ٻ Maps Play YouTube Gmail ÿ »
ŧк
˹ѧ ˹ѧ
" dum alter a bono deficit, alter in bonum proficit' (Petr. Chrysol. serm. 91 [Migne LII 457 A} 'non aetate deficit, sed procedit'). 'Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurück.' Wander IV 1707. propheta. Den dem biblischen 'non est propheta sine honore... "
Wissenschaftliche Reise durch das südliche Deutschland, Italien, Sicilien ... - ˹ 91
Ferdinand Florens Fleck - 1835
ͧ - ǡѺ˹ѧ

Manna quotidianum sacerdotum sive Preces ante et post missae ..., 3

Conrad Boppert, Jacob Schmitt - 1864 - 1111 ˹
...suavissime Jesu ! Haec praesentia tua minim in modum recreat animum meum. Dixisti aliquando: Nun est Propheta sine honore, nisi in patria sua et in domo sua. Bone Jesu, Domine Prophetarum! tibi jam degenti in hac domo mea debitum honorem atque homagium tribuo....

The Vulgate New Testament with the Douay Version of 1582 in Parallel Columns

1872 - 352 ˹
...et sórores ejus hie nobiscum sunt? Et scandalizabantur in illo. Et dicebat illis Jesus : 4 Quia non est propheta sine honore nisi in patria sua, et in domo sua, et in cognatione sua. Et non poterat 5 ibi virtutem ullam faceré, nisi paucos intirmos impositis manibus...

Lezioni Esegetiche e Morali sopra I Quattro Evangeli dette in ..., 3

Carlo Maria Curci - 1875
...rimane « senza onore, se non nella sua patria, nella sua casa, e tra « i suoi congiunti »: Quia non est propheta sine honore, nisi in patria sua, et in domo sua; Marco aggiunge et in cognatione sua. Entrambi poi gli Evangelisti conchiudono, osservando, che il Signore...

Vita Jesu Christi: ex Evangelio et approbatis ab Ecclesia ..., 2

Ludolf (von Sachsen) - 1878
...eum, el ligare, ne sibi vel aliis posset nocere. Ubi idem Beda : « Veré sicut ipse dicit alibi : Non est Propheta sine honore, nisi in patria sua, et in domo sua. Quem enim exleri, quasi Auclorem vilae, et sapientiam Dei, adiré et audire desiderant; huac propinqui...

Die Heilige Schrift des Neuen Testamentes: nach der Vulgata und dem Gruntext ...

Petrus Lechner (OSB.) - 1881 - 935 ˹
...nos sunt?7u Unde ergo huic%mnia ista?71 57. Et scandalizabantur in eo. 72 Jesus autem dixit eis : Non est propheta sine honore " nisi in patria sua, et in domo sua. 58. Et non fecit ibi virtutes multas74 propter incredulitatem illorum. n Sit&f îabe lie 9lr. Ill»...

La Bibbia volgare secondo la rara edizione del I di ..., 9; 65

Carlo Negroni - 1882
...apud nos sunt ? Unde ego huic omnia ista? 57. Et scandalizabantur in eo. Jesus antem dixit eis: Non est propheta sine honore, nisi in patria sua, et in domo sua. 58. Et nori fecit ibi virtutes multas, propter incredulitatem illorum. CAPUT XIV. 1. In ilio tempore...

Auxilium prædicatorum; or, A short gloss upon the Gospels. [With ..., 2

Pius Devine - 1884
...sorores ejus hlc nobiscum sunt ? " Et scandalizabantur in illo. 4. Et dicebat illis JESUS : " Quia non est propheta sine honore nisi in patria sua, et in domo sua et in cognatione sua." 5. Et non poterat ibl virtutem ullam facere, nisi paucos infirmos impositis manibus...

Auxilium prædicatorum; or, A short gloss upon the Gospels. [With ..., 1

Pius Devine - 1884
...nos sunt ? Unde erg& huic omnia ista ?" 57. Et scandaliza bantur in eo. JESUS autem dixit eis: " Non est propheta sine honore nisi in patria sua et in domo sua." 58. Et non fecit ibi virtutes multas, propter incredulitatem illorum. 53. And it came to pass, when...

Patrologiae cursus completus: sive biblioteca universalis ..., 164

Jacques-Paul Migne - 1884
...suscepimus, nulautem hoc specialiter de illo propheta intelligi, qui de se ipso loquitur, dicens : « Non est propheta sine honore, nisi in patria sua, et in domo sua (Marc, vi, 5), » etc., quem Deus Pater non solum suscitavit, sed a mortuis resnscitavit. His autera...

Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum ...

1885
...apud nos tunl ? Unde ergo huic omnia ista ? Et scandalizabantur in eo. Jésus autem dixit cis : Non est propheta sine honore, nisi in patria sua, et in domo sua. Et non fecit ibi virtutes multas, propler incredulitatem eorum (Matth. xiii, 54-08)... Videte enim uucationem vestram, fratres, quia...
  1. ѧͧѹ
  2. ä˹ѧ͢٧
  3. ǹŴ ePub
  4. ǹŴ PDF