter in bonum proficit' (Petr. Chrysol. serm. 91 [Migne LII 457 A} 'non aetate deficit, sed procedit'). 'Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurück.' Wander IV 1707. propheta. Den dem biblischen 'non est propheta sine honore... "
Wissenschaftliche Reise durch das südliche Deutschland, Italien, Sicilien ... - ˹ 91
Ferdinand Florens Fleck - 1835
ͧ - ǡѺ˹ѧ

La Biblia vulgata Latina traducia en espanõl: y anotada conforme ..., 12

1815
...sórores ejus /¿¿c nobiscum junt? et Kiindulizitbantur in tilo. 4 Et dicebat illis' Jésus ъ : Quia non est Propheta sine honore nisi in patria sua , et in domo sua , et in cognations sua. 5 Et non poterat ibi virtuïem ullam faceré , nisi paucoj infirmos impost t is...

Thesaurus Biblicus: hoc est dicta, sententiæ et exempla ex Sanctis Bibliis ...

Philip Paul Merz - 1822
...piceni , inquinabitur ab eâ : et qui cominunicaverit superbo , induet superbiani. Eccll. i3. i. ÎN'on est propheta sine honore . nisi in patria sua , et in domo sua. ilattli. i5. 67. iS'escilis , quia modicum fermcntum loUim massam corrumpit? i. Coi: 5. 6. Nostra autem...

The Works of Francis Bacon: Baron of Verulam, Viscount St. Albans ..., 7

Francis Bacon - 1824
...populares suos, celebratum est, et inclaruit : veluti id quod oraculo illi divino etiam subjicitur, Non est propheta sine honore, nisi in patria sua, et in domo sua. In qua re, paucula quaedam ex epistola, ab Italia (ingeniorum politorum apotheca) ad comitem nuper...

Quatuor Evangelia, et Actus Apostolorum, juxta Vulgatam Romæ A.D. M.D.XCII ...

1829 - 279 ˹
...apud nos sunt? Unde ergo huic omnia ista? 57. Et scandalizabantur in eo. Jésus autem dixit eis : Non est propheta sine honore nisi in patria sua, et in domo sua. 58. Et non fecit ibi virtutes multas propter incredulitatem ¡Uni-uni. CAPUT DECIMUM QUARTUM. F DÂK...

Vecchio e Nuovo Testamento secondo la Volgata trad. in lingua ..., 21

A. Martini - 1830
...sorores eins hic nobiscum sunt ? Et scandalizahantur in illo . 4. Et * dicebat illis lesus: Quia non est propheta sine honore , nisi in patria sua et in domo sua et in cognati one sua. * Matih. i3. 57. - Lue. 4/24. - loan. 4- 445. Et non poterai ibi virtutem ullam...

Oeuvres philosophiques de Bacon, 1

Francis Bacon - 1834 - 954 ˹
[ Ңͧ˹ҹ١ӡѴҶ֧ ]
ͧҧ - ǡѺ˹ѧ

The Works of Lord Bacon: With an Introductory Essay, 2

Francis Bacon - 1838
...populares suos, celebratum est, et inclaruit : veluti id quod oráculo illi divino etiam subjicitur, " Non sequentes ; copiis et opibus locupletes et florentes fuerint. In qua re, paucula quœdam ex epístola, ab Italia(ingeniorumpolitorumapotheca) ad comitem nuper Devonicnsem,...

Novum Testamentum Vulgatae editionis juxta textum Clementis VIII.: Romanum ...

1840 - 414 ˹
...sórores ejus hic nobiscum suiit? Et scandalizabantur in illo. 4. Et dicebat illis Jesus: Quia non est propheta sine honore, nisi in patria sua, et in domo sua. et in cognatione sua. 5. Et non poterat ibi virtutem ullii in faceré, nisi paucos infirmes impositis...

The Complete Works of Venerable Bede: Commentaries on the Scriptures

Saint Bede (the Venerable) - 1844
...pendat. Sequitur, Et cum audissent sui, exierunt tenere eum, фc.] Vere sicut ipse dicit alibi, Non est propheta sine honore, nisi in patria sua et in domo sua. Quem enim caeteri quasi auctorem vitae et sapientiam Dei adire, videre, et audire desiderant, hune...

Theologisch-chronologische Abhandlung über das wahre Geburts- und ..., 1

Johann Baptist Weigl - 1849
...Felsen hinabstürzen wollen, kann Er keine Wunder wirken, und spricht die merkwürdigen Worte: Kon est Propheta sine honore, nisi in patria sua, et in domo sua et in cognatione sua. Hierauf zieht er umher in Städten und Flecken, lehrt in den Synagogen und heilt...
  1. ѧͧѹ
  2. ä˹ѧ͢٧
  3. ǹŴ ePub
  4. ǹŴ PDF