เกี่ยวกับ Google Books
ภาพรวม
ข้อคิดและความเห็น
ความช่วยเหลือทั่วไป

โครงการพันธมิตร
สำหรับผู้จัดพิมพ์และผู้แต่ง
สมัครเดี๋ยวนี้
ความช่วยเหลือสำหรับพันธมิตร

โครงการห้องสมุด
• ภาพรวม
พันธมิตรห้องสมุด
ความช่วยเหลือสำหรับบรรณารักษ์

Google Books Library Project บัตรดัชนีหนังสือจากทั่วโลกในรูปแบบใหม่

เราร่วมงานกับห้องสมุดสำคัญๆ หลายแห่ง เพื่อรวบรวมข้อมูลหนังสือไว้ใน Google Books และจัดทำบัตรดัชนี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ รวมทั้งเนื้อหาบางส่วน เช่น ประโยคตัวอย่างเพื่อแสดงคำค้นหาภายในบริบทของหนังสือ

Google Books Libray Project มีลักษณะเป็นอย่างไร
หลังจากคลิกที่ผลการค้นหาสำหรับหนังสือจากโครงการห้องสมุด คุณจะพบข้อมูลหนังสือเบื้องต้น และในบางกรณี จะมีเนื้อหาบางส่วน เช่น ประโยคตัวอย่างที่คำค้นหาปรากฏอยู่ในหนังสือ หากหนังสือไม่มีลิขสิทธิ์ คุณสามารถดูและดาวน์โหลดหนังสือได้ทั้งเล่ม และสามารถดูลิงก์เชื่อมโยงกับร้านหนังสือออนไลน์ที่คุณสามารถซื้อหนังสือ หรือเข้าไปในห้องสมุดที่สามารถยืมหนังสือได้

มุมมองทั้งเล่ม
มุมมองตัวอย่าง
ไม่มีตัวอย่าง

ดูรายละเอียดในหน้าเอกสารและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติใน Google Books ได้จากภาพหน้าจอของเรา

เป้าหมายของโครงการนี้คืออะไร
วัตถุประสงค์เบื้องต้นของโครงการห้องสมุด คือ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการ โดยเฉพาะหนังสือที่ไม่สามารถหาได้จากช่องทางอื่นเนื่องจากไม่มีตีพิมพ์แล้ว โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้แต่งและผู้จัดพิมพ์ เป้าหมายสำคัญของเราคือร่วมมือกับผู้จัดพิมพ์และห้องสมุดต่างๆ เพื่อจัดทำบัตรดัชนีเสมือนที่ครอบคลุมหนังสือทุกเล่มในทุกภาษาและสามารถใช้ในการค้นหาได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือใหม่ๆ ขณะที่ผู้จัดพิมพ์สามารถเข้าถึงนักอ่านรายใหม่ๆ ได้เช่นกัน

©2011 Google - หน้าแรก - เกี่ยวกับ Google - นโยบายส่วนบุคคล