เกี่ยวกับ Google Books
ภาพรวม
ข้อคิดและความเห็น
ความช่วยเหลือทั่วไป

โครงการพันธมิตร
สำหรับผู้จัดพิมพ์และผู้แต่ง
สมัครเดี๋ยวนี้
ความช่วยเหลือสำหรับพันธมิตร

โครงการห้องสมุด
ภาพรวม
พันธมิตรห้องสมุด
ความช่วยเหลือสำหรับบรรณารักษ์

เกี่ยวกับ Google Books

ภาพรวม | ประวัติความเป็นมา | ข้อเท็จจริงกับความเชื่อ

ข้อเท็จจริงกับความเชื่อ

ความเชื่อ: Google Books ให้คุณดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มในโลกได้ฟรี

ข้อเท็จจริง: Google Books ช่วยคุณในการค้นหาหนังสือ มิใช่ให้ดาวน์โหลดหรืออ่านหนังสือโดยไม่ต้องจ่ายเงิน ดังนั้นเมื่อคุณพบหนังสือที่ยังมีลิขสิทธิ์อยู่ คุณจะดูหนังสือได้เพียงบางส่วนเป็นครั้งๆ ไปเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นมุมมองตัวอย่าง หรือมุมมองหน้าตัวอย่าง รวมทั้งลิงก์ไปยังสถานที่ที่คุณสามารถซื้อหรือยืมหนังสือได้ แต่ถ้าคุณพบหนังสือที่สิ้นอายุลิขสิทธิ์แล้ว เราก็สามารถแสดงมุมมองหนังสือทั้งเล่มได้ (คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือที่เป็นสาธารณสมบัติใน Google Books ที่นี่)


ความเชื่อ: คุณบอกว่าคุณแสดงเพียงตัวอย่างบางส่วนของหนังสือที่มีลิขสิทธิ์ แต่ผมเห็นหมดทั้งหน้า แสดงว่าคุณต้องละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อเท็จจริง: เมื่อคุณมองเห็นเนื้อหาจำนวนหนึ่งของหนังสือที่มีลิขสิทธิ์ใน Google Books ก็เนื่องจากผู้แต่งหรือผู้จัดพิมพ์ได้เข้าร่วมโครงการพันธมิตรของเรา และให้อนุญาตเราในการแสดงให้คุณเห็นมุมมองหน้าตัวอย่าง ซึ่งช่วยให้คุณทราบข้อมูลมากเพียงพอเกี่ยวกับหนังสือเพื่อจะทราบว่าคุณจะซื้อหนังสือเล่มนั้นหรือไม่ เราดำเนินการนี้โดยได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้จัดพิมพ์


ความเชื่อ: ถ้าหนังสือยังมีลิขสิทธิ์อยู่ การสแกนโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย

ข้อเท็จจริง: ความเชื่อนี้อาจเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันมากที่สุดเกี่ยวกับ Google Books และกฎหมายลิขสิทธิ์โดยทั่วไป ถ้าหนังสือในห้องสมุดเป็นสาธารณสมบัติ (สิ้นอายุลิขสิทธิ์แล้ว) ก็สามารถแสดงเนื้อหาได้ทั้งหมด ถ้าหนังสือยังมีลิขสิทธิ์อยู่ ผู้ใช้ก็จะดูได้เพียงรายละเอียดพื้นฐาน (เช่น ชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง) อย่างมากที่สุดก็เป็นตัวอย่างสักสองสามตัวอย่างจากหนังสือ และข้อมูลเกี่ยวห้องสมุดที่มีหนังสือเล่มนี้ หรือสถานที่ซึ่งสามารถซื้อหนังสือได้ ถ้าผู้จัดพิมพ์หรือผู้แต่งไม่ต้องการให้แปลงหนังสือของตนเป็นระบบดิจิทัล พวกเขาก็เพียงบอกมาและเราก็จะแยกหนังสือดังกล่าวออกไป

