เกี่ยวกับ Google Books
ภาพรวม
ข้อคิดและความเห็น
ความช่วยเหลือทั่วไป

โครงการพันธมิตร
สำหรับผู้จัดพิมพ์และผู้แต่ง
สมัครเดี๋ยวนี้
ความช่วยเหลือสำหรับพันธมิตร

โครงการห้องสมุด
ภาพรวม
พันธมิตรห้องสมุด
ความช่วยเหลือสำหรับบรรณารักษ์

เรื่องราวแห่งความสำเร็จของพันธมิตร

Google Books สามารถช่วยอะไรได้บ้าง

Google Books ช่วยประชาสัมพันธ์หนังสือของคุณและเข้าถึงผู้ใช้จากทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้น อ่านวิธีการใช้ Google Books ของผู้แต่งและผู้จัดพิมพ์ เพื่อนำเสนอผลงานและสร้างผลกำไรทางธุรกิจ

เรื่องราวแห่งความสำเร็จของผู้แต่งหนังสือ

ผู้แต่ง Richard Lowry พอใจกับการประชาสัมพันธ์และยอดขายที่ได้รับ

หลังจากใช้เวลาถึง 12 ปีในการเขียนหนังสือเล่มแรก Richard Lowry รู้สึกพอใจมากที่ได้ทราบว่าสำนักพิมพ์ POD ประชาสัมพันธ์หนังสือของเขาผ่าน Google Books ข้อดีจากการประชาสัมพันธ์ที่ได้ ทำให้ Lowry ได้รับสัญญางานเพิ่มอีกสองชิ้น เขาจึงรู้สึกดีมากที่สำนักพิมพ์เป็นพันธมิตรกับ Google Books

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่องราวแห่งความสำเร็จของผู้จัดพิมพ์หนังสือ

เป้าหมาย: ช่องทางประชาสัมพันธ์หนังสือ
Arcadia

Arcadia Publishing เข้าถึงผู้ซื้อหนังสือใหม่หลายพันเล่ม

ในฐานะผู้จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและในภูมิภาคของสหรัฐฯ Arcadia มีกลุ่มตลาดเป้าหมายอยู่เป็นจำนวนมาก โดยผู้อ่านหนังสือเหล่านี้บางส่วนอาจอยู่นอกพื้นที่ที่หนังสือกล่าวถึง Google Books ช่วยให้ Arcadia สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อที่มีความสนใจได้อย่างตรงจุด อ่านเพิ่มเติม...

Crossway

Crossway Books สามารถประชาสัมพันธ์ผลงานของตนได้อย่างน่าพอใจ

ด้วย Google Books ทำให้ Crossway สามารถนำเสนอผลงานกว่า 400 ปก นอกจากนี้ ผู้อ่านยังสามารถสืบค้นหนังสือเรื่องอื่นๆ ที่ตนเองให้ความสนใจ อ่านเพิ่มเติม...

©2011 Google - หน้าแรก - เกี่ยวกับ Google - นโยบายส่วนบุคคล