เราใส่ใจในการออกแบบ Google Books เพื่อให้การใช้หนังสือมีความเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ กฎหมายลิขสิทธิ์มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองและส่งเสริมคุณค่าของผลงานสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้มีผลงานออกมามากขึ้น และในกรณีนี้ก็เพื่อให้ผู้แต่งแต่งหนังสือและผู้จัดพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือออกมา เราเชื่อมั่นว่าการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้อ่านในการค้นหาและซื้อหนังสือ จะทำให้เราสามารถช่วยให้ผู้แต่งและผู้จัดพิมพ์ขายหนังสือได้มากขึ้น คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่เป็นธรรมได้ที่นี่


ความเชื่อ: โครงการนี้คงจะดีถ้าหากว่า Google ยอมให้ผู้แต่งและผู้จัดพิมพ์เลือกได้ว่าหนังสือของตนจะปรากฏใน Google Books หรือไม่

ข้อเท็จจริง: ผู้จัดพิมพ์ใดๆ หรือผู้ถือลิขสิทธิ์รายอื่นๆ สามารถแยกชื่อหนังสือของตนออกจาก Google Books ได้โดยง่ายทุกเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เราได้ลงรายละเอียดวิธีการนี้ไว้ที่นี่ และมีทีมงานฝ่ายสนับสนุนประจำอยู่เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาในการดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่า ไม่มีสักกรณีเดียวที่จะมีใครเห็นหนังสือที่มีลิขสิทธิ์อยู่ได้เต็มหน้าผ่านทาง Google Books โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ก่อน เมื่อหนังสือยังมีลิขสิทธิ์อยู่ เราจะแสดงเพียงตัวอย่างของเนื้อหาจากคำที่ค้นหาเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือลิขสิทธิ์ได้ให้อนุญาตแก่เราโดยชัดแจ้งที่จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมได้


ความเชื่อ: Google ได้รับเงินจากผู้จำหน่ายหนังสืออย่างเช่น Amazon เพื่อให้มีลิงก์อยู่ในหน้าของ Google Books

ข้อเท็จจริง: เราแสดงลิงก์ไปยังผู้จำหน่ายหนังสือต่างๆ ในหน้าของ Google Books เนื่องจากเราต้องการให้ผู้ใช้สามารถซื้อหนังสือได้ง่ายและผู้จัดพิมพ์จำหน่ายหนังสือได้ง่าย ผู้จำหน่ายหนังสือไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อให้มีลิงก์ของตนอยู่ใน Google Books อีกทั้ง Google ก็มิได้รับเงินแต่อย่างใดถ้าคุณซื้อหนังสือจากหนึ่งในผู้ค้าปลีกเหล่านี้


ความเชื่อ: Google กำลังเอาเปรียบจากหนังสือของคนอื่น โดยได้รับเงินจากโฆษณาในหน้า Google Books และไม่แบ่งค่าโฆษณาให้กับผู้ถือลิขสิทธิ์

ข้อเท็จจริง: Google Books ให้สิทธิประโยชน์มากมายแก่ผู้แต่งและผู้จัดพิมพ์โดย Google เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายจำนวนมากนั้นเอง โดยไม่ได้เป็นการเอาเปรียบแต่อย่างใด เราไม่ได้ใส่โฆษณาในผลการค้นหาหนังสือเล่มใด เว้นแต่ผู้ถือลิขสิทธิ์อนุญาตให้เราแสดงบางส่วนของหนังสือนั้นๆ และต้องการให้เราแสดงโฆษณาเอง เมื่อเราแสดงโฆษณา รายได้ส่วนใหญ่ก็จะกลับไปยังผู้ถือลิขสิทธิ์ผู้นั้น หรืออีกนัยหนึ่ง เราได้รับเงินจากโฆษณาใน Google Books เฉพาะเมื่อพันธมิตรผู้จัดพิมพ์ของเราได้รับมาเช่นกัน

©2011 Google - หน้าแรก - เกี่ยวกับ Google - นโยบายส่วนบุคคล